ВПЛИВ МЕТОДІВ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ НА СПЛАНХНІЧНИЙ КРОВОПЛИН У ДІТЕЙ З ІНТРААБДОМІНАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Автор(и)

  • В. М. Перова-Шаронова Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6701-236X

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(94).2021.230611

Ключові слова:

інтраабдомінальна гіпертензія, абдомінальний компартмент синдром, спланхнічна гіпоперфузія, верхня брижова артерія, ворітна вена, аналгезія

Анотація

Вступ. Інтраабдомінальна гіпертензія (ІАГ) та абдомінальний компартмент синдром (АКС) часто розвиваються у тяжкохворих пацієнтів та можуть призводити до порушень спланхнічного кровоплину, ішемії слизової кишечника, бактеріальної транслокації, сепсису та поліорганної дисфункції. Вплив методів знеболювання на спланхнічний кровоплин при ІАГ/АКС вивчений недостатньо.
Мета роботи. Вивчити вплив різних методів післяопераційного знеболення на спланхнічний кровоплин у дітей з апендикулярним перитонітом, ускладненим ІАГ.
Матеріали і методи. У дослідження було включено 115 дітей, оперовані з приводу апендикулярного перитоніту. Діти рандомізовані на три групи в залежності від методу післяопераційного знеболювання: «Опіоїди» (n=36; внутрішньо-венна інфузія морфіну 10 мкг/кг/год); «Лідокаїн» (n=40; внутрішньовенна інфузія лідокаїну 1.5 мг/кг/год); «ЕДА» (n=39; епідуральна інфузія 0.25% розчин бупівакаїну 0.4 мг/кг/год). У післяопераційному періоді дітям 4 рази на добу проводилось вимірювання інтраабдомінального тиску (ІАТ) стандартним непрямим методом через катетер Фолея у сечовому міхурі. В залежності від рівня ІАТ та наявності органної дисфункції дітей кожної групи знеболювання було поділено на підгрупи: «Без ІАГ», «ІАГ» та «АКС». Вимірювання діаметрів та лінійних швидкостей кровоплину у верхній брижовій ар-терії (SMA) та ворітній вені (PV) проводили за допомогою УЗД. Розраховували індекси кровоплину SMA та PV (BFISMA, BFIPV, мл/хв/м2).
Результати. У дітей без ІАГ показники BFISMA та BFIPV були значно вищими ніж у дітей з ІАГ(p<0.0001) та АКС (p<0.0001). У дітей усіх підгруп показник BFISMA був значно вищим в групах «Лідокаїн» (p<0.05) та «ЕДА» (p<0.0001), ніж в групі «Опіоїди». Показник BFIPV був вищим в групі «ЕДА» (p<0.05) у дітей з ІАГ та в групах «Лідокаїн» (p<0.0001) та «ЕДА» (p<0.0001) у дітей з АКС ніж у дітей усіх підгруп в групі «Опіоїди». Статистично значущий негативний кореляційний зв’язок між показниками ІАТ та BFISMA у дітей без ІАГ спостерігався лише в групі «Опіоїди» (rs=-0.5; p<0.001). У дітей з ІАГ та АКС статистично значущий негативний кореляційний зв’язок між показниками ІАТ та BFISMA спостерігався в усіх групах знеболення, проте найслабший був в групі «ЕДА» (rs=-0.24; p<0.04 та rs=-0.39; p<0.05 відповідно). Статистично значущий негативний кореляційний зв’язок між показниками ІАТ та BFIPV спостерігався лише в групі «Опіоїди» у дітей з ІАГ (rs=-0.31; p<0.01) та АКС (rs=-0.4; p<0.0001).
Висновки. Епідуральна аналгезія є найбільш оптимальним методом знеболювання щодо впливу на порушений сплан-хнічний кровоплин на тлі інтраабдомінальної гіпертензії у дітей з перитонітом. Внутрішньовенна аналгезія лідокаїном може бути альтернативою епідуральній анестезії.

Посилання

Moonen P.J., Reintam Blaser A., Starkopf J., Oudemans-van Straaten HM, Van der Mullen J, Vermeulen G, Malbrain MLNG. The black box revelation: monitoring gastrointestinal function. Anaesthesiol Intensive Ther. 2018;50(1):72-81. doi: 10.5603/AIT.a2017.0065. Epub 2017 Nov 20. PMID: 29152710.

Al-Diery H., Phillips A., Evennett N., Pandanaboyana S., Gilham M., Windsor J.A. The Pathogenesis of Nonocclusive Mesenteric Ischemia: Implications for Research and Clinical Practice. Journal of Intensive Care Medicine. 2019;34(10):771-781. PMID: 30037271 DOI: 10.1177/0885066618788827

Thabet F.C., Ejike J.C. Intra-abdominal hypertension and abdominal compartment syndrome in pediatrics. A review. J Crit Care. 2017 Oct;41:275-282. doi:10.1016/j.jcrc.2017.06.004. Epub 2017 Jun 7. Review. PubMed PMID: 28614762.

Blaser A.R., Malbrain MLNG, Adrian Regli. Abdominal pressure and gastrointestinal function: An inseparable couple? Anaesthesiol Intensive Ther. 2017;49(2):146–58. PMID: 28513822 DOI: 10.5603/AIT.a2017.0026

Kirkpatrick A.W., Roberts D.J., De Waele J., Jaeschke R., Malbrain M.L., De Keulenaer B., et al. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated consensus defi nitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. Intensive Care Med. 2013;39(7):1190-1206. PMID: 23673399 PMCID: PMC3680657 DOI: 10.1007/s00134-013-2906-z

Perko M.J. Duplex ultrasound for assessment of superior mesenteric artery blood fl ow. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2001;21(2):106–17. PMID: 11237782 DOI: 10.1053/ejvs.2001.1313

Mosteller R.D. Simplifi ed calculation of body-surface area. N Engl J Med. 1987 Oct 22;317(17):1098. PMID: 3657876 DOI: 10.1056/NEJM198710223171717

Ferrara G., Kanoore Edul V.S., Caminos Eguillor J.F., Martins E., Canullán C., Canales H.S., Ince C., Estenssoro E., Dubin A. Effects of norepinephrine on tissue perfusion in a sheep model of intra-abdominal hypertension. Intensive Care Med Exp. 2015 Dec;3(1):46. doi: 10.1186/s40635-015-0046-1. Epub 2015 Mar 31. PMID: 26215810; PMCID: PMC4513008.

Kotzampassi K., Paramythiotis D., Eleftheriadis E. Deterioration of visceral perfusion caused by intra-abdominal hypertension in pigs ventilated with positive end-expiratory pressure. Surg Today. 2000;30(11):987-92. doi: 10.1007/s005950070018. PMID: 11110392.

Diebel L.N., Dulchavsky S.A., Wilson R.F. Effect of increased intra-abdominal pressure on mesenteric arterial and intestinal mucosal blood fl ow. J Trauma. 1992;33(1):45-48. PMID: 1635105 DOI: 10.1097/00005373-199207000-00010

Gudmundsson F.F., Gislason H.G., Dicko A., Horn A., Viste A., Grong K., Svanes K. Effects of prolonged increased intra-abdominal pressure on gastrointestinal blood fl ow in pigs. Surg Endosc. 2001;15(8):854-860. PMID: 11443466 DOI: 10.1007/s004640090090

Mogilner J., Sukhotnik I., Brod V., Hayari L., Coran A.G., Shiloni E., Eldar S., Bitterman H. Effect of elevated intra-abdominal pressure on portal vein and superior mesenteric artery blood fl ow in a rat. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2009;19 Suppl 1:S59-62. PMID: 19281420 DOI: 10.1089/lap.2008.0145.supp

Olofsson P.H., Berg S., Ahn H.C., Brudin L.H., Vikström T., Johansson KJ.M. Gastrointestinal microcirculation and cardiopulmonary function during experimentally increased intra-abdominal pressure. Crit Care Med [Internet]. 2009 [cited 2021 Feb 9]; 37(1):230–9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19050608/.

