DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(79).2017.107432

Особливості поопераційного знеболювання після великих хірургічних втручань у дітей

М. Ю. Курочкін, А. Г. Давидова, Б. В. Михайлов, В. М. Капуста, С. А. Капустін, І. О. Буйний, М. О. Макарова, О. І. Риженко

Анотація


Вступ. Поопераційний больовий синдром є актуальною проблемою в дитячій хірургії та анестезіології. Сьогодні в ранній поопераційний період дедалі ширше застосовується епідуральна аналгезія, яка забезпечує ліпший контроль болю порівняно з використанням опіоїдів.

Мета роботи – оцінити ефективність і безпеку епідуральної аналгезії після великих хірургічних втручань на органах черевної порожнини у дітей.

Матеріали та методи. До дослідження включено 22 дитини віком 1–17 років. До групи 1 увійшли діти, які отримували опіоїдні анальгетики як поопераційне знеболювання (n=10), до групи 2 – пацієнти, у яких застосовували метод подовженої епідуральної анестезії шляхом введення розчинів бупівакаїну або ропівакаїну в епідуральний катетер (n=12).

Результати та обговорення. Суб’єктивне сприйняття болю за візуальноаналоговою шкалою у пацієнтів другої групи було менш вираженим. За результатами дослідження показників варіативності артеріального тиску та ЧСС протягом доби як маркера больового синдрому виявлено, що у дітей першої групи ці коливання були вірогідно більш вираженими, ніж у другій групі, надто в першу добу по операції. Перистальтика у хворих першої групи з’являлася через 54,61 ± 9,66 год., у другій – через 14,22 ± 6,89 год. Випорожнення в хворих першої групи відзначено через 60,88 ± 6,88 год., у хворих другої групи – через 43,3 ± 20,28 год. Після розведення 0,25% розчину анестетику до концентрації 0,125% досягалася можливість збільшити швидкість подачі розчину для охоплення більшої кількості дерматомів і розширення зони аналгезії.

Висновки. Подовжена епідуральна анальгезія має переваги перед використанням опіоїдів, забезпечуючи надійнішу та ефективнішу анальгезію у дітей. Подовжена епідуральна аналгезія за умов правильної техніки встановлення катетера та ретельного дозування анестетику не має клінічно значущих побічних ефектів і може бути рекомендованою для поопераційного знеболювання після великих хірургічних втручань у дітей.


Ключові слова


діти; поопераційне знеболювання; епідуральна аналгезія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bettesworth J, Bhalla T, Barry N, Tobias JD. Changes in tissue oxygenation following caudal epidural blockade in infants and children. Paediatr Anaesth. 2012;22(11):1068-1071. https://doi.org/10.1111/j.1460-9592.2012.03925.x

Guntinas-Lichius O, Geißler K, Komann M. Inter-Hospital Variability of Postoperative Pain after Tonsillectomy: Prospective Registry-Based Multicentre Cohort Study. PLoS One. 2016;11(4):e0154155. PubMed PMID:PMC4847852. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0154155

Kuusniemi K, Pöyhiä R. Present-day challenges and future solutions in postoperative pain management: results from PainForum 2014. J Pain Res.2016;9:25-36. https://doi.org/10.2147/jpr.s92502

Ramsay M. Acute postoperative pain management. Proc. (BaylUniv Med Cent). 2000;13(3):244-247.

Ulrikh GE, Zabolotsky DV. Post-operative analgesia in children. What standards should we use? Regional anaesthesia and pain treatment. 2015;2(9):40-45.

Zubeev PS, Kudykin MN. Analgesia in post-operative period. Russian Medical Journal. 2013;15:808.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter