TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK ЧИ QUADRATUS LUMBORUM BLOCK ДЛЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ АНАЛГЕЗІЇ ТОТАЛЬНИХ АБДОМІНАЛЬНИХ ГІСТЕРЕКТОМІЙ: РЕТРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • А.В. Рижковський Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Юрія Семенюка, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, Україна
  • О.В. Філик Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна https://orcid.org/0000-0003-3160-7617
  • Р.М. Трохимович Рівненська обласна клінічна лікарня ім. Юрія Семенюка, відділення гінекологі, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(97).2021.248399

Ключові слова:

абдомінальна гістеректомія, регіонарна анестезія, TAP блок, QL блок, мультимодальна аналгезія

Анотація

Вступ. В практику періопераційної анальгезії в гінекології широко впроваджуються методики міофасціальних блокад.

Мета роботи порівняти ефективність TAP блоку та QL блоку для забезпечення післяопераційної аналгезії тотальних абдомінальних гістеректомій.

Матеріали і методи. Проведено ретроспективне одноцентрове когортне дослідження, включено 51 пацієнтку 40-65 років з ускладненими симптомними фіброміомами, розділено їх на І та ІІ групи. В обох групах використовували загальну анестезію, додатково в І групі - TAP блок двобічно з латерального доступу, в ІІ групі - QL блок двобічно із переднього (черезм’язевого) доступу.

Етапи дослідження: 6 годин (h6), 12 годин (h12), 24 години (h24), 48 годин (h48), 72 години (h72) після операції. Досліджувані показники: рівень болю за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ), частота серцевих скорочень (ЧСС), середній артеріальний тиск, добова потреба в налбуфіні, тривалість госпіталізації.

Результати і обговорення. Рівень болю за ВАШ в І групі досягав максимальних значень на етапах дослідження h6 та h12 та складав 4,8 [3,3; 5,8] бали та 5,0 [3,9; 6,4] бали, а в пацієнтів ІІ групи - 2,5 [2,3; 3,5] бали та 2,1 [1,6; 4,1] бали, відповідно (p<0,05). Виявлено відмінності рівня ЧСС між І та ІІ групами на етапі дослідження h12 (86 [82; 90] ударів/хв в І групі, порівняно з 72 [63; 79] удари/хв в ІІ групі, p=0,05). Середня добова потреба в налбуфіні на етапі дослідження h12 мала тенденцію (p=0,07) до нижчих показників в ІІ групі (20,9±1,1 мг/добу), порівняно з І групою (31,4±2,9 мг/добу). На етапі дослідження h24 потреба в налбуфіні була нижчою в ІІ групі та становила 5,8±0,8 мг/ добу, порівняно з 22,5±4,1 мг/добу в І групі (p<0,05). Середня тривалість госпіталізації в І групі становила 7,8±0,5 днів, в ІІ групі - 6,2±0,5 днів (p>0,05).

Висновки. Застосування QL блоку, порівняно з TAP блоком, продемонструвало зниження інтенсивність болю в 2 рази (p<0,05), тенденцію до зниження потреби в налбуфіні в 2,5 рази (p>0,05) та тенденцію до зниження тривалості госпіталізації на 1,6 днів (p>0,05).

Посилання

Ljungqvist O. Enhanced Recovery After Surgery and the ERAS® Society. Journal of Pancreatology. 2019;2(3):65-68.

Ishio J, Komasawa N, Kido H, Minami T. Evaluation of ultrasoundguided posterior quadratus lumborum block for postoperative analgesia after laparoscopic gynecologic surgery. Journal of Clinical Anesthesia. 2017;41:1-4.
| |

Korkmaz Toker M, Altiparmak B, Uysal A, Demirbilek S. The analgesic effi cacy of oblique subcostal transversus abdominis plane block after laparoscopic hysterectomy. Medicine. 2019;98(1):e13994.
| |

Huang L, Zheng L, Zhang J, Zhu X, Pan L, Zhang Y et al. Transmuscular quadratus lumborum block versus oblique subcostal transversus abdominis plane block for analgesia in laparoscopic hysterectomy: a randomised single-blind trial. BMJ Open. 2021;11(8):e043883.
| |

Frassanito L, Zanfi ni BA, Catarci S, Sonnino C, Giuri PP, Draisci G. Erector spinae plane block for postoperative analgesia after total laparoscopic hysterectomy: case series and review of the literature. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2020 Apr;24(7):3892-3897. doi: 10.26355/eurrev_202004_20855
| |

Kamel A. Bilateral Ultrasound-Guided Erector Spinae PlaneBlock Versus Transversus Abdominis Plane Blockon Postoperative Analgesia after Total AbdominalHysterectomy. Pain Physician. 2020;4; 23(7;4):375-382.
| |

Nelson G, Bakkum-Gamez J, Kalogera E, Glaser G, Altman A, Meyer L et al. Guidelines for perioperative care in gynecologic/oncology: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations—2019 update. International Journal of Gynecologic Cancer. 2019;29(4):651-668.
| |

Meyer L, Lasala J, Iniesta M, Nick A, Munsell M, Shi Q et al. Effect of an Enhanced Recovery After Surgery Program on Opioid Use and PatientReported Outcomes. Obstetrics & Gynecology. 2018;132(2):281-290.
| |

Rahiri J, Tuhoe J, Svirskis D, Lightfoot N, Lirk P, Hill A. Systematic review of the systemic concentrations of local anaesthetic after transversus abdominis plane block and rectus sheath block. British Journal of Anaesthesia. 2017;118(4):517-526.
| |

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25

Як цитувати

Рижковський, А., Філик, О., & Трохимович, Р. (2021). TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK ЧИ QUADRATUS LUMBORUM BLOCK ДЛЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ АНАЛГЕЗІЇ ТОТАЛЬНИХ АБДОМІНАЛЬНИХ ГІСТЕРЕКТОМІЙ: РЕТРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(97), 57–61. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(97).2021.248399

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження