DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(85).2018.151477

Інгаляційна анестезія на основі севофлурану у пацієнтів з гострою патологією органів черевної порожнини

О. М. Бойцова, Л. М. Смирнова, Г. А. Шифрін

Анотація


Застосування нових інгаляційних анестетиків у пацієнтів з гострою патологією черевної порожнини має ряд переваг. Однак, використання інгаляційних анестетиків, зокрема севофлурану, не виключає периопераційних порушень енергоструктурних взаємодій в організмі пацієнтів, що проявляються змінами вищих коркових функцій.

Метою нашого дослідження є поліпшення результатів лікування пацієнтів з гострою патологією органів черевної порожнини, шляхом надання інгаляційній анестезії севофлураном енергопротективної спрямованості.

Матеріали, методи і результати. Робота виконана за результатами периопераційного аудиту енергоструктурних взаємодій в масі клітин організму, резервів, властивостей і ефективності ауторегуляції 91 пацієнта з гострою патологією органів черевної порожнини. Відповідно до вихідного рівня енергоструктурних взаємодій в масі клітин тіла пацієнти були розділені на дві групи: з дисфункцією і пошкодженням. Кожна група складалася з основної і групи порівняння. Пацієнтам групи порівняння проводили інгаляційну анестезію на основі севофлурану у відповідність зі стандартним протоколом. В основній групі інгаляційну анестезію доповнювали енергопротективними технологіями периопераційного ведення пацієнтів. Аналіз клінічного дослідження показав тісний зв’язок між ранніми проявами структурних мікропошкоджень клітин головного мозку з енергоструктурними змінами в масі клітин організму.

Висновки. Застосування енергопротективних технологій істотно підвищує ефективність інгаляційної анестезії у пацієнтів з дисфункцією і пошкодженням енергоструктурних взаємодій.


Ключові слова


енергоструктурні взаємодії; інгаляційна анестезія; нейрогліальних білок; нейронспецифічна енолаза

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Вигонюк А. В. Нові аспекти в периопераційному менеджменту інгаляційної анестезії / А. В.Вигонюк, М. Л.Гомон, Р. О. Гомон Матеріали IV Галицьких анестезіологічних читань Тернопіль 15-16 лютого 2018 // Біль, знеболювання та інтенсивна терапія. – 2018. – No 1 (82). – С. 75-76.

Whalen F. X. Inhaled anesthetics: an historical overview / F. X. Whalen, D. R. Bacon, H. M. Smith // Best Practical Rescue Clinical Anaesthesiology. – 2015. – V. 19. – P. 323-330.

Guarracino F. Myocardial damage prevented by volatile anesthetics: a multicenter randomized controlled study / F. Guarracino, G. Landoni, L. Tritapepe // Cardiothoracic Vascular Anesthesiology. – 2016. – V. 20. – P. 477-483.

Новицкая-Усенко Л.В. Послеоперационная когнитивная дисфункция в практике врача-анестезиолога. / Л. В. Новицкая-Усенко // Медицина неотложных состояний. 2017; 4(83): 9-15.

Jevtovic-Todorovic V. General Anesthetics and Neurotoxicity. How Much Do We Know? / V. Jevtovic-Todorovic //Anesthesiol Clin. 2016; 34(3):439-451.

Vutskitsa L, Update on developmental anesthesia neurotoxicity. /L. Vutskitsa, A. Davidson //Curr Opin Anesthesiol. 2017; 30:337-342.

Овезов А. М. Послеоперационная энцефалопатия: патофизиологические и морфологические основы профилактики при общем обезболивании /А. М. Овезов, А. В. Князев, М. В. Пантелеева, А. В. Луговой, М. Н. Борисова //Неврология. Нейропсихиатрия. Психосоматика. 2015; 2(7):61-65.

Montana M, Evers AS. Anesthetic Neurotoxicity: New Findings and Future Directions. J Pediatr. 2017 Feb;181:279-285.

Колесник Ю. М. Основы врачебной компетентности /Ю. М. Кол есник, В. А. Туманский, Г. А. Шифрин. — Запорожье: Дикое поле, 2013. – 376 с.

Шифрин Г. А. Персонификация периоперационной безопасности / Г.А. Шифрин. – Запорожье: Дикое поле, 2016. – 88 с.

Siggard-Andersen O. The oxygen status algorhythm: a computer program for calculation, and displaing pH and blood gas data // Scand. J. Clin. Lab. Invest. – 1990. – Vol. 50, suppl. 203. – P. 29.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter