DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(89).2019.187814

ЕВОЛЮЦІЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПЕЙЗАЖУ ТА АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ВАІТ

О. І. Костів, О. В. Ємяшев, С. Я. Костів

Анотація


Мета роботи. Зниження антибіотикорезистентності шляхом впровадження запропонованого комплексу напрямків профілактики та контролю інфекції у ВАІТ.

Матеріали та методи дослідження. В роботу було включено аналіз бактеріологічних досліджень 1111 пацієнтів, що знаходились на лікуванні у ВАІТ Тернопільської університетської лікарні за період з січня по серпень 2015 р. (І група) та за аналогічний період 2018 р. (ІІ група). Комплекс нововведень включав: заходи щодо запобігання поширення антибіотикорезистентних збудників та раціональне використання антибіотиків.

Результати та обговорення. Найбільші зміни антибіотикочутливості були встановлені для іміпінему. Виявлено зростання останньої на 60 % (р≤0,05), що становило 100 % чутливість клінічних ізолятів Ps. aeruginosa до іміпінему. Враховуючи збереження полірезистентності клінічних ізолятів Klebsiella pneumoniae у пацієнтів І та ІІ групи, зменшення кількості їх висівання на 39 % має важливе прогностичне значення.

Висновки. Комплекс запропонованих заходів включав розподіл пацієнтів по блоках в залежності від рівня ризику розвитку інфекційних ускладнень, контроль призначення антибіотиків, дотримання санітарно-гігієнічних норм персоналом ВАІТ, застосування гіпохлориту натрію дозволило зменшити кількість патогенних ізолятів та рівень антибіотикорезистентності до певних груп антибактеріальних препаратів.


Ключові слова


антибіотикочутливість; антибіотикорезистентність; мікробіологічний пейзаж

Повний текст:

PDF

Посилання


Кollef M.H. et al. The intensive care medicine research agenda on multidrug-resistant bacteria, antibiotics, and stewardship. // Intensive Care Med. – 2017; doi: 10.1007/s00134-017-4682-7.

Бондар М.В. Антибіотикорезистентність мікроорганізмів: механізми розвитку й шляхи запобігання / М. В. Бондар, М. М. Пилипенко, М. Ю. Свінтуковський, Л. А. Харченко, О. М. Превисла, І. М. Цвик // Медицина неотложных состояний. - 2016. - № 3. - С. 11-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medns_2016_3_3

Йовенко Й.А. Программа «Antimicrobial Stewardship» - стратегия антимікробного контроля в ОИТ в эпоху антибиотикорезистентности / Й.А. Йовенко, И.В. Балака// Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2017. - № 5 – 6. – С. 5 – 14.

Олійник О.В. Аналіз антибіотикорезистентності у хворих, яких лікували у тернопільській університетській лікарні / О. В. Олійник, Н. І. Красій // Клінічна хірургія. - 2013. - № 10. - С. 52–55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlKh_2013_10_15

Олійник О.В. Досвід лікування хворих на тяжку черепно-мозкову травму, ускладнену тяжким сепсисом, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії тернопільської університетської лікарні / О. В. Олійник, О. В. Ємяшев, Н. І. Красій, А. Шліфірчик // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2015. - № 3. - С. 52-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bzit_2015_3_9

Фещенко Ю.І. Антибіотикорезистентність мікроорганізмів. Стан проблеми та шляхи її вирішення / Ю.І. Фещенко, М.І. Гуменюк, О.С. Денисов // Український хіміотерапевтичний журнал. - № 1 – 2. – 2010. – С. 4 – 10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2020. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter