Порівняння вартості інгаляційної та внутрішньовенної анестезії при малих гінекологічних втручаннях

Автор(и)

  • О. В. Науменко ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Ukraine
  • О. А. Рудь ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Ukraine
  • В. І. Черній ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Ukraine
  • О. В. Продан ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Ukraine
  • О. В. Васильєва ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(77).2016.94260

Ключові слова:

інгаляційна анестезія, фармакоекономіка, севофлуран, пропофол

Анотація

Головними вимогами до анестетиків є безпека та комфорт пацієнта, а також керованість та швидке післянаркозне відновлення, але в сучасних умовах фінансування медичних послуг та конкурентної боротьби за пацієнта, актуальним є питання вартості медичних послуг. У вітчизняному анестезіологічному суспільстві існує стереотип, що під час короткотривалих операцій недоцільно використовувати інгаляційну анестезію через її високу вартість.

Мета. Оцінити вартість інгаляційної анестезії севофлураном на етапі підтримання анестезії та порівняння її з вартістю внутрішньовенної анестезії розчином пропофолу.

Матеріали та методи. 40 пацієнток, яким проводили гінекологічні операції, були розподілені на 2 групи. У групі 1 (n=20) на етапі підтримання анестезії використовували севофлуран. Індукція анестезії – 1% розчин пропофолу. У групі 2 (n=20) проводили тотальну внутрішньовенну анестезію 1% розчином пропофолу. Анальгезія – 0,005% розчин фентанілу 1-2 мкг/кг лише під час індукції. Кількість інгаляційного анестетику, що була витрачена, визначали за допомогою зважування випаровувача. Використовували ваги електронні лабораторні ТВЕ-12-0,2. Вартість рахували згідно цін, що опубліковані в реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

Результати. При порівнянні загальної вартості анестетиків, які витрачали на анестезію, ми дійшли висновку, що значущої різниці між групами анестезії пропофолом та групою, в якій підтримку здійснювали севофлураном, немає.

Висновки. Всупереч переконанням більшості лік арів, витрати на анестетик під час операції тривалістю до 30 хв. при інгаляційній анестезії севофлураном та при анестезії пропофолом не відрізняються.

Посилання

Anesthesia for laparoscopic cholecystectomy: comparative evaluation desflurane/sevoflur ane vs. propofol / G. Erk, G.Erdogan, F. Sahin et al. // Middle East J Anesthesiol. – 2000. – 19(3). – P. 553-562.

Comparison of surgical conditions during propofol or sevoflurane anaesthesia for endoscopic sinus surgery / Ahn H. J., Chung S. K., Dhong H. J. et al. // Br J Anaesth. – 2008. – 100(1). – P. 50-54. https://doi.org/10.1093/bja/aem304

Comparison of target contro lled propofol infusion and sevoflurane inhalational a nesthesia in laparoscopic cholecystectomy / Yao X. H., Zhou P., Xiao Z . et al. // Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. – 2007. – 27(8). – P. 1280– 1; 1284.

Рациональная фармакоанес тезиология: руководство для практикующих врачей / под общей ред. А. А. Бунатяна, В. М. Мизикова. – М., 2006. – С. 795.

Foldes F. The administrati on of nitrous oxide–oxygen anesthesia in closed systems / F. Foldes, A. Ceravolo, S. Carpenter // Ann Surg. – 1952. – Vol. 136. – P. 978-981.

Brief review: theory and practice of minimal fresh gas flow anesthesia / Brattwall M, Warrйn– Stomberg M, Hesselvik F, Jakobsson J. // Can J Anaesth. – 2012. – 59(8). – P.785-797. https://doi.org/10.1007/s12630-012-9736-2

Виноградов В. Л. Случай преходящего полного угнетения электрической активности головного мозга во время анестезии на основе пропофола / В. Л. Виноградов, И. Ю. Ларионов // Анестезиология и реаниматология. – 2009. – No3. – С.71-72.

Руководство по клинической анестезиологии / под ред. Брайана Дж. Полларда. – М., 2006. – С. 404.

Смит Йен. Тотальная внутривенная анестезия: клиническое руководство / Йен Смит, Пол Уайт. – М., 2002. – С. 172.

Bach A. Costs of sevoflurane in the perioperative setting / Anaesthesist. 1998 Nov;47 Suppl 1:S87-96. https://doi.org/10.1007/pl00002505

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Науменко, О. В., Рудь, О. А., Черній, В. І., Продан, О. В., & Васильєва, О. В. (2016). Порівняння вартості інгаляційної та внутрішньовенної анестезії при малих гінекологічних втручаннях. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(77), 48–51. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(77).2016.94260

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження