ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ДЕКСМЕДЕТОМІДИНУ ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ У ХВОРИХ ТИРЕОТОКСИКОЗОМ

Автор(и)

  • В. І. Черній Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна https://orcid.org/0000-0002-9885-9248
  • А. І. Денисенко Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(92).2020.211474

Ключові слова:

періпераційний енергомоніторинг, споживання кисню, енергетичний (калорійний) еквівалент кисню, рівень метаболізму

Анотація

Резюме. У минулому, хірургія щитоподібної залози була найпоширенішою причиною виникнення тиреотоксичного кризу, але останнім часом передопераційні препарати, які створюють еутиреоїдний стан, перед проведенням операції дещо покращують результати лікування. Активний підхід лікування у періопераційному періоді може визначити ефективне клінічне лікування цього захворювання, що загрожує життю. А тому анестезіологічне забезпечення таких оперативних втручань має дуже важливе значення.

Мета дослідження - оцінити використання дексмедетомідину в якості внутрішньовенного ад’юванта при загальному знеболюванні під час тиреоїдектомії у хворих з проявами тиреотоксикозу.

Матеріал і методи. Дослідження проводилось в ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, було проспективним, не рандомізованим. Для дослідження залучені 123 пацієнти з тиреотоксикозом, яким були проведені планові тиреоїдектомії під загальним знеболюванням з використанням інгаляційного анестетика севофлюрана та наркотичного анальгетика фентаніла в умовах низько-поточної штучної вентиляції легень. Методи періопераційного моніторингу «Міжнародні стандарти безпечної анестезіологічної практики» WFSA (World Federation of Societies of Anaesthesiologists, 2010) були доповнені використанням непрямої калориметрії. Ступінь передопераційного ризику пацієнтів - ASA IІI-ІV. Пацієнти були розподілені на дві групи. В контрольній групі (І, n=64), ситуаційно, під час операції, при ЧСС ≥ 90уд./хв, внутрішньовенно вводився селективний β-адреноблокатор есмололу гідрохлорид (навантажувальна доза складала 500 мкг×кг-1×хв-1 протягом 1 хвилини і далі – 25-50 мкг×кг-1 ×хв-1) під контролем ЕКГ та показників гемодинаміки до нормалізації ЧСС. В основній (ІІ, n=59) – дексмедетомідин – 0,1 мкг×кг-1×год.-1. На всіх етапах анестезіологічного забезпечення, контролювалися показники гемодинаміки, кисневого транспорту та метаболізму, який визначався шляхом непрямої калориметрії. Визначався рівень кортизолу крові. Отриману інформацію опрацьовували за допомогою статистичних пакетів MedStat v. 4. і Microsoft Office.

Результати. Вихідні показники метаболізму в обох групах були досить високі та складали, відповідно, 828±17 кал×хв-1×м-2 в групі І та 832±13 кал×хв-1×м-2 в групі ІІ, що перевищувало їх базальний рівень: в групі І – на 54,5% та в групі ІІ – на 58,5% (p<0,01). На етапі індукції наркозу в групі І виявлена депресія гемодинамічного профілю, ймовірно пов’язана з ефектом введення есмололу гідрохлориду, що призвело до зниження транспорту кисню без порушень метаболізму. На етапах мобілізації та видалення щитоподібної залози, в обох групах, спостерігалися прояви гіпердинамії та гіперметаболізму. При цьому, метаболізм в групі ІІ на цих етапах був нижчим на 9,3% та на 10,1%, відповідно, ніж в контрольній групі (p<0,05). В обох групах спостерігалось зростання рівня кортизолу крові, який, порівняно з вихідними даними, набував максимальних значень під час видалення щитоподібної залози (19,12±1,49 мкг/дл в контрольній групі та 14,42±1,68 мкг/дл в основній), що свідчить про відповідну активацію надниркової системи (р < 0,05). При цьому, в групі І на етапі видалення залози, ушивання рани та етапі пробудження, рівень кортизолу був вищим, ніж в групі ІІ (р < 0,05).

Висновки. Дексмедетомідин в дозі 0,1 мкг×кг-1×год.-1 у схемі наркозу під час тиреоїдектомії, пригнічує гемодинамічну відповідь, викликану хірургічним стресом, стабілізує споживання кисню та підтримує стабільний рівень метаболізму. Використання дексмедетомідину достатньо ефективне в якості внутрішньовенного ад’юванта при загальному знеболюванні під час тиреоїдектомії у хворих з проявами тиреотоксикозу. Проведення періопераційного енергомоніторингу з використанням непрямої калориметрії під час наркозу дозволяє виявити порушення метаболізму та провести відповідну патогенетичну корекцію.

Біографії авторів

В. І. Черній, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

Черній Володимир Ілліч,

д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії

А. І. Денисенко, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

DENYSENKO A.I

Посилання

Ross D. S., Burch H. B., Cooper D. S., Greenlee M. C., Laurberg P., Maia A. L., Rivkees S. A., Samuels M., Sosa J. A., Stan M. N., Walter M. A. 2016 American thyroid association guidelines for diagnosis and management of hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis. Thyroid. 2016. Vol. 26. (10). P. 1343-1421. https://doi: 10.1089/thy.2016.0229.
|

Bacuzzi A., Dionigi G., Guzzetti L., De Martino A. I., Severgnini P., Cuffari S. Predictive features associated with thyrotoxic storm and management. Gland Surg. 2017. Vol. 6 (5). P. 546–551. doi: 10.21037/gs.2017.07.01
|

Kahaly G. J., Bartalena L., Hegedüs L., Leenhardt L., Poppe K., Pearce S. H. 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves’ Hyperthyroidism. Eur Thyroid J. 2018. № 7. P. 167–186. https://doi.org/10.1159/000490384.
|

Alexander E. K., Pearce E. N., Brent G. A., Brown R. S., Chen H., Dosiou C., Grobman W. A., Laurberg P., Lazarus J. H., Mandel S. J., Peeters R. P., Sullivan S. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease during Pregnancy and the Postpartum. Thyroid. 2017.Vol. 27 (3). P. 315-389. https://doi:10.1089/thy.2016.0457.
|

Satoh T., Isozaki O., Suzuki A., Wakino S., Iburi T., Tsuboi K., Kanamoto N., Otani H., Furukawa Y., Teramukai S., Akamizu T. 2016 Guidelines for the management of thyroid storm from The Japan Thyroid Association and Japan Endocrine Society (First edition). Endocrine Journal. 2016. Vol. 63 (12). P. 1025-1064. https://doi: 10.1507/endocrj.EJ16-0336. Epub 2016 Oct 15.
|

Osuna P. M., Udovcic M., Sharma M. D. Hyperthyroidism and the Heart. Methodist DeBakey Cardiovascular Journal. 2017. Vol. 13 (2). P. 60–63. http://doi.org/10.14797/mdcj-13-2-60.
|

Sundaresh V., Brito J. P., Thapa P., Bahn R. S., Stan M. N. Comparative Effectiveness of Treatment Choices for Graves’ Hyperthyroidism: A Historical Cohort Study. Thyroid. 2017. Vol. 27 (4). P. 497-505. doi: 10.1089/thy.2016.0343. Epub 2017 Feb 6.
|

Bajwa S. J. S., Sehgal V. Anesthesia and thyroid surgery: The never ending challenges. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2013. Vol. 17 (2). P. 228–234. https://doi.org/10.4103/2230-8210.109671.

Palace M. R. Perioperative Management of Thyroid Dysfunction. Health Services Insights. 2017. Vol. 10. Article fi rst published online: February 20. 2017. https://doi.org/10.1177/1178632916689677.
|

Hall G. M., Hunter J. M., Cooper M. S. Core Topics in Endocrinology in Anaesthesia and Critical Care. Cambridge University Press. 2010. Cambridge. United Kingdom. 202. ISBN: 978-0-521-50999-2.

Vari A., Gazzanelli S., Cavallaro G., De Toma G., Tarquini S., Guerra C., Stramaccioni E., Pietropaoli P. Post-Operative Nausea and Vomiting (PONV) after Thyroid Surgery: A Prospective, Randomized Study Comparing Totally Intravenous Versus Inhalational Anesthetics. The American Surgeon. 2010. Vol. 76 (3). P. 325-328. https://doi.org/1 0.1177/000313481007600317.
|

Ortiz A. C., Atallah A. N., Matos D., da Silva, E. M. Intravenous versus inhalational anaesthesia for paediatric outpatient surgery. Cochrane Database Systematic Reviews. 2014. Feb7;2. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009015.pub2.
|

Gelb A. W., Morriss W. W., Johnson W., Merry A. F. World Health Organization-World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WHO-WFSA) International Standards for a Safe Practice of Anesthesia. Can J Anesth. 2018. Vol. 65 (6). P. 698-708. https://doi.org/10.1007/s12630-018-1111-5.
|

Vadivelu N., Mitra S., Schermer E., Kodumudi V., Kaye A. D., Urman R. D. Preventive analgesia for postoperative pain control: a broader concept. LocalReg Anesth. 2014. №7. P. 17-22. https://doi.org/10.2147/ LRA.S62160.
|

Guidelines on the Management of Postoperative. Pain Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. The Journal of Pain. 2016. Vol. 17. (2) (February). Р. 131- 157. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpain.2015.12.008.
|

Scott-Warren V. L., Sebastian J. Dexmedetomidine: its use in intensive care medicine and anaesthesia. BJA Education. 2016. Vol. 16 (7). P. 242–246. https://doi.org/10.1093/bjaed/mkv047.

Wang K., Wu M., Xu J., Wu C., Zhang B., Wang G., Ma D. Effects of dexmedetomidine on perioperative stress, infl ammation, and immune function: systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth. 2019. Vol. 123 (6). P. 777-794. https://doi: 10.1016/j.bja.2019.07.027. Epub 2019 Oct 24.
|

Tang C., Xia Z. Dexmedetomidine in perioperative acute pain management: a non-opioid adjuvant analgesic. Journal of Pain Research. 2017. Vol. 10. P. 1899-1904. https://doi.org/10.2147/JPR.S139387.
|

Buget M. I., Sencan B., Varansu G., Kucukay S. Anaesthetic Management of a Patient with Thyrotoxicosis for Nonthyroid Surgery with Peripheral Nerve Blockade. Case Rep Anesthesiol. 2016. Vol. 2016. Article ID 9824762, 3 pages. Published online. https:// doi: 10.1155/2016/9824762.

Merry A., Cooper J., Soyannwo O., et al. International Standards for a Safe Practice of Anesthesia 2010. Can. J. Anaesth. 2010. Vol. 57 (11). P. 1027–1034. https://doi.org/10.1007/s12630-010-9381-6.
|

Черній В.І., Денисенко А.І. Сучасні можливості використання непрямої калориметрії у післяопераційному енергомоніторингу. Клінічна та профілактична медицина. 2020. Т2. №12. С. 79-88. https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.05.

Пат. 141889 Україна, МПК А61В5/083 (2006.01). Спосіб периопераційного енергомоніторингу пацієнтів / Денисенко А. І., Черній В.І.; заявник і патентовласник Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. – u 2019 11465; заявл. 27.11.2019; надрук. 27.04.2020, Бюл. №8. – 5 с.

Tusman G., Sipmann F. S., Bohm S. H. Rationale of Dead Space Measurement by Volumetric Capnography. Anesth. Analg. 2012. Vol. 114 (4). P. 866–874. https://doi: 10.1213/ANE.0b013e318247f6cc. PMID: 22383673.
|

Frankenfi eld D., Roth-Yousey L., Compher. C. Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy, nonobese and obese adults: A systematic review. Journal of the American Dietetic Association. 2005. Vol. 105 (5). P.775–789. https://doi.org/10.1016/j.jada.2005.02.005. PMID 15883556.
|

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-01

Як цитувати

Черній, В. І., & Денисенко, А. І. (2020). ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ДЕКСМЕДЕТОМІДИНУ ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ У ХВОРИХ ТИРЕОТОКСИКОЗОМ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(92), 39–48. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(92).2020.211474

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження