ВПЛИВ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ТРОМБОПРОФІЛАКТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНОКСАПАРИНУ НА ПЕРЕБІГ ТА ВИХОДИ У ПАЦІЄНТІВ З ТЯЖКОЮ ФОРМОЮ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ

Автор(и)

  • В. А. Корсунов Харківська медична академія післядипломної освіти, Ukraine
  • В. С. Скорик Харківська медична академія післядипломної освіти, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(93).2020.220665

Ключові слова:

коронавірусна хвороба, дихальна недостатність, гострий респіраторний дистресс синдром, тромбоемболія легеневої артерії, тромбопрофілактика, низькомолекулярні гепарини

Анотація

Порушення системи гемостазу відіграють одну з ключових ролей в механізмі патогенезу коронавірусної хвороби. Поширеність тромбоемболічних ускладнень у хворих з важким перебігом COVID-19 досягає 20-30%. Ключові керівництва містять рекомендації щодо необхідності використання профілактичних доз еноксапарину. Проте результати інтенсивної терапії залишаються незадовільними і продовжується пошук оптимального режиму дозування еноксапарину.

Мета дослідження – порівняти вплив різних режимів використання еноксипарину на результати інтенсивної терапії у хворих з гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС), викликаним SARS-nCoV.

Матеріали і методи. Було проведено одноцентрове проспективне порівняльне дослідження, до якого за період травень-жовтень 2020 р. включено 91 пацієнта з тяжким перебігом коронавірусної хвороби з розвитком двобічної пневмонії та ГРДС.

Залежно від режиму дозування еноксапарину, хворих було розподілено на три групи. Пацієнти групи 1 (n=14) отримували 4000 анти-Ха МО еноксапарину на добу, групи 2 (n=20) – 8000-1200 анти-Ха МО, групи 3 (n=57) – 1600-2000 анти-Ха МО /добу.

Статистичний аналіз результатів проведено за допомогою програми «Statistica 10». Оцінювали медіану, мінімальні і максимальні значення, стандартне відхилення. Достовірність відмінностей показників оцінювали з використанням непараметричного критерію Вілкоксона. Результати вважались достовірними при значеннях р < 0,05. Дані представлені у вигляді М ± SD [min-max]. Проводилась оцінка відносного ризику (RR) і відношення шансів (OR) розвитку несприятливих подій (тромбоемболічних ускладнень і летальності).

Результати. В групі 1 було зафіксовано 9 епізодів тромбоемболій легеневої артерії, що відповідає 64,3 %, в групі 2 – 7 епізодів (35,0 %), а в групі 3 – 13 (22,4 %), (р13=0,04).

Загальний рівень летальності склав 69,23% і був достовірно нижчим в групі 3 – 56,9 %, ніж в групі 1 – 92,9 %, і в групі 2 – 85,0%.

Висновки. Використання лікувальних доз еноксапарину є одним з ключових напрямків терапії і позитивно впливає на виходи у хворих з коронавірусною хворобою, зменшуючи частоту розвитку тромбоемболічних ускладнень.

Біографії авторів

В. А. Корсунов, Харківська медична академія післядипломної освіти

KORSUNOV V.

В. С. Скорик, Харківська медична академія післядипломної освіти

SKORYK V.

Посилання

Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy./G. Grasselli, ; A. Zangrillo, ; A. Zanella, et al. // JAMA. 2020;323(16):1574-1581. doi:10.1001/jama.2020.5394
| |

Critical Care Utilization for the COVID-19 Outbreak in Lombardy, Italy: Early Experience and Forecast During an Emergency Response./ G. Grasselli , A. Pesenti , M. Cecconi // JAMA. 2020 Apr 28;323(16):1545-1546. doi: 10.1001/jama.2020.4031.
|

Management of critically ill patients with COVID-19 in ICU: statement from front-line intensive care experts in Wuhan, China./ Y.Shang, C. Pan, X. Yang, et al. //Ann Intensive Care. 2020; 10: 73.Published online 2020 Jun 6. doi: 10.1186/s13613-020-00689-1.
|

Cytokine storm and COVID-19: a chronicle of pro-infl ammatory cytokines./A. Fara, Z. Mitrev, R. A. Rosalia, B. M. Assas // Open Biol. 2020 Sep; 10(9): 200160. Published online 2020 Sep 23. doi: 10.1098/rsob.200160
|

The unique characteristics of COVID-19 coagulopathy./ T.Iba, J. H. Levy, J. M. Connors,et al.// Crit Care. 2020; 24: 360. Published online 2020 Jun 18. doi: 10.1186/s13054-020-03077-0
|

Inflammation and thrombosis in patients with COVID-19: A prothrombotic and inflammatory disease caused by SARS coronavirus-2/ B. Pamukçu .// AnatolJ Cardiol.2020.56727/Oct; 24(4): 224–234. Published online 2020 Sep 24. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.56727
|

COVID-19 Associated Coagulopathy and Thrombotic Complications. / Z. T. Mezalek, H.Khibri, W. Ammouri et al. // Clin Appl Thromb Hemost. 2020 Jan-Dec; 26: 1076029620948137. Published online 2020 Aug 14. doi: 10.1177/1076029620948137
|

The Impact of COVID-19 Disease on Platelets and Coagulation. Pathobiology. / G. D. Wool, J. L. Miller// 2020 Oct 13 : 1–13. Published online 2020 Oct 13. doi: 10.1159/000512007
|

How to Build the Plane While Flying: VTE/PE Thromboprophylaxis Clinical Guidelines for COVID-19 Patients./ A. Costa, E. S. Weinstein, D. R.Sahoo, et al.// . Disaster Med Public Health Prep. 2020 Jun 16 : 1–15. Published online 2020 Jun 16. doi: 10.1017/dmp.2020.195
|

Наказ МОЗ України від 28.03.2020 № 722“Організація надання ме-дичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)”

Наказ МОЗ України від 02.04.2020 № 762 “Про затвердження протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)”

Наказ МОЗ України від 10.04.2020 № 852 “Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)”

Наказ МОЗ України від 30.04.2020 № 994 “Про внесення змін до додатку 6 Стандартів медичної допомоги Коронавірусна хвороба (COVID-19)”

Наказ МОЗ України від 16.06.2020 № 1411“Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги Коронавірусна хвороба (COVID-19)”

Наказ МОЗ України від 17.09.2020 № 2116»Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»»

Наказ МОЗ України від 11.11.2020 № 2583 «Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»»

Therapeutic versus prophylactic anticoagulation for severe COVID-19: A randomized phase II clinical trial (HESACOVID)./A. C.Bertoldi, L. aDouglas, A.Espírito. et al. // Thrombosis ResearchVolume 196, December 2020, Pages 359-366 https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.09.026
|

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-28

Як цитувати

Корсунов, В. А., & Скорик, В. С. (2020). ВПЛИВ РІЗНИХ РЕЖИМІВ ТРОМБОПРОФІЛАКТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНОКСАПАРИНУ НА ПЕРЕБІГ ТА ВИХОДИ У ПАЦІЄНТІВ З ТЯЖКОЮ ФОРМОЮ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(93), 40–45. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(93).2020.220665

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження