Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі

Автор(и)

  • С. Р. Підручна Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського, Україна
  • О. О. Кулянда Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Гэрбачевського, Україна
  • І. С. Кулянда Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(65).2013.105156

Ключові слова:

травма, опік, скальпована рана, імуноглобуліни

Анотація

Частота комбінованих травм, зокрема механічної і термічної, останніми роками стрімко зростає, тому запобігання травматизму має важливе медико-соціальне значення. Метою нашого дослідження було з'ясувати особливості функціонування гуморальної ланки імунітету при тяжкій травмі, ускладненій опіком та скальпованою раною. Після моделювання механічної травми, опіку на тлі політравми відзначено істотне збільшення рівня імуноглобулінів та циркулюючих імунних комплексів з максимумом на 7-му добу спостереження. Ступінь зростання досліджуваних показників на тлі опіку суттєво переважав такий після механічної травми

Біографії авторів

С. Р. Підручна, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського

Pidruchna S.R.

О. О. Кулянда, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Гэрбачевського

Kulyanda О.О.

І. С. Кулянда, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського

Kulyanda I.S.

Посилання

Агаджанян В.В. (2006) Политравма: проблема и практические вопросы. Политравма, № 1, с. 5-8.

Бігуняк В.В., Повстяний М.Ю. (2004) Термічні ураження. Тернопіль: Укрмедкнига, с. 196.

Гуманенко Е.К., Рожков Л.С., Лебедев В.Ф. (2001) Травматическая болезнь: инфекционные осложнения (системный подход). Хирургия повреждений мирного и военного времени: Материалы симпозиума. М., с. 7-25.

Куршакова И.В. (2002) Типовые патологические процессы как патогенетическая основа формирования неврологических осложнений травматической болезни. В кн.: Актуальные вопросы сочетанной шокогенной травмы и скорой помощи: Сб. науч. тр., посвящ. 70- летию ПИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и 20-летию отдела (клиники) сочетанной травмы. СПб, с. 181-185.

Лучинко Л.Д., Волков К.С. (2005) Гістологічні та гістохімічні зміни печінки при експериментальній термічній травмі в умовах застосування ліофіл/зованих ксенодермотрансплан татів. Biomedical and Biococial Anthropology, № 5, c. 86-89.

Ключевский В.В., Гураль К.А. (2005) Современные проблемы хирургии повреждений. Бюл. ВС.НЦ СО РАМН, № 3 (41), с. 102-109.

Гур'єв С.О., Рощін Г.Г., Барамія Н.М. та ін. (2004) Пол ісистемна травма: деякі питання адекватної діагностики та ефективного лікування постраждалих. Укр. журн, екстремальної медицини їм. Г.О. Можаєва, т. 5, № 1 (Д), с. 54-56.

Бойко В.В., Рынденко В.Г., Зайцев А.Е. и dp. (2002) Политравма: патофизиологические и клинические аспекты, лечебная тактика и принципы организации помощи больным. Междунар. мед. журн., т. 8, № 3, с. 68-74.

Frink М., Pape Н.С., van Griensven М. et al. (2007) Influence of sex and age on mods and cytokines after multiple injuries. Anaesthesist;56, 7: 673-678.

Пилигина Е.Г., Розанов B.M., Продеус А.П. и др. (2006) Иммунологические критерии прогнозирования развития гнойно-воспалительных осложнений у детей с множественными и сочетанными травмами опорно-двигательного аппарата. Вести, травмат. и ортоп № 2, с. 49-54.

Патент на корисну модель 30028 Україна МПК 2006 G 09В 23 00 Спосіб моделювання політравми Т.Я. Секела, А.А. Гудима (Україна); Тернопільський медуніверситет. V 2007 10471; Заявл. 21.09.2007; Опубл. П.2.08; Бюл. № 3, 4 с.

Regas F.C., Ehrlich Я.Р. (1992) Elucidating the vascular response to burns with a new rat model. J. Trauma; 32, 5: 557-563. https://doi.org/10.1097/00005373-199205000-00004

Чернушенко Е.Ф., Колосова Л.С. (1978) Иммунологические методы исследования в клинике. К. Здоров'я, 159 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-19

Як цитувати

Підручна, С. Р., Кулянда, О. О., & Кулянда, І. С. (2013). Динаміка змін показників гуморальної ланки імунітету при тяжкій і комбінованій травмі. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(65), 59–62. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(65).2013.105156

Номер

Розділ

Статті