БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА

Автор(и)

  • М. В. Лизогуб Державна установа «Iнститут патологiї хребта та суглобiв iм. проф. М.I.Ситенка НАМН України», Україна
  • М. А. Георгіянц Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти МОЗ України, Україна
  • К. І. Лизогуб Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти МОЗ України, Україна
  • А. О. Хмизов Державна установа «Iнститут патологiї хребта та суглобiв iм. проф. М.I.Ситенка НАМН України», Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(88).2019.177391

Ключові слова:

мультимодальна аналгезія, операції на хребті, спінальна анестезія, внутрішньовенна анестезія

Анотація

Вступ. Мультимодальна аналгезія (ММА) у хірургії хребта лише починає впроваджуватись через протиріччя щодо впливу НПЗП на розвиток спонділодезу. Немає єдиної думки й щодо впливу методу анестезії на післяопераційний біль при операціях на хребті.

Мета дослідження: оцінити вплив методу анестезії та режиму післяопераційного знеболення після оперативних втручань на поперековому відділі хребта.

Матеріал та методи дослідження: Проспективно обстежено 250 ASA I-II пацієнтів, 18-65 років, при планових оперативних втручаннях зі стабілізацією 2-3 поперекових хребців. Сформовано 4 групи пацієнтів: 1А (n=55) – спінальна анестезія (СА) та стандартне знеболення, 1В (n=55) – СА та ММА, 2А (n=70) – внутрішньовенна анестезія пропофол/фентаніл (ВА) та стандартне знеболення, 2В (n=70) – ВА та ММА. При стандартному режимі знеболення пацієнти отримували парацетамол 1 г 3 рази на добу та наркотичний аналгетик при болі за ВАШ e”4. При ММА додатково включали прегабалін 75 мг напередодні операції та у перші 3 доби та парекоксиб 40 мг двічі на добу у першу післяопераційну добу.

Результати дослідження: У обох підгрупах ММА (1В та 2В) час першої вимоги морфіну був значущо більшим, ніж у підгрупах стандартних методів післяопераційного знеболення (1А та 2А). Середній розхід морфіну протягом 24 годин був найбільшим у групі ВА із стандартним післяопераційним знеболенням (2А). У пацієнтів із ММА частота післяопераційної нудоти була меншою, аніж у групах зі стандартним режимом знеболення. Запаморочення достовірно частіше зустрічалося у групі пацієнтів зі стандартним режимом знеболення після ВА.

Висновки: Вид анестезії впливає на силу болю у першу післяопераційну добу: середній розхід морфіну при стандартному режимі знеболення у групі ВА значущо вищий, ніж у групах СА. Використання ММА знижує потребу у наркотичних анальгетиках при обох видах анестезії та частоту післяопераційної нудоти та запаморочення.

Біографії авторів

М. В. Лизогуб, Державна установа «Iнститут патологiї хребта та суглобiв iм. проф. М.I.Ситенка НАМН України»

LYZOHUB M

М. А. Георгіянц, Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти МОЗ України

GEORGIYANTS M

К. І. Лизогуб, Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти МОЗ України

LYZOHUB K

А. О. Хмизов, Державна установа «Iнститут патологiї хребта та суглобiв iм. проф. М.I.Ситенка НАМН України»

KHMYZOV A.

Посилання

Trends in Lumbar Fusion Procedure Rates and Associated Hospital Costs for Degenerative Spinal Diseases in the United States, 2004-2015 / Martin B., Mirza S., Spina N., Spiker W., Lawrence B., Brodke D. // Spine. – 2019. – Vol. 44. – P. 369–376 doi: 10.1097/BRS.0000000000002822.
|

Devin C. Best evidence in multimodal pain management in spine surgery and means of assessing postoperative pain and functional outcomes / Devin C., McGirt M. // J Clin Neurosci. – 2015. – Vol. 22. – P. 930-938.
|

Wainwright T. Enhanced recovery after surgery (ERAS) and its applicability for major spine surgery / Wainwright T., Immins T., Middleton R. // Best Pract Res Clin Anaesthesiol. – 2016. – Vol. 30(1). – P. 91-102. doi: 10.1016/j.bpa.2015.11.001.
|

A comprehensive multimodal pain treatment reduces opioid consumption after multilevel spine surgery / Mathieson O., Dahl B., Thomsen B. et al. // Eur Spine J. – 2013. – Vol. 22. – P. 2089-2096.
|

Benefits of Enhanced Recovery After Surgery for fusion in degenerative spine surgery: impact on outcome, length of stay, and patient satisfaction / Debono B., Corniola M., Pietton R., Sabatier P., Hamel O., Tessitore E. // Neurosurg Focus. – 2019. – Vol. 46(4). - E6. doi: 10.3171/2019.1.FOCUS18669.
|

Yoshihara H. Pain medication use after spine surgery: is it assessed in the literature? A systematic review / H. Yoshihara // BMC Research Notes. – 2015. – Vol. 8. – P. 323. doi: 10.1186/s13104-015-1287-5.
|

The Role of Multimodal Analgesia in Spine Surgery / Kurd M., Kreitz T., Schroeder G., Vaccaro A. // J Am Acad Orthop Surg. – 2017. – Vol. 25(4). – P. 260-268. doi: 10.5435/JAAOS-D-16-00049.
|

Zorrilla-Vaca A. A Comparison of Regional Versus General Anesthesia for Lumbar Spine Surgery / Zorrilla-Vaca A., Healy R., Mirski M. // Journal of Neurosurgical Anesthesiology. – 2017. – Vol. 29(4). – P. 415–425. doi:10.1097/ana.0000000000000362
|

Meng T. Impact of spinal anaesthesia vs. general anaesthesia on peri-operative outcome in lumbar spine surgery: a systematic review and meta-analysis of randomised, controlled trials / Meng T., Zhong Z., Meng, L. // Anaesthesia. – 2016. – Vol. 72(3). – P. 391–401. doi: 10.1111/anae.13702.
|

Spine J. 2019 Apr;19(4):569-577. doi: 10.1016/j.spinee.2018.10.010. Epub 2018 Oct 22. A prospective randomized study to analyze the efficacy of balanced pre-emptive analgesia in spine surgery. Raja S DC1, Shetty AP2, Subramanian B3, Kanna RM1, Rajasekaran S.
|

##submission.downloads##

Як цитувати

Лизогуб, М. В., Георгіянц, М. А., Лизогуб, К. І., & Хмизов, А. О. (2019). БОЛЬОВИЙ СИНДРОМ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ НА ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(88), 23–26. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(88).2019.177391

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження