Активність нейрон-специфічної енолази у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом на фоні корекції інфузійними розчинами

Автор(и)

  • А. І. Семененко Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(77).2016.94295

Ключові слова:

гостре порушення мозкового кровообігу, 0, 9% розчин NaCl, гідроксиетилкрохмаль 130/04, нейрон-специфічна енолаза

Анотація

В статті проведений аналіз впливу окремої курсової терапії різними інфузійними розчинами на інтенсивність перебігу деструктивних змін в нейронах головного мозку за динамікою активності нейрон-специфічної енолази, що є раннім маркером ушкодження нервової тканини. Рівень нейрон-специфічної енолази у сироватці крові пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу корелює з об’ємом інфаркту головного мозку. Для ґрунтовного з’ясування наявності у інфузійних розчинів захисної дії на головний мозок при гострому порушенні мозкового кровообігу, становило інтерес дослідити вплив окремої курсової терапії різними розчинами на інтенсивність перебігу деструктивних змін в нейронах головного мозку з адинамікою нейрон-специфічної енолази. Досліджуваний ізоосмолярний 0,9% розчин NаСІ та колоїдно-ізоосмолярний розчин гідроксиетилкрохмалю 130/04 вводили внутрішньовенно крапельно в умовно ефективній дозі 2,5 мл/кг 2 р/д (5 мл/кг на добу) (визначеній в експерименті) відразу при підтвердженні діагнозу, і далі щодоби через кожні 12 годин впродовж 7-ми діб. Контрольна група пацієнтів з інфузійних розчинів отримувала лише 0,9%
NаСІ, група порівняння – 0,9% NаСІ+ гідроксиетилкрохмаль 130/04. Використання ізоосмолярного 0,9% розчину NaCl протягом 7-ми днів у хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом додатково до стандартної терапії сприяє статистично вірогідному підвищенню активності нейрон-специфічної енолази на сьому добу інсульту, що пов’язано зі збільшенням некротизованої тканини у зоні ішемії головного мозку. Інфузійна терапія пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу за ішемічним типом ізоосмолярним 0,9% розчином NaCl + колоїдно-ізоосмолярний розчин гідроксиетилкрохмалю 130/04, на фоні стандартної терапії, супроводжувалась достовірним зниженням нейрон-специфічної енолази в порівнянні з контрольною групою, що вказує на наявність у гідроксиетилкрохмалю 130/04 коригувального впливу на динаміку процесів нейрональної смерті при гострому порушенні мозкового кровообігу. Можливий механізм протекторного ефекту гідроксиетилкрохмалю 130/04 при гострому порушенні мозкового кровообігу реалізується за рахунок покращення перфузії пенумбри, розкриття колатералей, ендотеліопротекторних властивостей.

Біографія автора

А. І. Семененко, Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

Semenenko A. I.

Посилання

Анисимова А. В., Крупаткин А. И., Сидоров В. В. и др. Особенности состояния микроциркуляции в пациентов с острым ишемического инсультом и хронической ишемией головного мозга // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. – 2015. – No3. – С. 27-32. https://doi.org/10.17116/jnevro20151153227-32

Бокатуєва В.В. Клінічні особливості кардіоемболічного інсульту в залежності від його кінця / В.В. Бокатуєва // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т.23, No1(82). – С. 17–22.

Гончар И.А. Прогрессирующий ишемический инсульт: патогенетические механизмы развития / И.А. Гончар // Здравоохранение (Минск). – 2012. – No10. – С. 55–59.

Григорьев Е. В., Вавин Г. В., Гришанова Т. Г. и др. Нейронспецифические белки – маркеры энцефалопатии при тяжелой сочетанно й травме // Медицина неотложных состояний. – 2010. – No2 (27). – С.72-76.

Зозуля И.С. Мозговой инсульт: настоящее и перспективы / И.С. Зозуля, А.И. Зозуля // Экстренная медицина. – 2014. – No4(12). – С. 8–14.

Лінська Г.В. Клініко-гемодинамічні особливості різних підтипів ішемічного інсульту у гострому періоді / Г.В. Лінська // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т.23, No2(83). – С. 6–12.

Пискунов А. К. Биомаркеры нейровоспаления / А. К. Пискунов // Нейрохимия. – 2010. – Т. 27, No 1. – С. 63-73.

Титова Ю.В., Петриков С.С., Солодов А.А. и др. Влияние ГЭК 130/0,4/9:1 на внутричерепное давление, мозговой кровоток, оксигенацию и метаболизм головного мозга у больных с церебраль ным ангиоспазмом // Анестезиология и реаниматология. – 2012. – No4. – С. 63–68.

Nagaraja T. N., Keenan K. A., Aryal M. P. et al. Extravasation into brain and subsequent spread beyond the ischemic core of a magnetic resonance contrast agent following a step-down infusion protocol in acute cerebral ischemia // Fluids Barriers CNS. – 2014. – Vol. 11. – No1. – Р. 11-21. https://doi.org/10.1186/2045-8118-11-21

James D. Geyer, Camilo R. Gomez. Stroke. A practical approach – Lippincott Williams & Wilkins, 2009. – 361 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Семененко, А. І. (2016). Активність нейрон-специфічної енолази у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом на фоні корекції інфузійними розчинами. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(77), 52–58. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(77).2016.94295

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження