СИСТЕМНО ПРОЛОНГОВАНА СПИННОМОЗКОВА АНЕСТЕЗІЯ В ОРТОПЕДІЇ-ТРАВМАТОЛОГІЇ (клінічне дослідження)

Автор(и)

  • О. М. Строгуш Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії; Київська міська клінічна лікарня №3, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(94).2021.230617

Ключові слова:

спинномозкова анестезiя, пероральний клонідин, тотальне ендопротезування колінного суглоба, пластика передньої хрестоподібної зв’язки, металоостеосинтез проксимального епіметафізу великої гомілкової кістки

Анотація

Вступ. Завдання забезпечення анестезії для тривалих операцій на нижніх кінцівках в травматології-ортопедії вирі-шується різними шляхами. Системно пролонгована спинномозкова анестезія (СМА) з використанням перорально-го клонідину (клофеліну) заслуговує окремої уваги.
Мета дослiдження – вивчення тривалості СМА з використання перорального клонідину (клофеліну) у ортопедо-травматологічних пацієнтів, яким проводилися тривалі операції на колінному суглобі та проксимальному епіметафізі великої гомілкової кістки.
Матерiали та методи дослiдження: У дослідженні взяли участь 43 пацієнти, які були розподілені на дві групи - Група без клофеліну (22 пацієнти) та Група з клофеліном (21 пацієнт). Операції в обох групах виконували в умовах СМА 0,5% розчином ізобаричного бупівакаїну в дозі 13 мг у поєднанні з 40 мг 2 % розчину лідокаїну. В Групі з клофеліном премедикація додатково включала призначення перорального клофеліну в дозі 4 мкг/кг (близько 300 мкг) за 60 хв до початку операції. Визначали тривалість СМА, загальну тривалість інтраопераційної анестезії, загальну тривалість дії пневматичного джгута, стан гемодинамiки протягом операції та післяопераційного періоду.
Результати та їх обговорення. Тривалість операцій в Групі без клофеліну та Групі з клофеліном статистично значуще не відрізнялася і складала 228±51 хв та 241±48 хв відповідно (р=0,24). Тривалість СМА в Групі з клофеліном статистично значуще перевищувала тривалість в Групі без клофеліну і складала 236±39 хв та 204±38 хв відповідно (р=0,011). Частота пульсу в Групі з клофеліном порівняно з Групою без клофеліну була достовірно меншою під час операції, 6 год. після операції та не досягала рівня критичної брадикардії. Середній АТ в Групі з клофеліном порівняно з Групою без клофеліну був достовірно меншим під час операції, 24 год. після операції та не досягав рівня критичної гіпотензії.
Висновки. Тривалість СМА бупівакаїном в поєднані з лідокаїном з використанням перорального клонідину (клофеліну) в премедикації у ортопедо-травматологічних пацієнтів, яким проводилися операції на колінному суглобі, збільшується в середньому на 32 хв. На тлі системно пролонгованої СМА з використання перорального клонідину можна виконувати дані операції тривалістю до 4 год. Виявлені зміни гемодинаміки на тлі методики з використанням клонідину не є критичними і не розглядаються як ускладнення.

Посилання

Dose-response characteristics of spinal bupivacaine in volunteers /Spencer S. Liu, Paul D. Ware, Hugh W. Allen [еt al.]. // Anesthesiology. – 1996. – Vol.85. – No 4. – P.729–36.

Cerebrospinal fl uid density infl uences extent of plain bupivacaine spinal anesthesia / E. Schiffer, E. Van Gessel, R. Fournier [еt al.] //Anesthesiology. – 2002. – Vol.96. – No 6. – P.1325–30.

Eisenach J.C. Alpha sub 2- adrenergic agonists for regional anesthesia; a clinical review of clonidine (1984-1995) / J.C. Eisenach, M. De Kock, W. Klimscha // Anesthesiology. – 1996. – Vol.85. – Is 3. – P.655–674.

Griffi n R.S., Woolf C.J. Pharmacology of analgesia. In: Golan D.E., ed. Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy. – Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins, 2005. – P. 229–43.

Clonidine prolongation of lidocaine analgesia after sciatic nerve block in rats is mediated via the hyperpolarization-activated cation current, not by alpha-adrenoreceptors / Kroin J.S., Buvanendran A., Beck D.R., [еt al.]. // Anesthesiology. – 2004. – Vol.101. – Р.488–94.

Рафмелл Д.П. Регионарная анестезия: Самое необходимое в ане-стезиологии / Д.П. Рафмелл, Д.М. Нил, К.М. Вискоум; пер. с англ.; под ред. А.П. Зильбера, В.В. Мальцева. – М.: МЕДпресс-информ, 2008.– C. 36.

Prolongation of Bupivacaine spinal anaesthesia by oral and intramuscular Clonidine [Article in Polish] / Dziubdziela W., Jałowiecki P., Kawecki Р. // Wiad Lek. – 2003. – Vol.56(11-12). – Р.520-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-31

Як цитувати

Строгуш, О. М. (2021). СИСТЕМНО ПРОЛОНГОВАНА СПИННОМОЗКОВА АНЕСТЕЗІЯ В ОРТОПЕДІЇ-ТРАВМАТОЛОГІЇ (клінічне дослідження). PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(94), 56–62. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(94).2021.230617

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження