DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(60).2012.107250

Оптимізація анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину

Є. В. Гріжимальський

Анотація


Компоненти хірургічної операції (операційна травма, стрес, загальна анестезія, крововтрата, антибактеріальна терапія) призводять до зниження імунітету та розвитку вторинної імунної недостатності. В результаті операційно-анестезіологічного стресу в організмі хворого виникає стан імунодепресії, який необхідно нівелювати шляхом вибору анестетиків, які мінімально пригнічують імунні реакції. Такий підхід дає можливість розробити та впровадити в клінічну практику оптимальні методи анестезії у вагітних. Проведене дослідження засвідчило, що операційний стрес негативно впливає на імунітет вагітних. Залежно від виду анестезії прояв негативного впливу буде різним. Установлено, що епідуральна анестезія супроводжується мінімальним впливом на імунну систему, а загальна - має депресивний вплив, який зберігається понад п’ять днів.

Ключові слова


імунітет; анестезія; вагітність; кесарів розтин

Повний текст:

PDF

Посилання


Бунятян К. А. (2007) Вторичная имунная недостаточность у хирургических больных: рациональная диагностика и корекция: Автореф. дис. ... д.м.н: спец. 14.00.36. «Аллергология и иммунология». М., 50 с.

Здирук С.В. (2007) Влияние общей и спинно-мозговой анестезии на систему цитокинов у больных эндометриозом: Автореф. дис. ... д.м.н: спец. 14.01.01. «Акушерство и гинекология». Ростов на/Д., 25 с.

Косаченко В.М., Федоровский Н.М. (2004) Сравнительный анализ влияния общей и регионарной анестезии на состояние отдельных звеньев иммунитета при абдоминальных операциях у пожилых больных. Регионарная анестезия и лечение боли: Тематический сб. / Под ред. А. М. Овечкина. М.; Тверь, с. 35-43.

Kawasaki Т, Ogata М., Kawasaki С., Okamoto К. (2007) Effects of epidural anaesthesia on surgical stress-induced immunosuppression during upper abdominal surgery. Br J Anaesthesia: 2: 196-203. https://doi.org/10.1093/bja/ael334


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2020. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter