DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(81).2017.119320

Небезпека пошкодження адаптаційних механізмів під час анестезіологічного забезпечення

Л. М. Смирнова

Анотація


Загальновідомі розрахункові методи періопераційної оцінки ступеня пошкодження регуляторних механізмів є неефективними на тлі порушень мікроциркуляції. Нами розроблено й апробовано метод неінвазійного моніторингу, який дозволяє в режимі on-line об’єктивно оцінювати гармонізацію сил загального кровобігу та метаболічну ефективність кисневого режиму незалежно від функціонального стану пацієнтів. У праці наведено результати клінічного дослідження різних методів анестезії в пацієнтів, оперованих із приводу захворювань органів панкреатодуоденальної зони. Результати дослідження надають можливість обирати оптимальний метод анестезії, що мінімально впливає на регуляторні системи організму під час операції та наркозу. Запропонований метод може бути успішно застосованим у будь-якому відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.

Ключові слова


систолічний, діастолічний і пульсовий артеріальний тиск; гармонізація сил загального та органного кровобігу; метаболічна ефективність кисневого режиму

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Абакумов М. М. Экстремальное состояние организма. БИНОМ. – 2016. – 344 с. Ил.

Абакумов М. М. Хирургические болезни /М.М. Абакумов, В.В. Андрияшкин, Б.И. Альперович. Учебник. В 2-х томах. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, – 2016 г. – Том 1. – 720 с. Ил.

Интенсивная терапія /В.Д.Малышев, И.В.Веденина и др.; Под ред. проф. В.Д.Малышева. — M.: Медицина, 2002. – 584 с.: ил.

Йовенко И.А. Гемодинамический мониторинг в практике интенсивной терапии критических состояний / И.А. Йовенко, Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев и др. // Медицина неотложных состояний. – 2016. – No 5 . – С. 42 – 46.

Колесник Ю. М. Основы врачебной компетенции /Ю. М. Колесник, В.А.Туманский, Г.А.Шифрин. Запорожье: Дике Поле, 2013. – 376 с.

Кузьков В. В. Инвазивный мониторинг гемодинамики в интенсивной терапии и анестезиологии: Монография / В. В.Кузьков, М. Ю. Киров; Министерство здравоохр.; Северный государственный медицинский университет. – 2015. – 391 с. Ил.

Чан Дык Ньан Особенности вегетативных регуляций у спортсменов-бадминтонистов различной квалификации / Чан Дык Ньан //Журнал Физическая культура, спорт – наука и практика. – 2012. – No 3. – С. 65 – 68

Шифрин Г. А. Персонификация периоперационной безопасности: пособие /Г. А. Шифрин. – Запорожье: Дикое Поле, 2016. - 88 с.

Bernards J. et al. Hemodynamic monitoring: To calibrate or not to calibrate? Part 2 — Non-calibrated techniques // Anaesthesiol. Intensive Ther. — 2015. — No 47(5). — Р. 501-16.

Vincent J.L., Pelosi P., Pearse R. et al. Perioperative cardiovascular monitoring of high-risk patients: a consensus of 12 // Crit. Care. — 2015. — No 8(19). — 224.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter