Фоноентерографія як компонент діагностики синдрому гастроінтестинальної недостатності у новонароджених в умовах інтенсивної терапії

Автор(и)

  • Д. А. Холод Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Ukraine
  • Д. А. Шкурупій ВДНЗУ «Українська, медична стоматологічна академія», м. Полтава, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(86).2019.159568

Ключові слова:

фоноентерографія, синдром гастроінтестинальної недостатності, новонароджен, інтенсивна терапія

Анотація

 Вступ. Існуючі шкали оцінки синдрому гастроінтестинальної недостатності не мають адаптації до контингенту новонароджених і є достатньо суб’єктивними, що спонукає до пошуку засобів їх об’єктивізації.

 Мета роботи: об’єктивізація діагностики синдрому гастроінтестинальної недостатності у новонароджених на основі аналіз результатів фоноентерографії.

 Матеріали та методи. Групу дослідження склали 36 новонароджених в умовах інтенсивної терапії. Фоноентерографія проводилась за 10 хв до початку діагностичного ентерального навантаження та через 15 хв після нього.

 Результати. У новонароджених, які потребують інтенсивної терапії, наявний гіпомоторний тип моторно-евакуаторної функції травного каналу, про що свідчать значимо менші, ніж контрольні, базові та стимульовані показники сили та частоти звукових феноменів. У обстежених пацієнтів зниження сили звукових феноменів сягає 100% за базовим показником і 94,44% - за стимульованим; зниження частоти - 100%, як за базовим, так і за стимульованим показниками. І клас синдрому гастроінтестинальної недостатності має фоноентерографічні показники, які знаходяться в межах контрольних значень чи статистично не відрізняються від них; статистично значима відповідь на стимуляцію відсутня як за силою, так і за частотою звукових феноменів. ІІ клас синдрому гастроінтестинальної недостатності має фоноентерографічні показники, які знаходяться в межах контрольних значень чи статистично не відрізняються від них; статистично значима відповідь на стимуляцію наявна як за силою, так і за частотою звукових феноменів. ІІІ клас синдрому гастроінтестинальної недостатності має фоноентерографічні показники, менші за контрольні значення; статистично значима відповідь на стимуляцію наявна за силою звукових феноменів, але відсутня за частотою. ІV клас синдрому гастроінтестинальної недостатності має фоноентерографічні показники, менші за контрольні значення; статистично значима відповідь на стимуляцію відсутня як за силою, так і за частотою звукових феноменів.

 Висновки. Результати фоноентерографії віддзеркалюють наявність і виразність синдрому гастроінтестинальної недостатності у новонароджених в умовах інтенсивної терапії. Дані фоноентерографії дозволяють на основі особливостей клінічної відповіді діагностувати клас синдрому гастроінтестинальної недостатності.

Посилання

Pironi L, Arends J, Bozzetti F, Cuerda C, Gillanders L, Jeppesen PB et al. ESPEN guidelines on chronic intestinal failure in adults. Clin Nutr. 2016;35(2):247-307.
|

Reintam BA, Malbrain MLNG., Starkopf J, Fruhwald S, Jakob SM, Waele JD et al. Gastrointestinal function in intensive care patients: terminology, definitions and management. Recommendations of the ESICM Working Group on Abdominal Problems. Intensive Care Med. 2012; 38(3):384–394.
|

Шестопалов СС. Кушниренко ОЮ. Методы регистрации моторной функции желудочно-кишечного тракта (обзор литературы). Челябинск: УГМАДО. 2005;12.

Тимченко НВ, Тимченко МЄ. Діагностика ускладнень у хворих після операцій на кишечнику. Харківська хірургічна школа. 2017;2:152-154.

Якубова ЛТ. Методологические аспекты исследования антрального отдела желудка у новорожденных. Молодой ученый. 2015; 16: 104-108.

Урсу ТН. Моторно-эвакуаторная функция кишечника у новорожденных детей в зависимости от типа вскармливания. Медицина и образование в Сибири. 2012;6. ULR: http://ngmu.ru/cozo/mos/archive/index.php?number=45.

Холод ДА, винахідник; ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», патентовласник. Пристрій для транскутанної діагностики порушень моторно-евакуаторної функції кишечнику у новонароджених. Патент України UA 127157. 2018 25 червня.

Корабельников АИ, Меньшикова ИЛ, Адилбеков ЕА, Керималы КМ, Ищенко ЕВ, Алексеева ТА. Интерпретация результатов фоноэнтерографии при различных состояниях. Вестник новгородского государственного университета. 2013;71, Т.1:41-43.

Siok Siong Ching, Yih Kai Tan. Spectral analysis of bowel sounds in intestinal obstruction using an electronic stethoscope World J Gastroenterol. 2012;7,18(33):4585–4592.
|

Inderjeeth A-J, Webberley KM., Muir J., Marshall BJ.The potential of computerised analysis of bowel sounds for diagnosis of gastrointestinal conditions: a systematic review. Syst Rev. 2018;7:124.
|

Atasever AG , Ozcan PE, Kasali K , Abdullah T , Orhun G , Senturk E. The frequency, risk factors, and complications of gastrointestinal dysfunction during enteral nutrition in critically ill patients. Ther Clin Risk Manag. 2018; 14:385–391.
|

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-14

Як цитувати

Холод, Д. А., & Шкурупій, Д. А. (2019). Фоноентерографія як компонент діагностики синдрому гастроінтестинальної недостатності у новонароджених в умовах інтенсивної терапії. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(86), 88–94. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(86).2019.159568

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження