Особливості поопераційного знеболювання після великих хірургічних втручань у дітей

Автор(и)

  • М. Ю. Курочкін Zaporozhye State Medical University, Україна
  • А. Г. Давидова Запорізький державний медичний університет, Україна
  • Б. В. Михайлов КЗ «Запорізька центральна районна лікарня», Україна
  • В. М. Капуста Zaporozhye City Pediatric Hospital No5, Україна
  • С. А. Капустін Zaporozhye City Pediatric Hospital No5, Україна
  • І. О. Буйний Zaporozhye City Pediatric Hospital No5, Україна
  • М. О. Макарова Zaporozhye State Medical University, Україна
  • О. І. Риженко Zaporozhye State Medical University, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(79).2017.107432

Ключові слова:

діти, поопераційне знеболювання, епідуральна аналгезія

Анотація

Вступ. Поопераційний больовий синдром є актуальною проблемою в дитячій хірургії та анестезіології. Сьогодні в ранній поопераційний період дедалі ширше застосовується епідуральна аналгезія, яка забезпечує ліпший контроль болю порівняно з використанням опіоїдів.

Мета роботи – оцінити ефективність і безпеку епідуральної аналгезії після великих хірургічних втручань на органах черевної порожнини у дітей.

Матеріали та методи. До дослідження включено 22 дитини віком 1–17 років. До групи 1 увійшли діти, які отримували опіоїдні анальгетики як поопераційне знеболювання (n=10), до групи 2 – пацієнти, у яких застосовували метод подовженої епідуральної анестезії шляхом введення розчинів бупівакаїну або ропівакаїну в епідуральний катетер (n=12).

Результати та обговорення. Суб’єктивне сприйняття болю за візуальноаналоговою шкалою у пацієнтів другої групи було менш вираженим. За результатами дослідження показників варіативності артеріального тиску та ЧСС протягом доби як маркера больового синдрому виявлено, що у дітей першої групи ці коливання були вірогідно більш вираженими, ніж у другій групі, надто в першу добу по операції. Перистальтика у хворих першої групи з’являлася через 54,61 ± 9,66 год., у другій – через 14,22 ± 6,89 год. Випорожнення в хворих першої групи відзначено через 60,88 ± 6,88 год., у хворих другої групи – через 43,3 ± 20,28 год. Після розведення 0,25% розчину анестетику до концентрації 0,125% досягалася можливість збільшити швидкість подачі розчину для охоплення більшої кількості дерматомів і розширення зони аналгезії.

Висновки. Подовжена епідуральна анальгезія має переваги перед використанням опіоїдів, забезпечуючи надійнішу та ефективнішу анальгезію у дітей. Подовжена епідуральна аналгезія за умов правильної техніки встановлення катетера та ретельного дозування анестетику не має клінічно значущих побічних ефектів і може бути рекомендованою для поопераційного знеболювання після великих хірургічних втручань у дітей.

Біографії авторів

М. Ю. Курочкін, Zaporozhye State Medical University

Kurochkin M.Yu.

А. Г. Давидова, Запорізький державний медичний університет

Davydova A.G.

Б. В. Михайлов, КЗ «Запорізька центральна районна лікарня»

Mykhailov B.V.

В. М. Капуста, Zaporozhye City Pediatric Hospital No5

Kapusta V.N.

С. А. Капустін, Zaporozhye City Pediatric Hospital No5

Kapustin S.А.

І. О. Буйний, Zaporozhye City Pediatric Hospital No5

BuinyiI. A.

М. О. Макарова, Zaporozhye State Medical University

Мakarova М.А.

О. І. Риженко, Zaporozhye State Medical University

Ryzhenko O.I.

Посилання

Bettesworth J, Bhalla T, Barry N, Tobias JD. Changes in tissue oxygenation following caudal epidural blockade in infants and children. Paediatr Anaesth. 2012;22(11):1068-1071. https://doi.org/10.1111/j.1460-9592.2012.03925.x
| |

Guntinas-Lichius O, Geißler K, Komann M. Inter-Hospital Variability of Postoperative Pain after Tonsillectomy: Prospective Registry-Based Multicentre Cohort Study. PLoS One. 2016;11(4):e0154155. PubMed PMID:PMC4847852. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0154155
| |

Kuusniemi K, Pöyhiä R. Present-day challenges and future solutions in postoperative pain management: results from PainForum 2014. J Pain Res.2016;9:25-36. https://doi.org/10.2147/jpr.s92502
| |

Ramsay M. Acute postoperative pain management. Proc. (BaylUniv Med Cent). 2000;13(3):244-247.

Ulrikh GE, Zabolotsky DV. Post-operative analgesia in children. What standards should we use? Regional anaesthesia and pain treatment. 2015;2(9):40-45.

Zubeev PS, Kudykin MN. Analgesia in post-operative period. Russian Medical Journal. 2013;15:808.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-21

Як цитувати

Курочкін, М. Ю., Давидова, А. Г., Михайлов, Б. В., Капуста, В. М., Капустін, С. А., Буйний, І. О., Макарова, М. О., & Риженко, О. І. (2017). Особливості поопераційного знеболювання після великих хірургічних втручань у дітей. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(79), 49–53. https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(79).2017.107432

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження