Вимiр концентрацiї iнгаляцiйного анестетика севофлуран у повiтрi операцiйної пiд час операцiї

Автор(и)

  • А. П. Мазур ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України», Ukraine
  • І. І. Лісний Національний інститут раку, Київ, Ukraine
  • С. П. Кисель Укрметртестстандарт, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(74).2016.83507

Ключові слова:

загальна анестезiя, iнгаляцiйна анестезiя, концентрацiя iнгаляцiйних анестетикiв в повiтрi операцiйної, севофлуран

Анотація

Мета. Вивчити концентрацiю севофлурану в робочiй зонi анестезiолога протягом операцiї. Порiвняти змiни концентрацiї севофлурану в операцiйнiй залежно вiд конструктивних особливостей випаровувача. Вивчено змiни концентрацiї севофлюрану в повiтрi операцiйної пiд час операцiй на органах черевної порожнини тривалiстю 2,5–3 години в залежностi від конструктивних особливостей випаровувача (група 1–3 хворих, випаровувач з системою “Quick Fill”; група 2–3 хворих, випаровувач методом «прямої заливки») . Визначення концентрацiї повiтря робили в робочiй зонi анестезiолога (зона не далi нiж 1–1 ,5 м вiд наркозної станцiї i голови хворого) на наступних етапах: 1. Перед заповненням випаровувача анестетиком. 2 . Пiсля заповнення випаровувача (флакон севофлурану об’ємом 250 мл). 3. Пiсля проведення вводного наркозу та iнтубацiї трахеї. 4. Пiсля насичення пацiєнта севофлураном i виходу на «стабiльну» концентрацiю анестетика (переходу на потiк свiжого газу 1 л\хв). 5. Пiсля екстубацiї пацiєнта. Визначення концентрацiї севофлюрану в повiтрi операцiйної проводили методом газової хроматографiї. Результати. Концентрацiя севофлурану в повiтрi операцiйної в групi 2 була вище показникiв, що рекомендованi нормативами ЄС та США (2 ppm).

Біографії авторів

А. П. Мазур, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України»

Мазур А.П.

І. І. Лісний, Національний інститут раку, Київ

Лiсний I.I.

С. П. Кисель, Укрметртестстандарт

Кiсєль С.П.

Посилання

Бунятян А.А., Рябов Г.А., Маневич А.З. Анестезиология и реаниматология. 1977. Москва. 432 с.

ПРИКАЗ от 14 апреля 19 66 г. N 287 о мерах по дальнейшему развитию анестезиологии и реаниматологии в СССР.

Shiraishi Y, Ikeda K. Uptake and biotransformation of sevoflurane in humans: a comparative study of sevoflurane with halothane, enflurane, and isoflurane. JclinAnesth. 1990;2: 381–386. https://doi.org/10.1016/0952-8180(90)90024-w

Hospital anesthetic gas discharges and the environment: prevent the vent. Canadian Centre for Pollution Prevention Web site. January 2005. Accessed November 10, 2010

Occupational and safety and health guideline for nitrous oxide. United States Dept of Labor Occupational Safety and Health Administration Web site..2002. Accessed November 10, 2010

American Society for Testing and Materials. Standard specification for anesthesia equipment: scavenging systems for anesthetic gases. West Conshohocken, Pa: American Society for Testing and Materials; 1991:1343–1391. Document F

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-23

Як цитувати

Мазур, А. П., Лісний, І. І., & Кисель, С. П. (2016). Вимiр концентрацiї iнгаляцiйного анестетика севофлуран у повiтрi операцiйної пiд час операцiї. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(74), 27–32. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(74).2016.83507

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження