РЕГІОНАРНІ МЕТОДИ ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПІСЛЯ КОРЕКЦІЇ ЛІЙКОПОДІБНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ЗА NUSS

Автор(и)

  • І. І. Мигаль Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна
  • У. А. Фесенко Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(92).2020.211489

Ключові слова:

лійкоподібна деформація грудної клітки, операція Nuss, епідуральна анестезія, паравертебральна анестезія, інтенсивність болю

Анотація

Вступ. Корекція лійкоподібної деформації грудної клітки за Nuss супроводжується сильним болем. Адекватність аналгезії впливає на якість життя пацієнтів, хронізацію болю та успішність реабілітації.

Мета роботи: порівняльний аналіз ефективності контролю болю застосуванням різних методів реґіонарного знеболення після корекції лійкоподібної деформації грудної клітки за Nuss.

Матеріали і методи: В обсерваційне проспективне дослідження включено 60 підлітків (хлопчики/дівчатка = 47/13), які рандомізовані на три групи по 20 осіб в кожній в залежності від методу періопераційної аналгезії: стандартна епідуральна анестезія на рівні максимальної деформації (СЕА), висока епідуральна анестезія на рівні Th2-Th3 (ВЕА) та білатеральна паравертебральна анестезія (ПВА).

Результати і обговорення: Протягом трьох діб після операції середня інтенсивність болю за ВАШ (середня [25- 75 процентилі]) істотно не відрізнялась між групами: в групі СЕА – 1,3 [0,9-1,5]; в групі ВЕА – 1,0 [0,6-2]; та в групі ПВА – 1,2 [0,8-1,8] (тест Крускала-Уоліса: Н=0,42; р=0,81). Загальна кількість епізодів інтенсивності болю за ВАШ >4 см, що потребували додаткового введення опіоїдного аналгетика, за три доби після операції становила по 7 в групах СЕА та ВЕА, та 10 – в групі ПВА (χ2 = 0.865, р=0,649). Тяжкість деформації за індексом Haller серед усіх пацієнтів становила 3,9 [3,6-4,1]. Середня інтенсивність болю за ВАШ за три доби після операції серед усіх пацієнтів становила 1,22 [0,75-1,67]. Ці два показники мали слабку пряму кореляцію (r=0,14; p=0,30). Інтенсивність болю за ВАШ не корелювала з віком пацієнтів (r=0,036; p=0,78). Інтенсивність болю не залежала від статі пацієнтів: відмінність за тестом Манна-Уітні була незначною (z=0,045; р=0,96).

Висновки: Стандартна епідуральна анестезія на рівні максимальної деформації, висока епідуральна анестезія на рівні Th2-Th3 та білатеральна паравертебральна анестезія 0,25% бупівакаїном в дозі 4 мл/годину забезпечують однаково ефективну аналгезію після корекції ЛДГК за Nuss. Інтенсивність болю після операції Nuss не корелює з тяжкістю деформації за індексом Haller.

Біографії авторів

І. І. Мигаль, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

MYHAL I.I.

У. А. Фесенко, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Фесенко Улболган Абдулхамітівна,

д.мед.н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії факультету післядипломної освіти

Посилання

Hebra A., Calder B.W., Lesher A Minimally invasive repair of pectus excavatum. J. Vis. Surg .2016;2:73.

Nuss D., Obermeyer R.J., Kelly R.E. Nuss bar procedure: past, present and future. Ann Cardiothorac Surg 2016;5(5):422-433. doi: 10.21037/acs.2016.08.05
| |

Frawley G., Frawley J., Crameri J. A review of anesthetic techniques and outcomes following minimally invasive repair of pectus excavatum (Nuss procedure). Paediatr Anaesth 2016; 26(11):1082-1090. doi: 10.1111/pan.12988. PMID:27510834
| |

Hall Burton D.M., Boretsky K.R. A comparison of paravertebral nerve block catheters and thoracic epidural catheters for postoperative analgesia following the Nuss procedure for pectus excavatum repair. Paediatr Anaesth. 2014;24(5):516-20. doi: 10.1111/pan.12369. PMID:24612096
| |

Soliman I.E., Apuya J.S., Fertal K.M., et al. Intravenous versus epidural analgesia after surgical repair of pectus excavatum. Am. J. Ther. 2009;16:398–403. [PubMed: 19262363]
| |

Moriarty A. Pediatric epidural analgesia (PEA). Paediatr Anaesth. 2012;22:51–55. [PubMed: 22128779]
| |

Мигаль І.І., Фесенко У.А., Альбокрінов А.А. Спосіб високої грудної епідуральної блокади для періопераційного знеболення корекції лійкоподібної деформації грудної клітки. Заявка № u201707458 від 14.07.2017 р. Патент України на корисну модель № 122217 від 26.12.2017 р. Опубл. Бюл. № 24.

Haller JA Jr, Kramer SS, Lietman SA. Use of CT scans in selection of patients for pectus excavatum surgery: a pre-liminary report. J Pediatr Surg. 1987;22:904–906.
| |

Beltran R., Veneziano G., Bhalla T., Kenney B., Tumin D., Bissonnette B., Tobias J.D.. Postoperative pain management in patients undergoing thoracoscopic repair of pectus excavatum: a retrospective analysis of opioid consumption and adverse effects in adolescents. Saudi J. Anaesth 2017;11:427-431.
| |

Coln D., Gunning T., Ramsay M., Swygert T., Vera R. Early experience with the Nuss minimally invasive correction of pectus excavatum in adults. World J Surg 2002;26:1217-1221.
| |

Shagun Bhatia Shah, Uma Hariharan, Ajay Kumar Bhargava, Laleng M. Darlong. Anesthesia for minimally invasive chest wall reconstructive surgeries: Our experience and review of literature. Saudi J Anaesth. 2017;11(3):319–326. doi: 10.4103/sja.SJA_13_17: 10.4103/sja. SJA_13_17 PMCID: PMC5516496 PMID: 28757834
| |

Sacco Casamassima M.G., Gause C., Goldstein S.D. et al. Patient satisfaction after minimally invasive repair of pectus excavatum in adults: long-term results of Nuss procedure in adults. Ann Thorac Surg 2016;101(4):1338–1345.
| |

Zuidema W.P., Oosterhuis J.W.A., Zijp G.W. et al. Early consequences of pectus excavatum surgery on self-esteem and general quality of life. World J Surg 2018;42:2502–2506. https://doi.org/10.1007/s00268-018-4526-9
| |

Hoksch B., Kocher G., Vollmar P., Praz F., Schmid R.A. Nuss procedure for pectus excavatum in adults: long-term results in a prospective observational study. Eur J Cardiothorac Surg 2016;50:934–9. doi:10.1093/ejcts/ezw130
| |

Stroud A.M., Tulanont D.D., Coates T.E., Goodney P.P., Croitoru D.P. Epidural analgesia versus intravenous patient-controlled analgesia following minimally invasive pectus excavatum repair: a systematic review and meta-analysis. J Pediatr Surg. 2014 May;49(5):798–806. doi:10.1016/j.jpedsurg.2014.02.072.
| |

Futagawa K., Suwa I., Okuda T., Kamamoto H., Sugiura J., Kajikawa R., et al. Anesthetic management for the minimally invasive Nuss procedure in 21 patients with pectus excavatum. J. Anesth. 2006;20:48–50. [PubMed: 16421678]
|

Molik K.A., Engum S.A., Rescorla F.J., West K.W., Scherer L.R., Grosfeld JL. Pectus excavatum repair: experience with standard and minimal invasive techniques. J Pediatr Surg 2001;36: 324–328.
| |

Scarci M., Joshi A., Attia R. In patients undergoing thoracic surgery is paravertebral block as effective as epidural analgesia for pain management? Interact Cardiovasc Thorac Surg 2010;10:92-96.
| |

Richardson J., Sabanathan S., Jones J., Shah R.D., Cheema S., Mearns A.J. A prospective, randomized comparison of preoperative and continuous balanced epidural or paravertebral bupivacaine on postthoracotomy pain, pulmonary function and stress responses. Br. J. Anaesth 1999;83(3):387-92.
| |

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-01

Як цитувати

Мигаль, І. І., & Фесенко, У. А. (2020). РЕГІОНАРНІ МЕТОДИ ЗНЕБОЛЮВАННЯ ПІСЛЯ КОРЕКЦІЇ ЛІЙКОПОДІБНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ЗА NUSS. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(92), 55–61. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(92).2020.211489

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження