РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «ВІДКРИТЕ БАГАТОЦЕНТРОВЕ РАНДОМІЗОВАНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ БІОВЕН, ВИРОБНИЦТВА ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА», В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ПНЕВМОНІЄЮ, ЩО ВИКЛИКАНА КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ COVID-19 /

Автор(и)

 • А. Р. Рибаков ТОВ «Біофарма Плазма», Україна
 • Я. Г. Жебеленко ТОВ «Біофарма Плазма», Україна
 • Н. В. Кавардакова ТОВ «Біофарма Плазма», Україна
 • С. В. Мацібох ТОВ «Біофарма Плазма», Україна
 • М. О. Балакай ТОВ «Біофарма Плазма», Україна
 • Д. В. Вдовенко ТОВ «Біофарма Плазма», Україна
 • А. М. Дейнека Білоцерківська міська лікарня №3, Україна
 • Р. В. Мазур Білоцерківська міська лікарня №3, Україна
 • О. М. Мазур Білоцерківська міська лікарня №3, Україна
 • І. П. Мазуркевич Білоцерківська міська лікарня №3, Україна
 • Т. І. Алексанян Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, Україна
 • І. П. Берник Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, Україна
 • Н. О. Іванченко Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, Україна
 • В. П. Токарєв Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, Україна
 • Л. К. Бошкова Міська клінічна інфекційна лікарня, м. Одеса, Україна
 • С. Л. Заноздра Міська клінічна інфекційна лікарня, м. Одеса, Україна
 • С. Я. Лаврюкова Міська клінічна інфекційна лікарня, м. Одеса, Україна
 • О. В. Проніна Міська клінічна інфекційна лікарня, м. Одеса, Україна
 • В. А. Лукіянчук Київська міська клінічна лікарня №4, Україна
 • С. О. Солярик Київська міська клінічна лікарня №4, Україна
 • Т. В. Вжецон Вінницька міська клінічна лікарня №1, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Україна
 • М. В. Гурківська Вінницька міська клінічна лікарня №1, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Україна
 • Л. В. Мороз Вінницька міська клінічна лікарня №1, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Україна
 • О. І. Паращук Вінницька міська клінічна лікарня №1, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Україна
 • К. Ю. Романчук Вінницька міська клінічна лікарня №1, ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Україна
 • Н. Б. Жеворонко Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, Україна
 • О. Я. Кадубець Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, Україна
 • В. С. Копча Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, Україна
 • Л. Б. Куриляк Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, Україна
 • О. Я. Кобринська Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради, Україна
 • М. Г. Кузюк Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради, Україна
 • Х. В. Левандовська Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради, Україна
 • Р. М. Фіщук Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради, Україна
 • І. В. Кобилян Волинська обласна клінічна лікарня, Україна
 • П. А. Гащишин Волинська обласна клінічна лікарня, Україна
 • Л. Я. Романів Волинська обласна клінічна лікарня, Україна
 • О. К. Яковенко Волинська обласна клінічна лікарня, Україна
 • Т. Г. Гутор Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна
 • Х. О. Ліщук-Якимович Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна
 • В. В. Чоп’як Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна
 • О. О. Гавриленко Київська міська клінічна лікарня №17, Україна
 • К. М. Геля Київська міська клінічна лікарня №17, Україна
 • С. О. Дубров Київська міська клінічна лікарня №17, Україна
 • К. А. Дуброва Київська міська клінічна лікарня №17, Україна
 • Г. Б. Cлавута Київська міська клінічна лікарня №17, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(93).2020.220624

Ключові слова:

Covid-19, тяжка пневмонія, внутрішньовенний імуноглобулін, Біовен

Анотація

У статті представлені результати відкритого багатоцентрового рандомізованого клінічного дослідження з оцінки ефективності препарату Біовен, виробництва ТОВ «Біофарма Плазма». Дане дослідження було проведене в Україні у 9 клініках. Внутрішньовенний імуноглобулін, Біовен, застосовувався в комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, що викликана коронавірусною інфекцією COVID-19 / SARS-CoV-2, у дозі 0,8-1,0 г/кг протягом 2 діб (курсова доза – 1.6-2.0 г/кг маси тіла). Препарат Біовен підтвердив свою клінічну ефективність у даної категорії хворих, що зафіксовано в більш швидкій нормалізації клінічного стану, зростанні абсолютної кількості лімфоцитів як одного з найбільш прогностично значущих критеріїв тяжкості COVID-19, та достовірному зменшенні летальності в порівнянні з контрольною групою. Цей позитивний результат можна пояснити імуномоделюючою дією високих доз внутрішньовенного імуноглобуліну, що впливає на цитокіновий шторм, який вважається одним з основних патогенетичних механізмів тяжкого перебігу COVID-19.

Біографії авторів

А. Р. Рибаков, ТОВ «Біофарма Плазма»

RYBAKOV A.R.

Я. Г. Жебеленко, ТОВ «Біофарма Плазма»

ZHEBELENKO Y.G.

Н. В. Кавардакова, ТОВ «Біофарма Плазма»

KAVARDAKOVA N.V.

С. В. Мацібох, ТОВ «Біофарма Плазма»

MATSIBOKH S.V.

М. О. Балакай, ТОВ «Біофарма Плазма»

BALAKAI M.O.

Д. В. Вдовенко, ТОВ «Біофарма Плазма»

VDOVENKO D.V.

А. М. Дейнека, Білоцерківська міська лікарня №3

DEYNEKA A.M.

Р. В. Мазур, Білоцерківська міська лікарня №3

MAZUR R.V.

О. М. Мазур, Білоцерківська міська лікарня №3

MAZUR O.M.

І. П. Мазуркевич, Білоцерківська міська лікарня №3

MAZURKEVICH I.P.

Т. І. Алексанян, Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня

ALEKSANYAN T.I.

І. П. Берник, Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня

BERNIK І.P.

Н. О. Іванченко, Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня

IVANCHENKO N.O.

В. П. Токарєв, Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня

TOKAREV V.P.

Л. К. Бошкова, Міська клінічна інфекційна лікарня, м. Одеса

BOSHKOVA L.K.

С. Л. Заноздра, Міська клінічна інфекційна лікарня, м. Одеса

ZANOZDRA S.L.

С. Я. Лаврюкова, Міська клінічна інфекційна лікарня, м. Одеса

LAVRYUKOVA S.Y.

О. В. Проніна, Міська клінічна інфекційна лікарня, м. Одеса

PRONINA O.V.

В. А. Лукіянчук, Київська міська клінічна лікарня №4

LUKIYANCHUK V.A.

С. О. Солярик, Київська міська клінічна лікарня №4

SOLYARIK S.O.

Т. В. Вжецон, Вінницька міська клінічна лікарня №1, ВНМУ ім. М.І. Пирогова

VZHETSON Т.V.

М. В. Гурківська, Вінницька міська клінічна лікарня №1, ВНМУ ім. М.І. Пирогова

GURKIVSKA М.V.

Л. В. Мороз, Вінницька міська клінічна лікарня №1, ВНМУ ім. М.І. Пирогова

MOROZ L.V.

О. І. Паращук, Вінницька міська клінічна лікарня №1, ВНМУ ім. М.І. Пирогова

PARASCHUK О.І.

К. Ю. Романчук, Вінницька міська клінічна лікарня №1, ВНМУ ім. М.І. Пирогова

ROMANCHUK K.Y.

Н. Б. Жеворонко, Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги

ZHEVORONKO N.B.

О. Я. Кадубець, Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги

KADUBETS’ O.Y.

В. С. Копча, Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги

KOPCHA V.S.

Л. Б. Куриляк, Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги

KURILYAK L.B.

О. Я. Кобринська, Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради

KOBRYNSKA O.Y.

М. Г. Кузюк, Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради

KUZYUK M.G.

Х. В. Левандовська, Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради

LEWANDOWSKA K.V.

Р. М. Фіщук, Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради

FISHCHUK R.M.

І. В. Кобилян, Волинська обласна клінічна лікарня

KOBYLYAN I.V.

П. А. Гащишин, Волинська обласна клінічна лікарня

GASHCHISHIN P.A.

Л. Я. Романів, Волинська обласна клінічна лікарня

ROMANIV L.Y.

О. К. Яковенко, Волинська обласна клінічна лікарня

YAKOVENKO O.K.

Т. Г. Гутор, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

GUTOR T.G.

Х. О. Ліщук-Якимович, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

LISHCHUK-YAKYMOVYCH K.О.

В. В. Чоп’як, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

CHOPYAK V.V.

О. О. Гавриленко, Київська міська клінічна лікарня №17

HAVRYLENKO О.О.

К. М. Геля, Київська міська клінічна лікарня №17

GELYA K.M.

С. О. Дубров, Київська міська клінічна лікарня №17

DUBROV S.O.

К. А. Дуброва, Київська міська клінічна лікарня №17

DUBROVA K.A.

Г. Б. Cлавута, Київська міська клінічна лікарня №17

SLAVUTA G.B.

Посилання

Muhammad A. Et al., Journal of Advanced Research 2020

https://www.worldometers.info/coronovirus

Data as received by WHO from national authorities, as of 04 October 2020, 10 am CEST

Seymour C.W. et al. Assessment of clinical criteria for sepsis: for the Third International Consensus Drfi nitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)//Jama. – 2016. – T.315. - №.8. – C.762-774.
|

Force A. D. T. et al. Acure respiratory distress syndrome //Jama. –2012. – T. 307. – №. 23. – C. 2526-2533.
| |

Zhang C, Wu Z, Li J, Zhao H, Wang G. Cytokine release syndrome in severe COVID-19: interleukin-6 receptor antagonist tocilizumab may be the key to reduce mortality. Int J Antimicrob Agents [Internet]. 2020Mar.29;55(5):105954. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0924857920301047
| |

Cao W, Liu X, Bai T, Fan H, Hong K, Song H, Han Y, Lin L, Ruan L, Li T. High-dose intravenous immunoglobulin as a therapeutic option for deteriorating patients with coronavirus disease 2019. Open Forum Infectious Diseases [Internet]. 2020Mar.1;7(3):1-6. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7111600/
|

Iwasaki A., Yang Y. The potential danger of suboptimal antibody responses in COVID-19 //Nature Reviews Immunology. – 2020. –С. 1-3.
|

High-Dose IVIg Reversed Worsening COVID-19 in Case Reports //Kennet Bender, Pharmd MA, MAR 25, 2020 https://www.contagionlive. com/news/highdose-ivig-reversed-worsening-covid19-in-case-reports

https://clinicaltrials.gov/ct2/show

Galeotti C, Kaveri SV, Bayry J. Intravenous immunoglobulin immunotherapy for coronavirus disease‐19 (COVID‐19). Clinical & Translational Immunology [Internet]. 2020Jan.1;9(10):e1198. doi/10.1002/cti2.1198
|

S.C. Chow, J. Shao, H.Wang. Sample Size Calculations in Clinical Research. London: Taylor&Francis, 2003. – 358 p.

Conover, W. J., Iman, R. L. (1981). Rank transformations as a bridge between parametric and nonparametric statistics. American Statistician, 35, 124-129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-28

Як цитувати

Рибаков, А. Р., Жебеленко, Я. Г., Кавардакова, Н. В., Мацібох, С. В., Балакай, М. О., Вдовенко, Д. В., Дейнека, А. М., Мазур, Р. В., Мазур, О. М., Мазуркевич, І. П., Алексанян, Т. І., Берник, І. П., Іванченко, Н. О., Токарєв, В. П., Бошкова, Л. К., Заноздра, С. Л., Лаврюкова, С. Я., Проніна, О. В., Лукіянчук, В. А., Солярик, С. О., Вжецон, Т. В., Гурківська, М. В., Мороз, Л. В., Паращук, О. І., Романчук, К. Ю., Жеворонко, Н. Б., Кадубець, О. Я., Копча, В. С., Куриляк, Л. Б., Кобринська, О. Я., Кузюк, М. Г., Левандовська, Х. В., Фіщук, Р. М., Кобилян, І. В., Гащишин, П. А., Романів, Л. Я., Яковенко, О. К., Гутор, Т. Г., Ліщук-Якимович, Х. О., Чоп’як, В. В., Гавриленко, О. О., Геля, К. М., Дубров, С. О., Дуброва, К. А., & Cлавута Г. Б. (2020). РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «ВІДКРИТЕ БАГАТОЦЕНТРОВЕ РАНДОМІЗОВАНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ БІОВЕН, ВИРОБНИЦТВА ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА», В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ПНЕВМОНІЄЮ, ЩО ВИКЛИКАНА КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ COVID-19 /. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(93), 9–21. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(93).2020.220624

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження