Вплив динаміки показників синдрому загальної відповіді організму на запалення та індексоксигенадії у дітей з тяжким сепсисом/септичним шоком у перші 12 годин інтенсивної терапії

Автор(и)

  • О. В. Філик Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(57).2011.108628

Ключові слова:

УДК 616.94-001.36-053.3-08-039.36-07.

Анотація

Наведено результати вивчення впливу динаміки показників синдрому загальної відповіді організму на запалення в перші 12 годин інтенсивної терапії при тяжкому сепсисі/септичному шоку у дітей. Відзначено, що основними показниками, які вірогідно змінювалися впродовж перших 12 год, є температура тіла, частота серцевих скорочень та індекс оксигенації (PaO2/FiO2).

Біографія автора

О. В. Філик, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

O.V.Filyk

Посилання

Георгіянц М.А., Корсунов В.А.(2009) Септичний ш оку дітей. Принципидіагностики та інтенсивноїтерапії. X.: «Золоті сторінки», 247 с.

Устинович Ю.А., Крастелева И.М. u др.(2011) Неинвазивная диагностика синдрома системного воспалительного ответа и полиорганной дисфункции у недоношенных новородженных.Укр. мед.часопис, № 3(83), с. 113-115.

Корсунов В.А. (2011) Інтенсивна терапія поліорганноїдисфункції при септичних станах у дітей: Автореф. дис. ...д.мед.н.: спец. 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія». К., 36 с.

Dellinger R.P., Vincent J-L. (2005)The Surviving Sepsis Campaign sepsis change bundlesand clinical practice. CritCare Med;9, 11:653-654.

Cengiz P, Furhman B., et al. (2006) Pediatric critical care. Pediatric multiple organ dysfunction syndrome. Philadelphia: Mosby Elsevier:1494-1508.

Кобзева В.В. (2010) Механизмы, последствия бактериальных инфекций и управлениеими у больных с заболеваниями печени. Новости медицины и фармации. Инфекционные болезни, №330, с. 35-37.

Філик О.В. (2011) Роль волемічної ресусцитації в комплексній інтенсивній терапії у дітей з тяжким сепсисом/септичним шоком. Шпитальна хірургія, №2, с.40-44.

Філик О.В. (2011) Критерії волемічної ресусцитації у дітей з тяжким сепсисом/септичним шоком. Укр. журн. екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва, Т. 12, № 1, с.22-26.

Da SilvaRamos F.J., Azevedo L.C. (2010) Hemodynamic and perfusion end points for volemi cresuscitationin sepsis. Shock.;34: 34-39.

Wong H.R., Cvijanovich N .,et al. (2009)G enomic expression profilin gacross pediatric systemic inflammatory response syndrome, sepsis, and septic shock spectrum . Crit. Care Med.; 37(5): 1558-1566.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-10-21

Як цитувати

Філик, О. В. (2011). Вплив динаміки показників синдрому загальної відповіді організму на запалення та індексоксигенадії у дітей з тяжким сепсисом/септичним шоком у перші 12 годин інтенсивної терапії. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(57), 69–72. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(57).2011.108628

Номер

Розділ

Статті