Bieda K., Pukacki F., Zieliński M., Sobczyński P., Oszkinis G., Hartman-Sobczyńska R., Majewski W. Utility of measurements of abdominal perfusion pressure as a measure of isovolemic status and intestinal perfusion in patients with ruptured aortic aneurysm. Pol Przegl Chir. 2011 Aug;83(8):443-8. doi: 10.2478/v10035-011-0069-6. PMID: 22166718.

Schwarte L.A., Scheeren T.W., Lorenz C., De Bruyne F., Fournell A. Moderate increase in intraabdominal pressure attenuates gastric mucosal oxygen saturation in patients undergoing laparoscopy. Anesthesiology. 2004 May;100(5):1081-7. doi: 10.1097/00000542-200405000-00009. PMID: 15114204.

Van Noord B.A., Roffey P., Thangathurai D. Abdominal compartment syndrome following opioid-induced postoperative ileus. J Clin Anesth. 2013 Mar;25(2):146-9. doi: 10.1016/j.jclinane.2012.07.004. Epub 2013 Jan 17. PubMed PMID: 23333788.

Bedirli, N., Boyaci, A., Akin, A. et al. Comparison of the effects of fentanyl and remifentanil on splanchnic tissue perfusion during cardiac surgery. J Anesth 21, 94–98 (2007). https://doi.org/10.1007/s00540-006-0457-y.

Harvey K.P., Adair J.D., Isho M., Robinson R. Can intravenous lidocaine decrease postsurgical ileus and shorten hospital stay in elective bowel surgery? A pilot study and literature review. Am J Surg. 2009 Aug;198(2):231-6. doi: 10.1016/j.amjsurg.2008.10.015. Epub 2009 Mar 12. Review. PubMed PMID: 19285304.

Wiklund L. Human hepatic blood fl ow and its relation to systemic circulation during intravenous infusion of lidocaine. Acta Anaesthesiol Scand. 1977;21(2):148-60. doi: 10.1111/j.1399-6576.1977.tb01204.x. PMID: 322438.

Hakobyan R.V., Mkhoyan G.G. Epidural analgesia decreases intraabdominal pressure in postoperative patients with primary intra-abdominal hypertension. Acta Clin Belg. 2008 Mar-Apr;63(2):86-92. PubMed PMID: 18575048. DOI: 10.1179/acb.2008.63.2.005

Schäper J, Ahmed R, Perschel FH, Schäfer M, Habazettl H, Welte M. Thoracic epidural anesthesia attenuates endotoxin- induced impairment of gastrointestinal organ perfusion. Anesthesiology 2010; 113: 126-133 [PMID: 20526186 DOI: 10.1097/ALN.0b013e3181de0fdd].

Freise H., Lauer S., Konietzny E., Hinkelmann J., Minin E., Van Aken H.K., Lerch M.M., Sielenkaemper A.W., Fischer L.G. Hepatic effects of thoracic epidural analgesia in experimental severe acute pancreatitis. Anesthesiology 2009; 111: 1249-1256 [PMID: 19934868 DOI: 10.1097/ALN.0b013e3181c1494e].

Hogan Q.H., Stadnicka A., Stekiel T.A., Bosnjak Z.J., Kampine J.P. Effects of epidural and systemic lidocaine on sympathetic activity and mesenteric circulation in rabbits. Anesthesiology 1993; 79: 1250-1260 [PMID: 8267201 DOI: 10.1097/00000542-199312000-00016].

Sielenkämper A., Brodner G., Van Aken H. Epidural anesthesia and splanchnic perfusion. Can J Anaesth 2001; 48: 611-612 [PMID: 11444460 DOI: 10.1007/BF03016842].

Adolphs J, Schmidt DK, Mousa SA, Kamin B, Korsukewitz I, Habazettl H, Schäfer M, Welte M. Thoracic epidural anesthesia attenuates hemorrhage-induced impairment of intestinal perfusion in rats. Anesthesiology 2003; 99: 685-692 [PMID: 12960554 DOI: 10.1097/00000542-200309000-00025].

Sivarajan M., Amory D.W., Lindbloom L.E. Systemic and regional blood fl ow during epidural anesthesia without epinephrine in the rhesus monkey. Anesthesiology 1976; 45: 300-310 [PMID: 822752 DOI: 10.1097/00000542-197609000-00010].

Ai K., Kotake Y., Satoh T., Serita R., Takeda J., Morisaki H. Epidural anesthesia retards intestinal acidosis and reduces portal vein endotoxin concentrations during progressive hypoxia in rabbits. Anesthesiology 2001; 94: 263-269 [PMID: 11176091 DOI: 10.1097/00000542-200102000-00016].

Vagts D.A., Iber T., Puccini M., Szabo B., Haberstroh J., Villinger F., Geiger K., Nöldge-Schomburg G.F. The effects of thoracic epidural anesthesia on hepatic perfusion and oxygenation in healthy pigs during general anesthesia and surgical stress. Anesth Analg 2003; 97: 1824-1832 [PMID: 14633568 DOI: 10.1213/01.ANE.0000087062.94268.C5].

Lundberg J., Lundberg D., Norgren L., Ribbe E., Thörne J., Werner O. Intestinal hemodynamics during laparotomy: effects of thoracic epidural anesthesia and dopamine in humans. Anesth Analg 1990; 71:9-15 [PMID: 2194404 DOI: 10.1213/00000539-199007000-00002].

Gould T.H., Grace K., Thorne G., Thomas M. Effect of thoracic epidural anaesthesia on colonic blood fl ow. Br J Anaesth 2002; 89:446-451 [PMID: 12402724 DOI: 10.1093/bja/89.3.446].

Väisänen O., Parviainen I., Ruokonen E., Hippeläinen M., Berg E., Hendolin H, Takala J. Epidural analgesia with bupivacaine does not improve splanchnic tissue perfusion after aortic reconstruction surgery. Br J Anaesth. 1998 Dec;81(6):893-8. doi: 10.1093/bja/81.6.893. PMID: 10211015].

Kapral S., Gollmann G., Bachmann D., Prohaska B., Likar R., Jandrasits O., Weinstabl C., Lehofer F. The effects of thoracic epidural anesthesia on intraoperative visceral perfusion and metabolism. Anesth Analg. 1999 Feb;88(2):402-6. doi: 10.1097/00000539-199902000-00034. PMID: 9972765

Michelet P., Roch A., D’Journo X.B., Blayac D., Barrau K., Papazian L., Thomas P., Auffray J.P. Effect of thoracic epidural analgesia on gastric blood fl ow after oesophagectomy. Acta Anaesthesiol Scand. 2007 May;51(5):587-94. doi: 10.1111/j.1399-6576.2007.01290.x. PMID: 17430321

Spackman D.R., McLeod A.D., Prineas S.N., Leach R.M., Reynolds F. Effect of epidural blockade on indicators of splanchnic perfusion and gut function in critically ill patients with peritonitis: a randomised comparison of epidural bupivacaine with systemic morphine. Intensive Care Med. 2000 Nov;26(11):1638-45. doi: 10.1007/s001340000671. PMID: 11193270.

Mallinder P.A., Hall J.E., Bergin F.G., Royle P., Leaper D.J. A comparison of opiate- and epidural-induced alterations in splanchnic blood fl ow using intra-operative gastric tonometry. Anaesthesia. 2000 Jul;55(7):659-65. doi: 10.1046/j.1365-2044.2000.01475.x. PMID: 10919421

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31

Як цитувати

Перова-Шаронова, В. М. (2021). ВПЛИВ МЕТОДІВ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ НА СПЛАНХНІЧНИЙ КРОВОПЛИН У ДІТЕЙ З ІНТРААБДОМІНАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(94), 32–39. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(94).2021.230611

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження