Періопераційна інтенсивна терапія хворих на рак сечового міхура в занедбаній стадії

Автор(и)

  • І. І. Лісний Національний інститут раку, Київ, Ukraine
  • Х. А. Закальська Національний інститут раку, Київ, Ukraine
  • М. О. Катриченко Національний інститут раку, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(80).2017.109473

Ключові слова:

urinary bladder cancer, nutritional status, multimodal anesthesia

Анотація

Тенденція до зростання рівня захворюваності на рак, що спостерігається як в Україні, так і в усьому світі, та збільшення складності й тривалості оперативних втручань спонукають до пошуку нових і вдосконалення вже існуючих тактик періопераційної допомоги в онкохірургії. Метою даного дослідження було вивчення взаємозв’язку між вибором анестезіологічного забезпечення, нутрітивним статусом хворих на місцевий поширений метастатичний рак сечового міхура (ускладнений у 46 % значною супутньою патологією) та перебігом раннього поопераційного періоду. Матеріали, методи та результати. Проспективне дослідження проведено на базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку (м. Київ). Дослідженням було охоплено 46 пацієнтів, прооперованих під загальним інгаляційним наркозом севофлураном у поєднанні з внутрішньовенним введенням фентанілу (в дозі 2-3 мкг/кг), розподілених на дві групи. Пацієнтам 1-ої групи виконували також епідуральну аналгезію, а в ранній поопераційний період (з першої доби) призначали парентеральне харчування трьохкомпонентною сумішшю (білки, вуглеводи, жирові емульсії) в перерахунку 25 ккал/кг маси тіла на добу. У результаті проведеного дослідження показано, що у хворих на рак сечового міхура (РСМ) порушується нутрітивний статус здебільшого у вигляді ожиріння, що в поопераційний період призводить до розвитку інсулінрезистентності та гіперглікемії. Висновки. Використання мультимодальної аналгезії на основі декскетопрофену та парацетамолу з епідуральним блоком під час радикальної цистектомії та ранній початок парентерального харчування сприяють адекватному знеболенню, стабільній гемодинаміці, зменшенню ускладнень у поопераційний період, ранньому відновленню нутрітивного стану та зменшенню тривалості лікування хворих на рак сечового міхура у занедбаній стадії, ускладнений значною супутньою патологією.

Біографії авторів

І. І. Лісний, Національний інститут раку, Київ

Науково-дослідне відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку

Х. А. Закальська, Національний інститут раку, Київ

Науково-дослідне відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку

М. О. Катриченко, Національний інститут раку, Київ

Науково-дослідне відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку

Посилання

Костюк О. Г. Сучасні тенденції у лікуванні поверхневого раку сечового міхура // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2013. - Т.17, No 1. С. 245-251.

Снеговой А.В. Нутритивная недостаточность и методы ее лечения у онкологических больных / А.В. Снеговой, А.И. Салтанов, Л.В. Манзюк, В.Ю. Сельчук / / Практическая онкология. – 2009. – Т.10, No 1.

Салтанов А.И. Основы нутрітивной поддержки в онкологической клинике / Под ред. чл.-кор. РАМН А.И. Салтанова. – 2009. – С. 239.

Nitenberg G, Raynard B. Nutritional support of the cancer patient: issues and dilemmas. Crit Rev Oncol Hematol 2000. – P. 34 , P. 137. https://doi.org/10.1016/s1040-8428(00)00048-2
|

Lees J. Incidence of weight loss in head and neck cancer patients on commencing radiotherapy treatment at a regional oncology centre. Eur J Cancer Care (Engl) 1999. P. 8, P.133. https://doi.org/10.1046/j.1365-2354.1999.00156.x
|

Dewys WD, Begg C, Lavin PT, et al. Prognostic effect of weight loss prior to chemotherapy in cancer patients. Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Med 1980. - P. 69, P. 491. https://doi.org/10.1016/s0149-2918(05)80001-3
|

Andreyev HJ, Norman AR, Oates J, Cunningham D. Why do patients with weight loss have a worse outcome when undergoing chemotherapy for gastrointestinal malignancies? Eur J Cancer 1998. – P. 34, P. 503. https://doi.org/10.1016/s0959-8049(97)10090-9
| |

Senesse P, Assenat E, Schneider S, et al. Nutritional support during oncologic treatment of patients with gastrointestinal cancer: who could benefit? Cancer Treat Rev 2008. – P. 34, P. 568. https://doi.org/10.1016/j.ctrv.2008.03.003
|

Jagoe RT, Goodship TH, Gibson GJ. The influence of nutritional status on complications after operations for lung cancer. Ann Thorac Surg 2001.- P. 71, P. 936. https://doi.org/10.1016/s0003-4975(00)02006-3
|

Rey-Ferro M, Castaсo R, Orozco O, et al. Nutritional and immunologic evaluation of patients with gastric cancer before and after surgery. Nutrition 1997.- P. 13, P. 878. https://doi.org/10.1016/s0899-9007(97)00269-4
|

Barret M, Malka D, Aparicio T, et al. Nutritional status affects treatment tolerability and survival in metastatic colorectal cancer patients: results of an AGEO prospective multicenter study. Oncology 2011.- P. 81, P. 395. https://doi.org/10.1159/000335478
|

Salas S, Deville JL, Giorgi R, et al. Nutritional factors as predictors of response to radio-chemotherapy and survival in unresectable squamous head and neck carcinoma. Radiother Oncol 2008.- P. 87, P. 195. https://doi.org/10.1016/j.radonc.2008.02.011
|

Aslani A, Smith RC, Allen BJ, et al. The predictive value of body protein for chemotherapy-induced toxicity. Cancer 2000. – P. 88, P. 796. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0142(20000215)88:43.0.co;2-p
|

van Eys J. Effect of nutritional status on responses to therapy. Cancer Res 1982.- P. 42, P. 747s.
|

Hammerlid E, Wirblad B, Sandin C, et al. Malnutrition and food intake in relation to quality of life in head and neck cancer patients. Head Neck 1998. - P. 20, P. 540. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0347(199809)20:63.0.co;2-j
|

Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Vidal PM, Camilo ME. Cancer: disease and nutrition are key determinants of patients’ quality of life. Support Care Cancer 2004. - P. 12, P. 246. https://doi.org/10.1007/s00520-003-0568-z
|

Tian J, Chen JS. Nutritional status and quality of life of the gastric cancer patients in Changle County of China. World J Gastroenterol 2005. – P. 11, P. 1582. https://doi.org/10.3748/wjg.v11.i11.1582
|

Perioperative total parenteral nutrition in surgical patients. The Veterans Affairs Total Parenteral Nutrition Cooperative Study Group. N Engl J Med 1991. – P. 325, P. 525. https://doi.org/10.1056/nejm199108223250801
|

Антонова С.В. Нарушения нутритивного статуса у больных с ХСН ассоциированы с нарушением функционального состояния почек/ С.В. Антонова, А.М. Шутов, В.И. Горбунов [и др.] // Ученые записки Ульяновского государственного университета – 2005. - Т. 9, No 1. – С 8-11.

Хомяков В.М., Ермошина А.Д. Коррекция нутритивной недостаточности у онкологических больных с использованием готовых смесей для перорального питания (сипинга). Исследования и практика в медицине. 2015. – C. 82-88. https://doi.org/10.17709/2409-2231-2015-2-3-82-88

Gregg JR, Cookson MS, Phillips S, et al. Effect of preoperative nutritional deficiency on mortality after radical cystectomy for bladder cancer. J Urol 2011. - P. 185, P. 90. https://doi.org/10.1016/j.juro.2010.09.021
|

Kathiresan AS, Brookfield KF, Schuman SI, Lucci JA 3rd. Malnutrition as a predictor of poor postoperative outcomes in gynecologic cancer patients. Arch Gynecol Obstet 2011. - P. 284, P. 445. https://doi.org/10.1007/s00404-010-1659-y
|

Garth AK, Newsome CM, Simmance N, Crowe TC. Nutritional status, nutrition practices and post-operative complications in patients with gastrointestinal cancer. J Hum Nutr Diet 2010. – P. 23, P. 393. https://doi.org/10.1111/j.1365-277x.2010.01058.x
|

Sungurtekin H, Sungurtekin U, Balci C, et al. The influence of nutritional status on complications after major intraabdominal surgery. J Am Coll Nutr 2004. - P. 23, P. 227. https://doi.org/10.1080/07315724.2004.10719365
|

Brennan MF, Pisters PW, Posner M, et al. A prospective randomized trial of total parenteral nutrition after major pancreatic resection for malignancy. Ann Surg 1994. - P. 220, P. 436. https://doi.org/10.1097/00000658-199410000-00003
|

Detsky AS, Baker JP, O’Rourke K, Goel V. Perioperative parenteral nutrition: a meta-analysis. Ann Intern Med 1987. - P. 107, P. 195. https://doi.org/10.7326/0003-4819-107-2-195
|

Smith RC, Hartemink RJ, Hollinshead JW, Gillett DJ. Fine bore jejunostomy feeding following major abdominal surgery: a controlled randomized clinical trial. Br J Surg 1985. - P. 72, P. 458. https://doi.org/10.1002/bjs.1800720619
|

Müller JM, Keller HW, Brenner U, et al. Indications and effects of preoperative parenteral nutrition. World J Surg 1986. - P. 10, P. 53. https://doi.org/10.1007/bf01656090
|

Müller JM, Dienst C, Brenner U, Pichlmaier H. Preoperative parenteral feeding in patients with gastrointestinal carcinoma. Lancet 1982. – P. 68-71. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(82)90212-4
|

Fan ST, Lo CM, Lai EC, et al. Perioperative nutritional support in patients undergoing hepatectomy for hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 1994. - P. 331, P. 1547. https://doi.org/10.1056/nejm199412083312303
|

Bozzetti F, Gavazzi C, Miceli R, et al. Perioperative total parenteral nutrition in malnourished, gastrointestinal cancer patients: a randomized, clinical trial. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2000. – P. 24, P.7. https://doi.org/10.1177/014860710002400107
|

Kehlet H, Dahl JB. Anaesthesia, surgery, and challenges in postoperative recovery. Lancet 2003. – P. 362, P. 1921. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(03)14966-5
|

Garth AK, Newsome CM, Simmance N, Crowe TC. Nutritional status, nutrition practices and post-operative complications in patients with gastrointestinal cancer. J Hum Nutr Diet 2010. – P. 23, P. 393. https://doi.org/10.1111/j.1365-277x.2010.01058.x
|

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-04

Як цитувати

Лісний, І. І., Закальська, Х. А., & Катриченко, М. О. (2017). Періопераційна інтенсивна терапія хворих на рак сечового міхура в занедбаній стадії. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(80), 27–34. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(80).2017.109473

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження