Опанування навичок з надання першої долiкарської допомоги як обов'язковий елемент пiдготовки майбутнiх провiзорiв

Автор(и)

  • С. О. Дубров Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2471-3377
  • О. Ю. Лисенко Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О.Богомольця, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(67).2014.84955

Ключові слова:

навички з надання першої долiкарської допомоги у майбутнiх провiзорiв, серцево-легенева реанiмацiя, невiдкладна фармакотерапiя

Анотація

Розглянуто питання оцiнки рiвня теоретичних знань та практичних навичок з надання першої долiкарської допомоги у майбутнiх провiзорiв. Запропоновано поетапний наскрiзний план заходiв щодо формування компетентностi з її надання у студентiв фармацевтичного факультету пiд час навчання у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах III–IV рiвня акредитацiї.

Біографії авторів

С. О. Дубров, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Київ

Dubrov S.


О. Ю. Лисенко, Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О.Богомольця, Київ

Lysenko O.,

National O.Bohomolets Medical University

Посилання

Бояцис Р. (2008) Компетентный менеджер. Модель эффективной работы; пер. с англ. М.: НІРРО, 352 с.

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я": за станом на 01 квітня 2014 р. Верховна Рада України. К.: Парлам. Вид-во.

"Про внесення змін до Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня" спеціаліст" кваліфікації" провізор" у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю" фармація"": Наказ МОЗ України No 542 від 08.07.2010 р. Київ.

"Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу": постанова Кабінету Міністрів України No 1115 від 21.11.2012 р. Київ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-21

Як цитувати

Дубров, С. О., & Лисенко, О. Ю. (2014). Опанування навичок з надання першої долiкарської допомоги як обов’язковий елемент пiдготовки майбутнiх провiзорiв. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(67), 25–29. https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(67).2014.84955

Номер

Розділ

Статті