ПЕРВИННИЙ ГІПЕРПАРАТИРЕОЗ: ОПТИМІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІЇ

Автор(и)

 • С.О. Тарасенко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9970-4574
 • С.О. Дубров Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Ukraine
 • В.О. Паламарчук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • М.Б. Горобейко ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine
 • В.В. Войтенко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • О.О. Єфімова Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • О.П Нечай Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • П.О. Ліщинський Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • В.А. Смоляр Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • О.А. Товкай Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • В.Л Руденко КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(97).2021.248397

Ключові слова:

гіперпаратиреоз, загальна анестезія, білатеральна блокада поверхневого шийного сплетення, ко-анальгетики, вибір анестезії, севофлуран, пропофол

Анотація

Більшість випадків первинного гіперпаратиреозу (ПГПТ) обумовлено солітарною аденомою і потребує цільового хірургічного втручання. Тривають дослідження нових методів анестезії/аналгезії, які дозволяють досягти опіоїд-зберігаючого ефекту та оптимізувати анестезіологічне забезпечення.

Матеріали та методи. 127 пацієнтів із ПГПТ були розділені на 3 групи: групі ББПШС_С-ІТ (n=26) застосовували комбіновану загальну анестезію (ЗА) севофлураном (SEV), інтубацію трахеї (IТ) з введенням міорелаксантів та білатеральну блокаду поверхневого шийного сплетення (ББПШС); у групі С-ІТ (n=82) застосовувалася SEV-анестезія з ІТ і без ББПШС; група ББПШС_П-ІТ (n=19), ЗА пропофолом (P) із захистом дихальних шляхів ларингеальною маскою (ЛМ) та ББПШС. В обох групах (ББПШС_С-ІТ та ББПШС_П-ЛМ) використовували ко-анальгетики, такі як дексаметазон (DXM), лідокаїн (L) 1,0-1,5 мг/кг в/в, метамізол (М) або парацетамол (P) 1 г внутрішньовенно, декскетопрофен (DKTP) 50 мг в/в як pre-emptive analgesia за 30 хв до операції. Кетамін 25 мг в/в використовували для індукції анестезії в групах з ББПШС. У групі С-ІТ для індукції ЗА використовували лише опіоїди з Р або М. Вимірювали тривалість операції (DoS), анестезії (DoA), споживання опіоїдів, час від закінчення операції до відкриття очей (EyOp), десатурацію. Усі дані M±m.

Результати. DoS для ББПШС_С-ІТ, С-ІТ та ББПШС_П-ЛМ становив відповідно 38,7±2,7, 37,8±1,3 та 35,6±1,7 хв (not significant, NS), DoA становив відповідно 63,8±3,1, 59,4±1,4 та 53,8±2,7 хв (p= 0,028 С-ІТ vs ББПШС_П-ЛМ, p= 0,024 ББПШС_С-ІТ проти ББПШС_П-ЛМ, різниця значна (difference is significant, DS). EyOp становив 15,4±1,1, 15,6±1,2 та 11,6±0,9 хв відповідно для ББПШС_С-ІТ, С-ІТ та ББПШС_П-ЛМ (p=0,022 С-ІТ vs ББПШС_П-ЛМ (DS) і p=0,025 ББПШС_С-ІТ vs ББПШС_П-ЛМ). Десатурація (SpO2 нижче 92%) внаслідок залишкової седації та ефекту міорелаксантів спостерігалась у 39 (47,6%) та 11 (42,3%) пацієнтів із С-ІТ та ББПШС_С-ІТ протягом перших 30 хв після закінчення операції порівняно з 2 випадками (10,5%) у групі ББПШС_П-ЛМ (обидві групи С-ІТ були DS у порівнянні з ББПШС_П-ЛМ, тест хі-квадрат). Доза інтраопераційного фентанілу становила 334,3±17,1, 256,5±16,9 197,3±15,3 мкг для С-ІТ, ББПШС_С-ІТ та ББПШС_П-ЛМ відповідно (DS для ББПШС_П-ЛМ vs інших груп, DS між групами C-ІТ).

Висновки. Комбіновані методи ЗА з ББПШС мають деякі переваги перед моно ЗА. Ко-анальгетики дозволяють досягти опіоїд-зберігаючого ефекту. При видаленні одиничної аденоми паращитовидної залози використання пропофолу та ББПШС з ларингеальною маскою без міорелаксантів видається більш кращим порівняно з анестезією севофлураном з ББПШС та інтубацією трахеї через меншу тривалість анестезії, час до відкриття очей після операції, меншу частоту десатурації.

Посилання

Madkhali, T., Alhefdhi, A., Chen, H., & Elfenbein, D. (2016). Primary hyperparathyroidism. Ulusal cerrahi dergisi, 32(1), 58–66. doi:10.5152/UCD.2015.3032

PalamarchukV, VoitenkoV, UrinaM. [Clinical case of asymptomatic primary hyperparathyroidism]. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. 2018; (2):58-60. [Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(62).2018.135515

Khan, A. A., Hanley, D. A., Rizzoli, R., Bollerslev, J., Young, J. E., Rejnmark, L., … Bilezikian, J. P. (2017). Primary hyperparathyroidism: review and recommendations on evaluation, diagnosis, and management. A Canadian and international consensus. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA, 28(1), 1–19. doi:10.1007/s00198-016-3716-2

Cherenko S M. Pervichnyy giperparatireoz: osnovy patogeneza, diagnostiki i lecheniya [Primary hyperparathyroidism: the basis of pathogenesis, diagnosis and surgical treatment]. Kyiv; 2011. 148 p. [Russian]. ISBN: 978-966-2530-08-7.

Barbara C. Silva, Natalie E. Cusano, John P. Bilezikian, Primary hyperparathyroidism, Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 32, Issue 5, 2018, Pages 593-607, ISSN 1521-690X, https://doi.org/10.1016/j.beem.2018.09.004

Wilhelm SM, Wang TS, Ruan DT, et al. The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines for Defi nitive Management of Primary Hyperparathyroidism. JAMA Surg. 2016;151(10):959–968. doi:10.1001/jamasurg.2016.2310

Kleyenstuber T. (2018) The parathyroid glands and anaesthesia. // Southern African Journal of Anaesthesia and Analgesia 24(3): S93-97

Bajwa, S. J., & Sehgal, V. (2013). Anesthetic management of primary hyperparathyroidism: A role rarely noticed and appreciated so far. Indian journal of endocrinology and metabolism, 17(2), 235–239. https://doi.org/10.4103/2230-8210.109679

Vaidya, A., Curhan, G. C., Paik, J. M., Kronenberg, H., & Taylor, E. N. (2015). Hypertension, Antihypertensive Medications, and Risk of Incident Primary Hyperparathyroidism. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 100(6), 2396–2404. https://doi.org/10.1210/jc.2015-1619

Maier JD, Levine SN. Hypercalcemia in the intensive care unit: a review of pathophysiology, diagnosis, and modern therapy. J Intensive Care Med. 2015;30(5):235-52 doi: 10.1177/0885066613507530.

Морган-мл., Дж. Эдвард Клиническая анестезиология. Книга 1 / Дж.Эдвард Морган-мл., Мэгид С. Михаил, Майкл Дж. Марри. - М.: Бином, 2011. - 470 c. с.123-125

Minisola S1, Gianotti L2, Bhadada S3, Silverberg SJ4. (2018). Classical complications of primary hyperparathyroidism. // Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. Dec;32(6):791-803. doi: 10.1016/j.beem.2018.09.001

Senapathi, T., Widnyana, I., Aribawa, I., Wiryana, M., Sinardja, I. K., Nada, I., Jaya, A., & Putra, I. (2017). Ultrasound-guided bilateral superfi cial cervical plexus block is more effective than landmark technique for reducing pain from thyroidectomy. Journal of pain research, 10, 1619–1622. https://doi.org/10.2147/JPR.S138222

Eldawlatly A. Is enhanced recovery after anesthesia a synonym to enhanced recovery after surgery?. Saudi J Anaesth [serial online] 2016 [cited 2018 Sep 22];10:119-20. Available from: http://www.saudija.org/text.asp?2016/10/2/119/177413

Pedziwiatr, M., Kisialeuski, M., Wierdak, M., Stanek, M., Natkaniec, M., Matlok, M., Major, P., (…), Budzynski, A. (2015). Early implementation of Enhanced Recovery after Surgery (ERAS®) protocol – Complianceimprovesoutcomes: A prospectivecohortstudy. InternationalJournalofSurgery, 21, 75–81. .http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsu.2015.06.087

Тарасенко С. О., Дубров С. О., Лукавська Е. В., Кащенко М. В. Можливості застосування протоколу ERAS у пацієнтів із тиреотоксикозом при тиреоїдектоміях. [Implementation of ERAS protocol in thyrotoxicosis patients undergoing thyroidectomy]. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 2017, № 1(57), p. 71-80. – (in Ukrainian). https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(57).2017.96990

PalamarchukV, VoitenkoV, UrinaM. [Clinical case of asymptomatic primary hyperparathyroidism]. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. 2018; (2):58-60. [Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(62).2018.135515

Уріна М.О., О. А. Товкай Роль 4d кт у діагностиці ектопічного розташування аденом прищитоподібних залоз у випадку первинного гіперпаратиреозу. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2018.- 4(64). - С. 100 DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(64).2018.150230

Pallan S, Rahman MO, Khan AA. Diagnosis and management of primary hyperparathyroidism. BMJ. 2012 Mar 19; 344:e1013. doi: 10.1136/bmj.e1013.

Hamouda M, Dhia N B, Aloui S, El Mhamedi S, Skhiri H, Elmay M. Predictors of early post-operative hypocalcemia after parathyroidectomy for secondary hyperparathyroidism. Saudi J Kidney Dis Transpl 2013;24:1165-9

Деклараційний патент України на корисну модель UA № 113399, МПК А61В17/00, А61Р23/00, А61Р23/02, А61Р29/00 [Текст] / Тарасенко С.О., Ларін О.С., Черенько С.М., Дубров С.О., Паламарчук В.О., Горобейко М.Б. – UA № 113399; заявл. 13.07.2016; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.

Деклараційний патент України на корисну модель UA 136629, МПК A61K 45/00, A61M 16/06 (2006.01), A61P 23/00. Спосіб анестезіологічного забезпечення оперативного втручання при захворюваннях щитоподібної залози / Тарасенко С. О., Руденко В. Л.; Дубров С. О., Паламарчук В. В., Товкай О. А., Єфімова О. О. – № u201902540; заявл. 15.03.19 ; опубл. 27.09.19, Бюл. № 16/2019.

Larin O.S., Cherenko S. M., Tarasenko S. O., Dubrov S. O., Gorobeiko M. B., Kulish I. O. Anesteziologichny`j menedzhment ty`reoyidektomij u paciyentiv z ty`reotoksy`kozom: opty`mizacy`ya opioyidzberegayuchogo ta anty`emety`chnogo komponentiv [Anesthesiological management of thyroidectomy in patients with thyrotoxicosis: the optimization of opioid-sparing effect and antiemetic component] (2016). Pain, Anaesthesia and Intebsive Care, №2, p. 5-18 (in Ukrainian). DOI: http://dx.doi.org/10.25284/2519-2078.2(75).2016.83981

Kompendium leczenia bólu. (2017). Warszawa, Medical Education sp. z o. o. pod redakcją M. Malec-Milewskiej i J. Woronia. 754 str. 25. Feldheiser, A., Aziz, O., Baldini, G., Cox, B. P. B. W., Fearon, K. C. H., Feldman, L. S., Gan, T. J., Kennedy, R. H., Ljungqvist, O., Lobo, D. N., Miller, T., Radtke, F. F., Ruiz Garces, T., Schricker, T., Scott, M. J., Thacker, J. K., Ytrebø, L. M., Carli, F. (2016). Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) for gastrointestinal surgery, Part 2: consensus statement for anaesthesia practice. Acta Anaesthesiologica Scandinavica,60,289–334. doi: 10.1111/aas.12651.

https://www.mdcalc.com/richmond-agitation-sedation-scale-rass. - last access 29.11.2021

Lisnyy I., O.Zakalska, D.Dmytiiv. Pre-emptive analgesia with nonstero i - dal anti-infl ammatory drugs. Lekarski obzor,709, 2021, 70(5): 195-202

Dmytro D, Oleksandr N, Kostiantyn D, Evgenii L, Olesya Z. Selecting the ideal adjuvant to improve neuraxial and regional analgesia: A narrative review. Anaesth. pain intensive care 2020;24(6):682-693; DOI: 10.35975/apic.v24i6.1209

Buvanendran, A., Kroin, J. S. (2009). Multimodal analgesia for controlling acute postoperative pain. Current Opinion in Anaesthesiology, 22, 588–593. https://doi.org/10.1097/aco.0b013e328330373a

Herrero J., Alfonso Romero-Sandoval E., Gaitan G. and Mazario J. Antinociception and the New COX Inhibitors: Research Approaches and Clinical Perspectives.// CNS Drug Reviews. 2003, Vol. 9, No. 3, pp. 227–252

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25

Як цитувати

Тарасенко, С., Дубров, С., Паламарчук, В., Горобейко, М., Войтенко, В., Єфімова, О., Нечай, . О., Ліщинський, П., Смоляр, В., Товкай, О., & Руденко, В. (2021). ПЕРВИННИЙ ГІПЕРПАРАТИРЕОЗ: ОПТИМІЗАЦІЯ АНЕСТЕЗІЇ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(97), 49–56. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(97).2021.248397

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають