ВПЛИВ РОЗЧИНУ АЛЬБУМІНУ НА ОБ’ЄМИ ВОДНИХ СЕКТОРІВ ОРГАНІЗМУ У ЖІНОК З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ

Автор(и)

  • О.М. КЛИГУНЕНКО Дніпровський державний медичний університет, Україна
  • О.О. МАРЗАН Дніпровський державний медичний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(98).2022.256094

Ключові слова:

прееклампсія, водні сектори, інфузійна терапія, альбумін

Анотація

Резюме. Прееклампсія – це мультисистемний розлад, в основі якого лежить дисфункція клітин ендотелію, що призводить до зниження об’єму внутрішньо-судинного русла і гіперволемії в інтерстиційному просторі. Важливу роль в забезпеченні цілісності судинного бар’єру за рахунок стабілізації ендотеліального глікокаліксу відіграє альбумін.

Мета роботи. Дослідити вплив інфузії сполучення альбуміну з салуретиками на показники водних секторів організму у породіль з прееклампсією.

Матеріали і методи. У дослідження було включено 60 жінок. Першу групу складали жінки з прееклампсією зі стандартною інфузійною терапією, другу – жінки з прееклампсією зі стандартною інфузійною терапією в поєднанні із паралельною безперервною інфузією 20 % розчину альбуміну (8 мл/год у 1 добу; 4 мл/год на 2 та 3 добу) та фуросеміду (0,05 мг/кг/год у 1 добу; 0,025 мг/кг/год на 2 та 3 добу) протягом 72 годин. Методом неінвазивної біоімпедансометрії визначали показники водних секторів організму на 5 етапах: вихід (початок пологової діяльності), І, ІІІ, V та VІІ доба після пологів.

Результати. Наше дослідження показало ефективність та доцільність включення до складу інфузійної терапії розчину альбуміну та салуретиків у вигляді безперервної інфузії протягом 72 годин, що підтверджувалось змінами водних секторів організму. На тлі проведеної терапії вже на 3 добу спостереження об’єм позаклітинної рідини зменшувався на 19,6 % (р<0,001), а до 7 добу – на 24,6 % (р<0,001). При цьому об’єм інтерстиційної рідини зменшувався на 2,78 л, або на 31,7 % (р<0,001) від вихідного рівня, достовірно наближуючись до об’єму інтерстицію у невагітних жінок. Клінічно це забезпечувало регресію набрякового синдрому та стабілізацію артеріального тиску до рівня нормотензії.

Висновки. Додавання до традиційної інфузійної терапії 20 % розчину альбуміну у поєднанні з паралельною безперервною інфузією фуросеміду протягом 72 год дозволяє нормалізувати стан водних секторів організму у породіль з прееклампсією вже на 7 добу післяпологового періоду

Біографії авторів

О.М. КЛИГУНЕНКО, Дніпровський державний медичний університет

Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти

О.О. МАРЗАН, Дніпровський державний медичний університет

Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти

Посилання

Ященко В.Л., Ліхачов В.К. та ін.. Перебіг вагітності та її завершення у жінок групи високого ризику по виникненню прееклампсії. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії – том 20 №1 (2020).

Остафійчук С.О. Біоімпедансний аналіз водних секторів у вагітних жінок з гіпертензивними розладами. Вісник проблем біології та медицини – 2019 – вип. 4, том 1 (153).

Наказ МОЗ України №417 від 15.07.2011 р. Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги. – Київ. 4. Наказ МОЗ України №151 від 24.01.2022 р. «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гіпертензивні розлади під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді». – Київ, 2021.

Садчиков Д.В. Систематизация гемодинамических нарушений у беременных с гестозом / Д.В. Садчиков, Д.В. Елютин // Вестн. интенсивной терапии. – 2001. - №2. – С. 55-58.

Клигуненко О.М., Марзан О.О. Вплив вагітності, ускладненої прееклампсією, на основні параметри центральної і периферичної гемодинаміки та показники об’ємів водних секторів організму. Український медичний часопис №2 (142) 2021. – с.71-73.

Phyllis August, MD, MPH Baha M Sibai, MD. Preeclampsia: Clinical features and diagnosis. Sep 2021.

Leah L. Albers, Kay D. Sedler; Edward J. Bedric, Dusty Teaf, Patricia Peralta. Midwifery Care Measures in the Second Stage of Labor and Reduction of Genital Tract Trauma at Birth: A Randomized Trial. Journal of Midwifery & Women’s Health, 2015, 51(5), 365-372.

Berlit S, Tuschy B, Stojakowits M, Weiss C, Leweling H, Suttrlin M, et al. Bioelectrical Impedance Analysisin Pregnancy: Reference Ranges. InVivo. 2013;27:851-4.

Gestational Hypertension and Preeclampsia ACOG Practice Bulletin, Number 222 Obstetrics & Gynecology: June 2020 - Volume 135 - Issue 6 doi: 10.1097/AOG.0000000000003891.

Süleyman Serkan Karaşin , Tayfur Çift. The Role of Ischemia-modifi ed Albumin as a Biomarker in Preeclampsia. Rev Bras Ginecol Obstet 2020 Mar;42(3):133-139.doi: 10.1055/s-0040-1709662. Epub 2020 Mar 31.

Mancia G., Fagard R., Narkiewicz K. et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. J. Hypertension. 2013; 31 (7): 1281-1357.

Staelens AS, Vonck S, Molenberghs G, Malbrain ML, Gyselaers W. Maternal body fl uid composition in uncomplicated pregnancies and preeclampsia: a bioelectrical impedance analysis. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology. 2016;204:69-73.

Mulasi U, Kuchnia AJ, Cole AJ, Earthman CP. Bioimpedance at the bedside: current applications, limitations, and opportunities. NutrClinPract. 2015;30(2):180-93.

Hall J. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 11 th ed. Philadelphia: PA, 2006. P. 1091.

Woudstra DM, Chandra S, Hofmeyr GJ, Dowswell T. Corticosteroids for HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets) syndrome in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD008148. (Systematic Review and Meta-Analysis).

Grandi SM, Vallee-Pouliot K, Reynier P, Eberg M, Platt RW, Arel R, et al. Hypertensive disorders in pregnancy and the risk of subsequent cardiovascular disease. Paediatr Perinat Epidemiol 2017;31:412–21. (Level II–3)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-01

Як цитувати

КЛИГУНЕНКО, О., & МАРЗАН, О. (2022). ВПЛИВ РОЗЧИНУ АЛЬБУМІНУ НА ОБ’ЄМИ ВОДНИХ СЕКТОРІВ ОРГАНІЗМУ У ЖІНОК З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(98), 13–18. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(98).2022.256094

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження