Використання дексмедетомідину як ад'юванта аналгезії в лапароскопічних холецистектоміях

Автор(и)

  • В. П. Бабич Кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Україна
  • Ю. Л. Кучин Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ, Україна
  • К. Д. Мартищенко Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ, Україна
  • К. Ю. Бєлка Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ, Україна
  • О. М. Іноземцев Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(81).2017.119301

Ключові слова:

поопераційний біль, лапароскопічна холецистектомія, дексмедетомідин, рандомізоване контрольоване дослідження

Анотація

Дексмедетомідин – це α2-агоніст, який забезпечує седативний, симпатолітичний і знеболювальний ефекти, тому може бути використаний як ад'ювант для поліпшення аналгезії, гемодинамічної відповіді на інтубацію та пневмоперитонеум, зменшення опіоїд-асоційованих несприятливих ефектів. Метою даного дослідження була оцінка ефективності та безпечності інфузії декcмедетомідину під час лапароскопічних холецистектомій (ЛПХЕ). Одноцентрове, контрольоване дослідження проведено на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Пацієнтів, включених до дослідження, розподілили на дві групи: з інфузією дексмедетомідину (група D, n=30) і контрольну (група C; n=30). Пацієнти групи D отримували інфузію дексмедетомідину 0,5 мкг/кг/год. від індукції анестезії до екстубації, групи С (контрольної) – фізіологічний розчин. Інфузія дексмедетомідину забезпечувала меншу частоту серйозного поопераційного болю та зменшення часу до першого знеболення за вимогою. Крім того, у пацієнтів групи D була тенденція до зниження інтраопераційного споживання фентанілу, значно менший час від закінчення операції до екстубації та зменшення частоти персистуючого поопераційного болю. Інтраопераційна інфузія дексмедетомідину є ефективною та безпечною для поліпшення аналгезії під час ЛПХЕ. Дексмедетомідин може значно зменшити частку пацієнтів із тяжким поопераційним болем, поопераційне споживання морфіну та час до першого знеболення на вимогу.

Біографії авторів

В. П. Бабич, Кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Babych V.

Ю. Л. Кучин, Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ

Кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

К. Д. Мартищенко, Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ

Кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

К. Ю. Бєлка, Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ

Кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

О. М. Іноземцев, Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, Київ

Кафедра хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

Посилання

Kehlet H, Dahl JB. Anaesthesia, surgery, and challenges in postoperative recovery. Lancet. – 2003. – No362(9399): 1921-8.
| |

Samar I. Jabbour-Khoury, MD, Aliya S. Dabbous et all. Intraperitoneal and Intravenous Routes for Pain Relief in Laparoscopic Cholecystectomy. JSLS. – 2005. – No 9:316-321.

Bisgaard T. Analgesic Treatment after Laparoscopic Cholecystectomy: A Critical Assessment of the Evidence / Bisgaard T. // Anesthesiology. – 2006. – No104. – С.835-846.
| |

Pain Relief in Cholecystectomy – A Review of the Current Options / [S. Mitra, P. Khandelwal, K. Roberts та ін.] // Pain Practice. – 2012. – No12(6). – С.485-96.
| |

Tufanogullari B, White PF, Peixoto MP, Kianpour D, Lacour T, Griffin J, et al. Dexmedetomidine infusion during laparoscopic bariatric surgery: the effect on recovery outcome variables. Anesthesia & Analgesia. – 2008. – No106(6):1741-8.
| |

Macrae WA Chronic post-surgical pain: 10 years on. Br J Anaesth. – 2008. - No101: 77-86.
| |

Bakhamees HS, El-Halafawy YM, El-Kerdawy HM, Gouda NM, Altemyatt S. Effects of dexmedetomidine in morbidly obese patients undergoing laparoscopic gastric bypass. Middle East Journal of Anesthesiology. – 2007. – No 19 (3): 537-51.
|

Jessen Lundorf L, Korvenius Nedergaard H, M?ller A. Perioperative dexmedetomidine for acute pain after abdominal surgery in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD010358.
| |

Mohamed AA, Fares KM, Mohamed SA . Efficacy of intrathecally administered dexmedetomid ineversus dexmedetomidine with fentany linpatients undergoing major abdominal cancer surgery. Pain Physician. – 2012. – No 15(4): 339-48.
| |

Xiao C, Lu B, Yao J, Sun J. Effect of dexmedetomidine in acute postoperative pain relief is independent of suppressing the hyperalgesia induced by remifentanil. The National Medical Journal of China. – 2013. – No93(1):44-7.
|

Manne GR, Upadhyay MR, Swadia V. Effects of low dose dexmedetomidine infusion on haemodynamic stress response, sedation and post-operative analgesia requirement in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Indian J Anaesth. – 2014. No58(6):726-31.
|

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-27

Як цитувати

Бабич, В. П., Кучин, Ю. Л., Мартищенко, К. Д., Бєлка, К. Ю., & Іноземцев, О. М. (2017). Використання дексмедетомідину як ад’юванта аналгезії в лапароскопічних холецистектоміях. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(81), 48–53. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(81).2017.119301

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження