DOI: https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(73).2015.84158

Лактат як предиктор тяжкості та смертності дітей і новонароджених у критичному стані

В. І. Снiсарь, Д. М. Сурков

Анотація


Розглянуто питання про пiдвищений рiвень лактату в кровi як предиктор летальностi в гострий перiод хворих, госпiталізованих у педiатричнi лiкувальнi стацiонари, травмпункти або вiддiлення iнтенсивної та невiдкладної допомоги, а також щодо прогностичної цiнностi лактатемiї у новонароджених з тяжкою гiпоксемiєю. При педiатричному сепсисi/септичному шоцi вмiст лактату може бути хорошим предиктором смертностi у дiтей. Доведено, що лактат – один з надiйних параметрiв для оцiнки гемодинамiки в дитячiй кардiохiрургiї. Показано взаємозв'язок мiж асфiксiєю в пологах i неврологiчними порушеннями новонароджених. Високий рiвень лактат у в першу годину життя дитини, народженої в асфiксiї, а також серiйнi вимiрювання лактату в кровi є важливим фактором прогнозу неврологiчного порушення вiд помiрної до тяжкої енцефалопатiї. Чутливiсть i прогностична цiннiсть вмiсту лактату є великими, порiвняно з рН або дефiцитом основ .

Ключові слова


діти; лактат; прогностична цінність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Асоціація анестезіологів України, 1997-2017. ISSN 2520-226X (Online), ISSN 2519-2078 (Print).

Flag Counter