ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ НА ОСНОВІ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ І КЛІНІЧНОГО ДОСВІДУ В УМОВАХ КНП «КЛШМД М. ЛЬВОВА»

Автор(и)

  • Н. В. Матолінець Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», Україна
  • О. О. Самчук Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», Україна
  • С. О. Дубров Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна
  • А. М. Нетлюх Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова», Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(93).2020.220654

Ключові слова:

трансплантація органів, смерть мозку, констатація смерті мозку, нормативні документи

Анотація

Вступ. Трансплантація органів є усталеною формою лікування, яка в даний час визнана кращою і часто - єдиною життєзберігаючою терапією для кінцевої заміни органу. Зростання кількості і якості пересадки органів і тканин дає підстави вважати, що трансплантація займе в майбутньому чільне місце у рутинній клінічній практиці.

Докази отримання інформації. Проведено аналіз літературних джерел за останні 15 років із застосуванням медичних баз MEDLINE, Google scholar, Researchgate, присвячених діагностиці смерті мозку та врегулюванню пересадки органів і опрацьовано власні дані у вигляді наведеного клінічного випадку.

Синтез доказів. Імплементація нормативних документів та настанов у клінічну практику дозволяє чітко і злагоджено проводити всі медичні та юридичні процедури, які мають на меті прижиттєвий чи посмертний забір і трансплантацію органів людини. Констатація смерті мозку є мультидисциплінарною процедурою, від правильного проведення якої залежать як медичні результати забору і трансплантації органів, так і їх етичні аспекти та юридичні наслідки. У Львові за 6 місяців проведено 7 констатацій смерті мозку, з них у 2 донорів здійснено мультиорганний забір та трансплантацію: 2 серця, 4 нирки та 1 підшлункова залоза (летальний наслідок), плюс 2 нирки від родинних донорів. Всього в Україні зроблено пересадку 5 сердець, з яких 4 - під керівництвом теперішнього очільника КНП «КЛШМД м. Львова» Олега Самчука.

Висновки. Проведення трансплантації органів можливе у багатопрофільних лікарнях загального профілю за умови чіткої організації процесу, ретельного дотримання вимог діючого законодавства і нормативних документів.

Біографії авторів

Н. В. Матолінець, Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова»

N. MATOLINETS

О. О. Самчук, Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова»

O. SAMCHUK

С. О. Дубров, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

S. DUBROV

А. М. Нетлюх, Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова»

A. NETLIUKH

Посилання

Медична біологія. Трансплантація органів і тканин, види трансплантації [Internet] Subject.com [cited 2020 Sept., 10]. Available from: https://subject.com.ua/biology/medical/163.html

WHO guiding principles on human cell, tissue and organ transplantation) / As endorsed by the sixty-third World Health Assembly in May 2010, in Resolution WHA63.22 [Internet] WHO, 2010 [cited 2020 May 10]. Available from:https://www.who.int/transplantation/Guiding_PrinciplesTransplantation_WHA63.22en.pdf?ua=1

Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 28, ст.232) Документ 2427-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.01.2020, підстава - 113-IX {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2694-VIII від 28.02.2019, ВВР, 2019, № 16, ст.69; № 113-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 42, ст.238; № 418-IX від 20.12.2019, ВВР, 2020, № 28, ст.187}

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині», документ 418-IX [Internet] Rada.gov. [cited 2020 August 15]. Доступно на: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/418-20#Text

Evidence-based guideline update: Determining brain death in adults. Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Eelco F.M. Wijdicks, Panayiotis N. Varelas, Gary S. Gronseth, David M. Greer. Neurology Jun 2010, 74 (23) 1911-1918; DOI: 10.1212/WNL.0b013e3181e242a8. https://n.neurology.org/content/74/23/1911
|

Наказ МОЗ від 23.09.2013 р. № 821 «Про встановлення діагностичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України14 жовтня 2013 р. за № 1757/24289. Документ z1757-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.09.2013. Набрання чинності, відбулась 01.11.2013. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1757-13#Text.

Закон України «Про захист персональних даних», Документ 2297-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.03.2020, підстава - 524-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text.

Закон України «Про інформацію» Документ 2657-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.07.2020, підстава - 692-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-28

Як цитувати

Матолінець, Н. В., Самчук, О. О., Дубров, С. О., & Нетлюх, А. М. (2020). ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ НА ОСНОВІ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ І КЛІНІЧНОГО ДОСВІДУ В УМОВАХ КНП «КЛШМД М. ЛЬВОВА». PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(93), 22–30. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(93).2020.220654

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження