DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(82).2018.121960

Ефективність методів періопераційної знеболювання хворих з опіками

О. Ю. Сорокiна, Т. О. Буряк, Д. П. Лещев

Анотація


Предиктори важкості болю після термічної травми змінюються в залежності від фази загоєння опікової рани. Для аналізу однорідної вибірки потерпілих з глибоким опіком проаналізовані пацієнти із загальною площею опікового ушкодження 15,4±4,2%, яким проводилася аутодермо-пластика шкіри протягом 14 днів після термічної травми.

Пацієнти були розділені на дві групи: 1 група (n = 30), яким в периоперационном періоді проводилося знеболювання Сертофеном (декскетопрофен трометамол 50 мг / 2 мл по 2 мл 3 рази на день) в комплексі інтенсивної терапії. Першу дозу препарату вводили інтраопераційно з метою попереджуючої аналгезії. Подальше знеболювання Сертофеном проводили по 50 мг / 2 мл по 2 мл 3 рази на день протягом 2-3 днів післяопераційного періоду. 2 група (n = 28) – в найближчому післяопераційному періоді отримували наркотичний анальгетик (промедол 2% 1 мл), як аналгезію використовували анальгін (метамізол натрію). Всім пацієнтам в 1 і 2 групах спостереження проводилося оперативне лікування опіків шкіри на 12,5 ± 2,8 і 10,3 ± 2,5 добу опікової хвороби, відповідно.

У пацієнтів 1 групи на тлі періопераційного знеболювання Сертофеном спостерігалося більш рівномірне зниження рівня больового синдрому, тенденція до зниження рівня кортизолу крові та стабільні показники глюкози крові.

Зроблено висновок, що в періопераційному періоді пацієнтів з термічною травмою використання декскетопрофену трометамололу (Сертофен) обумовлює ефективне і безпечне знеболювання, та може бути рекомендованим у цієї групи пацієнтів.


Ключові слова


термічна травма; аутодермопластика; периопераційне знеболювання; сертофен (декскетопрофентрометамол)

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Значення динаміки рівня прозапального цитокіну інтерлейкіну-18 у хворих з тяжкими опіками / О.Ю. Сорокіна // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2010. – No1. – С. 23–27.

Органопротективна корекція розладів енергетичного обміну у хворих із тяжкою термічною травмою / О.Ю. Сорокіна // Медичні перспективи. – 2010. – Т. 15, No 3. – С. 44-48.

Опікова енцефалопатія та синдром гіпермет аболізму-гіперкатаболізму: чи є взаємозв’язок? / О. Ю. Сорокіна, Т. О. Буряк, Е. В. Сотнікова, Н . І. Литвиненко // ScienceRise (Medical Science). – 2015. – 11/3 (16). – С. 22-29.

Хірургічне лікування опікових ран як перший етап реабілітації обпечених / Фісталь Н.М. // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 2009. – Т. 10, No2. – С. 107-111.

Alterations in fuel metabolism in critical illness: hyperglycaemia / B.A. Mizock // Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. – 2001. – Р. 533-351.

Analgesic properties of dexketoprofen trometamol / J.S. Walczak / / Pain Manag. – 2011. – Vol. 1 (5). – P. 409-416.

Combined serotonin and norepinephrine reuptake inhibition reduces the effects of stress on post-injury pain behaviors in a rat model of burn injury / J. Nyland, S. McLean, D. Averitt // The Journal of Pain. – 2015. – Vol. 16, Is. 4. – P. 66.

Cyclooxygenase-2 inhibition improves vascular endothelial dysfunction in a rat model of endotoxic shock: role of inducible nitric-oxide synthase and oxidative stress / A. Virdis, R. Colucci, M. Fornai [et al] // J Pharmacol Exp Ther. – 2005. – Vol . 312, N3. – P. 945–953.

Development of a Murine Model of Acute Burn Injury and Chronic Pain / A. Nicol, J. Ryals, M. Winter, D. Wright, K. McCarson // The Journal of Pain. – 2017. – Vol. 18, Is. 4. – P. 14.

Development of a model to evaluate the effect of burn injury on primary afferent neurons / A. Wallace, K. Hargreaves // // The Journal of Pain. – 2016. – Vol. 17, Is. 4. – P.55.

Dexketoprofen trometamol: clinical evidence supporting its role as a painkiller / M.J. Rodriguez, R.M. Arbos , S.R. Amaro // Expert Rev Neurother. – 2008. – Vol. 8. – Р. 1625-1640.

Dynamics of cortisol in patients with severe burns / [O.Y. Sorokina, S.V. Sliesarenko, D.P. Leshev, V.V. Dotsenko] // Materials of a 13th Eur opean Burns Ass ociation congress (EBA), Lausanne Switzerland, 2-5 September 2009. – Lausanne, 2009. – Р. 97.

Insomnia in patients with severe burns / O.Y. Sorokina, T. Buryak, D. Leshchov // book of abstracts 15th European Burns Association Congress, August 28th–31st, 2013, Vienna, Austria. – Р. 519.

Opioid-induced hyperalgesia in chronic pain patients and the mitigating effects of gabapentin / N. Stoicea, D. Russell, G. Weidner [et al] // Front Pharmacology. – 2015. – N 6. – P. 104.

Pain Management in Burn Patients/ Alencar de Castro R.J., Cunha Leal P., Rioko Kimiko Sakata // Bras Anestesiology. – 2013. – No 63(1). – P. 149-158.

Postoperative Pain Management in Spanish Hospitals: A Cohort Study Us ing the PAIN-O UT Regis try / J. Garcнa-Lopez , N. Fаbregas , W. Meiss ner, M.M. Puig // The Jour nal of Pain. – 2017. – Vol. 18, Is. 10. – P. 1237-1252.

Practice guidelines for the management of pain / L.D. Faucher, K. Furukawa // J Burn Care Rehabil. – 2006. – N 27. – P. 659–668.

Perioperative hyperglycemia, infection or risk? / Khaodhiar L., McCowen K., Bistri an B. // Curr Opin Clin Nutr Metab Care. – 199 9. – Vol. 2 , N 1. – P. 79-82.

Predictors of pain severity after major thermal burn injury vary according to phase of burn wound healing / M. Mauck, A. Liu, A. Bortsov, S. Jones, J. Hwang, F. Williams, J. Shupp, R. Karlnoski, D. Smith, A. Krishnan, B. Wesp, M. Gellatly, B. Cairns, S. McLean // The Journal of Pain. – 2015. – Vol. 16, Is. 4. – P. 33.

Preparing for disaster: analgesic needs for mass burn casualties / J. Nyland, S. Escolas, C. Rauschendorfer, J. Aden, A. Young, K. Chung // The Journal of Pain. – 2016. – Vol. 16, Is. 4. – P. 23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter