Оцінка впливу еферентних методів лікування на показники ендотоксикозу та функціонального стану печінки у хворих з печінковою дисфункцією як компонентом синдрому поліорганної недостатності

Автор(и)

  • О. П. Закотянський Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(58).2012.108333

Ключові слова:

гостра печінкова дисфункція, плазмаферез, альбуміновий діаліз, синдром поліорганної дисфункції, MARS, ендотоксикоз

Анотація

Наведено результати доповнення схеми інтенсивної терапії плазмаферезом та молекулярно-адсорбуючою рециркулюючою системою у хворих з гострою печінковою дисфункцією, як компонентом синдрому поліорганної недостатності, а також детоксикаційні можливості плазмаферезу та альбумінового діалізу у цих хворих

Біографія автора

О. П. Закотянський, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

O.P.Zakotyansky

Посилання

Александрова И.В. (2009) Экстракорпоральная гемокорекция в комплексном лечении печеночной недостаточности: Автореф. дис. д-ра мед. наук: спец. 14.00.37 "Анестезиология и реаниматология", 14.00.27 "Хирургия". М., 52 с.

Плоткин Л.Л., Бордуновский В.Н., Базарова Е.Н., Смирнов Д.М. (2008) Защита печени у больных с разлитым гнойным перитонитом, осложненным сепсисом. Анестезиология и реаниматология, №4, с.39-40.

Йоффе И.В., Потеряхин В.П. (2009) Применение плазмафереза в комплексном лечении обтурационной желтухи, обусловленной холедохолитиазом. Клінічна хірургія, №3, с.53-56.

Мальцева Л.А., Усенко Л.В., Мосенцев Н.Ф. (2004) Сепсис: Эпидемиология, патогенез, диагностика, интенсивная терапия / Под общ. ред. чл.-корр. НАН и АМН Украины, проф. Л.В. Усенко. Д.: Арт-Пресс, 160 с.

Острый респираторный дистресс-синдром: практическое руководство (Под ред. Б.Р. Гельфанда, В.Л. Кассиля) (2007). М.: Литтера, 232 с.

Підгірний Я.М. (2009) Технологічні особливості плазмаферезу як компонента комплексної інтенсивної терапії гострої печінкової дисфункції Укр. журн. екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва, т.10, №1, с. 49-54.

Ferreira F.L., Bota D.P., Bross A. et al. (2002) Serial evaluation of the SOFA score to predict outcome in critically ill patients. JAMA, 286: 1754-1758. https://doi.org/10.1001/jama.286.14.1754

Пат. 55912 Україна, МТІК G 01 N 33/48/ Спосіб визначення тяжкості гострої печінкової дисфункції у хворих з синдромом поліорганної дисфункції/Я.М.Підгірний, О.П.Закотянський; заявник і патентовласник Львівський нац. мед. ун-т імені Данила Галицького. № u201008426; заявл. 05.07.2010; опубл. 27.12.2010 р. Бюл. №24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-24

Як цитувати

Закотянський, О. П. (2012). Оцінка впливу еферентних методів лікування на показники ендотоксикозу та функціонального стану печінки у хворих з печінковою дисфункцією як компонентом синдрому поліорганної недостатності. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(58), 13–18. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(58).2012.108333

Номер

Розділ

Статті