DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(90).2020.193908

КЛІПОВЕ МИСЛЕННЯ В АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ: ПАРАДОКС СЬОГОДЕННЯ

В. В. Єхалов, С. В. Єгоров, О. С. Павлиш, С. І. Бараннік

Анотація


Було проведено аналіз 1156 анонімних анкет студентів 3-4-го курсу, інтернів 1-го року навчання і слухачів циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів за професіями «Анестезіологія» та «Дитяча анестезіологія», використана тестова методика, запропонована М.Б. Литвиновою, яка характеризується критеріальною та категоріальною валідністю. Було отримано несподівані результати в групах дослідження лікарів-анестезіологів зі стажем роботи за фахом від 5 до 20 років, що виявилося у більш ніж дворазовому підвищенню показників кліпового мислення в порівнянні з інтернами. Такої динаміки прогресу явища нами досі не було виявлено ні в одній з груп медичних професіоналів. Така ж сама тенденція, в дещо меншій мірі, була виявлена у дитячих анестезіологів. Значне зростання кількості носіїв кліпового мислення в анестезіологічному середовищі пояснюється професійною закономірністю та поліфункціональністю вузької спеціальності (якщо інформаційні фрагменти відсилають до цілого, це означає, що кліпове мислення перетворюється на символічне).


Ключові слова


мислення; анестезіологія; дитяча анестезіологія; освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Гиренoк Ф.И. Клиповое сознание. М.: Изд.»Проспект», 2015. - 292 с.

Клиповое мышление в анестезиологии: катастрофа или закономерность? / Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Кущ Е.А., Кравец О.В., Гайдук О.И., Баранник С.И., Хоботова Н.В. // Медицина неотложных состояний, 2019. - No3 (98). - С. 124-136.

Літвінова М.Б. Досвід діагностування кліпового мислення// Педагогічні науки: Зб. наук. праць, 2017. - Вип. LXXVI. - т. 3. - С. 140-145.

Evolutionary Aspects of «Click Hole» in Medicine Students and and their Integration in Higher Education/ Barannik S.I., Yekhalov V.V., Barannik К.S., Lyachenko P.V. // Collection of conference II International Scientific-Practical Conference «Modern View of Science and Practice». - London, Great Britain, 2019, - P. 38-45.

Динамічні зміни «кліпового мислення» у студентів-медиків та їх інтеграція у вищу медичну освіту / Бараннік C.І., Стусь В.П., Трофімов М.В.,Єхалов В.В., Бараннік К.С., Єгоров С.В. // Урологія, 2019.- т. 23. - No 3: 19(90).- С. 264 - 269.

Клиническое и клиповое мышление в процессе обучения врачей-интернов / Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Кравец О.В., Кущ Е.А., Сединкин В.А. // Медицина неотложных состояний, 2018. - No6 (93). - С. 12-23.

Габа Д. М., Фиш К. Д., Хауард С. К. Критические ситуации в анестезиологии: Пер. с англ. - М.: «Медицина», 2000. - 440 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2020. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter