DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(81).2017.119328

Порівняння величини серцевого викиду для різних методів гемодинамічного моніторингу

О. В. Білецький

Анотація


У статті розглядаються фізичні підстави визначення показників центральної, периферичної гемодинаміки та насичення крові киснем за допомогою фотоплетизмографії.
Проведено порівняльне дослідження показників серцевого викиду й об’ємного капілярного периферичного кровобігу в 34 постраждалих із політравмою. Мета дослідження полягала в розгляді можливостей сучасних фотоплетизмометричних технологій для оцінки стану периферичної та центральної гемодинаміки шляхом зіставлення їх результатів із результатами ехосонографіческого вивчення центральної гемодинаміки.
Показники центральної гемодинаміки в обстежуваних визначали за допомогою фотоплетизмографічної технології Nihon Kohden, а також за допомогою трансторакальной ехосонографії. Оцінку стану об’ємного периферичного капілярного кровобігу проводили за допомогою фотоплетизмометричної технології Masimo Rainbow.
Виявлено зниження показників серцевого викиду та периферичного капілярного кровобігу в міру збільшення тяжкості шоку. Успішні протишокові заходи, що забезпечують зростання серцевого викиду й артеріального судинного тонусу, було асоційовано зі зростанням об’ємного капілярного кровобігу.
Порівняння результатів фотоплетизмографічної й ультразвукової технологій оцінки гемодинаміки продемонстрували, що вони збігаються за величиною показників серцевого викиду з коефіцієнтом лінійної кореляції Пірсона 0,983. Фотоплетизмографічний моніторинг точно віддзеркалює клінічну картину перебігу шоку та ефективність заходів інтенсивної терапії.

Ключові слова


фотоплетизмографія; серцевий викид; периферичний капілярний кровобіг; політравма

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Перфузійний індекс як додатковий інструмент екстреної оцінки тяжкості крововтрати / В.В.Ніконов, К.І.Лізогуб, С.В.Курсов [та ін.] // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2015. – Вип.24. – Т.3. – С.124-126.

Курсов С.В. Перфузионный индекс в практике анестезиологии и интенсивной терапии / С.В.Курсов // Медицина невідкладних станів – 2015. – No7(70). – С.33-38.

Неинвазивный гемодинамический мониторинг esCCO в ходе анестезиологического пособия при лапароскопической холецистэктомии / Ю.Ю.Кобеляцкий, А.М.Машин, А.В.Царев [ и др.] // Медицина невідкладних станів. – 2016. – No5(76). – С.79-82.

Addison P.S. Respiratory Effort from the Photoplethysmo-gram / P.S.Addison // Medical Engineering & Physics. – 2017. – Vol.41. – P.9-18.

Nihon Kohden Прикроватный монитор PVM-2701 [Електронний ресурс] – Access mode: http://www.nihonkohden.de/uploads/media/PVM-2701_02.pdf

Patent US9241646 B2, USA, System and Method for Determining Stroke Volume of a Patient / Addison P.S., Wats on J.N.; Covidien Lp. – No US 13/609,566; priority 11.09.2012; published 26.01.2016. – Access mode: https://www.google.ch/patents/US9241646

Peripheral Perfusion Index as an Early Predictor for Central Hypovolem ia in Awake Healthy Volunteers / M.E. van Genderen, S.A. Bartels, A.Lima [et al] // Anesthesia & Analgesia. – 2013. – Vol.116, No2. – P.351-356.

Saugel B. Hemodynamic Monitoring in the Era of Evidence-Based Medicine / B.Saugel, M.L.N.G.Malbrain, A.Perel // Critical Care. – 2016. – Vol.20. – R.401.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2020. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter