Стан гемодинамики та глікемії при тотальній інтравенозній анестезії в абдомінальній хірургії

Автор(и)

  • С. М. Бишовець Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
  • В. М. Орел Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
  • К. В. Гаєвський Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(63).2013.106491

Ключові слова:

центральна гемодинаміка, тотальна інтравенозна анестезія, глікемія, абдомінальна хірургія

Анотація

22 пацієнтам (середній вік - (54,4±3,5) року, середня маса тіла - (72,7±2,5) кг, І-Ill ASA) виконано операції з приводу жовчнокам’яної хвороби, фіброміоми матки, гострого апендициту, кісти яєчника. Премедикація: атропін - 1 мг, омнопон - 20 мг, дифенгідрамін - 10 мг. Коіндукція тотальної інтравенозної анестезії (ТІВА): діазепам - 0,14 мг/кг, піпекуроніум - 0,04-0,06 мг/кг, фентаніл - 2 -3 мкг/кг, пропофол - 2 мг/кг. Штучна вентиляція легенів з підтримкою ТІВА: пропофол - 6-12 мг/кг на годину, фентаніл - 3 мкг/кг на годину. Аналізували центральну гемодинаміку (реокардіографія), глікемію, вираженість тривоги та депресії, рівень болю. Премедикація виявилася неефективною для психоемоційної корекції, ТІВА не забезпечувала абсолютний захист від операційної травми. Глікемія точніше відображувала якість антиноцицептивного захисту, ніж показники центральної гемодинаміки. ТІВА з післяопераційним введенням нестероїдних протизапальних препаратів, опіоїдів та натрію метамізолу не оптимізувала аналгетичний профіль у ранній післяопераційний період.

Біографії авторів

С. М. Бишовець, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

S.N. Byshovets

В. М. Орел, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

V.N.Orel

К. В. Гаєвський, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

K.V.Gajevskiy

Посилання

Бишовець С. М. (2009) Оцінка ступеню неспокою перед спінальною анестезією в абдомінальній хірургії. Зб. наук. пр. співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика, вип. 18, кн. 1, с. 13-19.

Бронштейн А.С., Ривкин В.Л. (2009) Изучение и лечение боли (обзор литературы и постановка задач). Медицина неотложных состояний, №2, с. 29-33.

Волочков В.А., Игнатов Ю.Д., Страшное В.И. (2006) Болевые синдромы в анестезиологии и реаниматологии. М.: МЕДпресс-информ., 320 с.

Карпов И.Б., Струк Ю.В. (2012) Оптимизация прогнозирования угрожающей артериальной гипотонии при регионарной анестезии в сосудистой хирургии. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. № 1 (дод.), с. 181-183.

Ницше Ф. (1990) По ту сторону добра изла. Кн. 2. М.: Итало-советское изд-во "Сирин", 416 с.

Обухова О.А., Кашия Ш.Р., Курмуков И.А., Салтанов А.И. (2011) Гипергликемия при критических состояниях: возможные пути решения проблемы. Медицина неотложных состояний. № 4 (35). - С. 49-53.

Коваленко В.Л., Мальцев А.В., Салиева Е.В. и др. (2010) «Стрессовый сахар» в анестезиологии. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, №2 (дод.), с. 107-108.

Усенко Л.В., Шифрин Г.А. (2007) Интенсивная терапия при кровопотери. Днепропетровск: Новая идеология, 290 с.

Шифрин Г.А. (2012) Стратегия периоперационной медицины. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, №1 (дод.), с. 612-615.

Kamphuis М.Н., Geerlings М.І., Dekker JM. et al. (2007) Autonomic dysfunction: a link between depression and cardiovascular mortality? The FINE Study. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil.; 14 (6): P. 796-802. https://doi.org/10.1097/hjr.0b013e32829c7d0c

Karavidas A., Parissis J., Arapi S. et al. (2008) Effects of functional electrical stimulation on quality of life and emotional stress in patients with chronic heart failure secondary to ischaemic or idiopathic dilated cardiomyopathy: A randomised, placebo-controlled trial. Eur. J. Heart Fail: 10 (7): 709-713. https://doi.org/10.1016/j.ejheart.2008.05.014

Feringa H.H., Vidakovic R., Karagiannis S.E. et al. (2008) Impaired glucose regulation, elevated glycated haemoglobin and cardiac ischaemic events in vascular surgery patients. Diabet Med.: 25 (3): 314-319. https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2007.02352.x

Noordzij P.G., Boersma E., Schreiner F. et al. (2007) Increased preoperative glucose levels are associated with perioperative mortality in patients undergoing noncardiac, nonvascular surgery. Eur. J. Endocrinol.: 156 (1): 137-142. https://doi.org/10.1530/eje.1.02321

Pilkington K., Wagstaff M., Greenwood J. (2012) Prevention of gastrointestinal bleeding due to stress ulceration: a review of current literature. Anaesth Intensive Care: 40 (2): 253-259.

Schricker T, Lattermann R. (2007) Strategies to attenuate the catabolic response to surgery and improve perioperative outcomes. Can. J. Anesth.: 54 (6): 414-419. https://doi.org/10.1007/bf03022026

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-05-24

Як цитувати

Бишовець, С. М., Орел, В. М., & Гаєвський, К. В. (2013). Стан гемодинамики та глікемії при тотальній інтравенозній анестезії в абдомінальній хірургії. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(63), 58–64. https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(63).2013.106491

Номер

Розділ

Статті