DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(58).2012.108351

Перший досвід використання низькопотокової анестезії севофлюраном у Закарпатті

П. П. Сопко, Я. І. Данилич, П. М. Лукач, Р. І. Соскида

Анотація


Мета дослідження - проаналізувати перший досвід використання низькопотокової анестезії севофлюраном при кардіохірургічних втручаннях, виконаних у кардіохірургічному відділенні Закарпатського обласного клінічного диспансеру. Дослідження проведено у 73 пацієнтів, яким виконано операцію на серці в умовах інгаляційної анестезії севофлюраном. Анестезія шляхом інгаляції севофлюрану і внутрішньовенного введення фентанілу та міорелаксантів у пацієнтів з високим анестезіологічним ризиком не супроводжувалася значною зміною показників центральної гемодинаміки. В усіх випадках використання у періопераційному періоді севофлюрану (0,5-1,5 мінімальної альвеолярної концентрації) у поєднанні з опіатами дало змогу досягти стабільності основних показників гемодинаміки і кисневого балансу, запобігти ішемічним змінам на ЕКГ


Ключові слова


кардіохірургія; низькопотокова анестезія; севофлюран

Повний текст:

PDF

Посилання


Горбась І.М. (2009) Ішемічна хвороба серця: епідеміологія і статистика. Здоров’я України, №3/1.

Морган-мл. Дж.Э., Мэгид С.М. (2008) Клиническая анестезиология: кн. 1. Изд. 2-е, испр. Пер. с англ. М.;СПб.: БИНОМ-Невский диалект, с. 133-157.

Kharash E.D. (1995) Biotransformation of sevoflurane. Anesthesia, Analgesia; 81: 27-37.

Young C.J. (1995) Inhalational anaesthetics : desflurane and sevofluran. J. Clin. Anesth.; 7(7): 564-577.

Kazuyuki I. et al. (1993) Pharmacokinetics and pharmacodynamics of new volatile anesthetics. Current Opinion in Anaesthesiology; 6:639-643.

Maslow A., Aronson S., Jacobsohn E. et al. (1999) Case off-pump coronary artery bypass graft surgery. W.B. Saunders Company


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter