DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(78).2017.103549

Впровадження в практику клінічних рекомендацій з діагностики та лікування тяжкого сепсису і септичного шоку

Я. М. Підгірний, Н. В. Матолінець, А. М. Нетлюх, З. А. Біда, Ю. В. Слобода

Анотація


Сепсис є провідною причиною смерті та інвалідності у всьому світі. Захворюваність на сепсис постійно зростає. Ця тенденція, як очікується, буде спостерігатися і надалі.
В статті описаний та детально розібраний клінічний випадок хворого Р, 41 року, із тяжкою черепно-мозковою травмою (ЧМТ), яка в післяопераційному періоді укладнилась розвитком сепсису. Проведено аналіз вжитих у відповідності до клінічних протоколів по тяжкій ЧМТ та сепсису діагностичних і лікувальних заходів. Оцінено їх ефективність і окреслено протиріччя, котрі виникають при патогенетичній терапії тяжкої ЧМТ, у складненої сепсисом і поліорганною недостатністю.
Встановлено, що ефективність лікування сепсису визначається можливістю виявлення його ранніх прогностичних і діагностичних ознак. Вибір оптимальної стратегії лікування в критичних хворих із синдромом системної запальної відповіді, спричиненим тяжкою ЧМТ, є актуальним питанням інтенсивної терапії. Основною спрямованістю лікувальних заходів є порятунок головного мозку. Застосування розробленого та затвердженого локального протоколу ранньої діагностики сепсису дозволить запобігти розвитку сепсису та септичного шоку в хворих із тяжкою ЧМТ.

Ключові слова


Тяжка черепно-мозкова травма; сепсис; септичний шок; поліорганна недостатність

Повний текст:

PDF

Посилання


Emerging drugs for the treatment of sepsis / Nicholas Heming, Laure Lamothe, Xavier Ambrosi & Djillali Annane // Expert Opinion on Emerging Drugs. – 2016 . – Volume 21, Issue 1. – Р. 27-37. https://doi.org/10.1517/14728214.2016.1132700

New Definitions for Sepsis and Septic Shock Continuing Evolution but With Much Still to Be Done / Edward Abraham // JAMA. 2016; 315(8): 757-759. https://doi.org/10.1001/jama.2016.0290

The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). Singer M., Deutschman C.S., Seymour C.W. [ et. al ] // JAMA. – 2. 2016 . – Vol. 315, N 8. – Р. 801–810. https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287

Dellinger R.Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012 / Dellinger R.P., Levy M.M., Rhodes A., [ et. Al ] // Crit. Care Med. – 2013. – Vol. 41. – P. 580–637. https://doi.org/10.1097/ccm.0b013e31827e83af

Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений // Бактеріологія і вірусологія: нормативне виробничо-практичне видання. – К.: Медінформ, 2014, С. 126–181.

Imaging for the Diagnosis and Management of Traumatic Brain Injury / J. Jane, D. Kim, D. Alisa // Neurotherapeutics. – 2011. – Vol. 8(1). – P. 39–53. https://doi.org/10.1007/s13311-010-0003-3

Guidelines for the management of severe head injury. Вrain trauma foundation American Association of Neurological Surgeons, Joint Section on Neurotrauma and Critical Care: New York. – 2007. – 106 p.

Епідеміологія тяжкого сепсису, зумовленого тяжкою черепно-мозковою травмою, в Західній Україні / О. В. Олійник, І.І. Тітов, К.Ю. Креньов та співавт. // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – No1. – 2016. – С. 51-54.

Benefits and Risks of Anticoagulation Resumption Following Traumatic Brain Injury / J. Albrecht, X. Liu, M. Baumgarten // UK JAMA Intern Med. – 2014. – Vol. 174 (8). – P. 1244–1251. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2014.2534

Schurz M. A Dual-Route Perspective on Brain Activation in Response to Visual Words: Evidence for a Length by Lexicality Interaction in the Visual Word Form Area (VWFA) / M. Schurz, D. Sturm, F. Richland // Neuroimage. – 2010. – Vol. 49 (3). – P. 2649–2661. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.10.082


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter