ТРИВАЛІСТЬ БЛОКАДИ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВОВИХ СПЛЕТЕНЬ РОЗЧИНОМ БУПІВАКАЇНУ НИЗЬКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИКОРИСТАНОГО АД’ЮВАНТА

Автор(и)

  • М. М. Барса Рівненська обласна клінічна лікарня; Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Обласний центр ортопедії, травматології та вертебрології, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(92).2020.211431

Ключові слова:

регіонарна анестезія, лікування болю, місцевий анестетик, електроміографія

Анотація

Вступ. За останні роки в анестезіології з’явилась тенденція до зменшення використання наркотичних анальгетиків інтра- та постопераційно. Це зумовлено, в першу чергу, депресією дихання і як наслідок гіпоксії в післяопераційному періоді, крім цього, використання наркотичних анальгетиків не дозволяє мобілізувати пацієнта у ранньому післяопераційному періоді, що, в свою чергу, збільшує ризики розвитку тромбоемболічних ускладнень, особливо у пацієнтів літнього віку та з ожирінням. Проте, відмова від наркотичного анальгетика не повинна впливати на післяопераційний комфорт пацієнта та інтенсивність болю. Швидкий прогрес у розвитку регіонарних методів знечулення дозволив значно зменшити використання наркотичних анальгетиків інтра- та постопераційно та забезпечив достатнє знеболення пацієнтів. Незважаючи на досягнуті результати, продовжується пошук ідеальної комбінації місцевого анестетика та ад’ювантів до нього для забезпечення достатньо тривалого та безпечного знеболення.

Мета роботи. Запропонувати нову комбінацію місцевого анестетика та різних ад’ювантів; порівняти тривалість післяопераційної аналгезії після блокади периферичних нервових сплетень розчином бупівакаїну низької концентрації з дексаметазоном та розчину бупівакаїну низької концентрації з дексаметазоном та епінефрином; вивчити можливість проведення ортопедичних оперативних втручань без використання наркотичних анальгетиків.

Матеріали та методи. Було проведено 50 блокад периферичних нервових сплетень пацієнтам, які знаходились на лікуванні в КП РОКЛ. Пацієнти були розділені на дві групи в залежності від ад’юванта до місцевого анестетика: 1-ша група – хворі, блокаду яким було виконано розчином бупівакаїну 0,375 % разом з дексаметазоном 0,02 %; 2-га група – хворі, блокаду яким було виконано розчином бупівакаїну 0,375% разом з дексаметазоном 0,02 % та епінефрином 0,00018 %. Оцінювали тривалість блокади за допомогою проколу шкіри голкою. Оцінювали інтенсивність болю на 6-ій, 12-ій, 24-ій та 36-ій годині після блокади за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ). Проводили статистику кількості використаного наркотичного анестетика в післяопераційному періоді. Додатково 20-ти пацієнтам було проведено електроміографію ділянки іннервації заблокованих нервових сплетень до блокади та через 24 та 36 годин після оперативного втручання.

Результати. Тривалість блокади в Групі 2 була довшою на 10 годин, інтенсивність болю в балах за ВАШ значно відрізнялась на 24 годині (1,65±1,35 в Групі 2 та 5,3±1,26 в Групі 1). Згідно результатів електроміографії, провідність на 24 годині в Групі 1 була відновлена на 95-100%, на відміну від Групи 2, де провідність була відновлена лише на 47-59%.

Висновки. Запропонована комбінація місцевого анестетика та ад’ювантів дозволяє забезпечити як адекватну анестезію під час оперативного втручання так і тривалу аналгезію в післяопераційному періоді.

Біографія автора

М. М. Барса, Рівненська обласна клінічна лікарня; Відділення анестезіології та інтенсивної терапії Обласний центр ортопедії, травматології та вертебрології

BARSA M.

Посилання

Дж. Эдвард Морган-мл Клиническая Анестезиология, книга перва / Дж. Эдвард Морган-мл. Мэгид С. Михаил//БИНОМ, 2001 рік 324-339 ст

Blanco R. Quadratus Lumborum block for postoperative pain after caesarean section: a randomized controlled trial / R. Blanco, T. Ansari, E. Girgis // European Jornal of Anaesthesiology. – 2015. – №32(11). – P. 812-818.
|

Forero M. The Erector Spinae Plane Block: A Novel Analgesic Technique in Thoracic Neuropathic Pain / Forero M., Adhikary S.D., Lopez H. // Regional Anesthesia & Pain Medicine – 2016. – №41. – P.621-627.
|

Kirksey M.A. Loca Anesthetic Peripheral Nerve Block Adjuvants for Prolongation of Analgesia: A Systematic Qualitative Review / Kirksey M.A., HaskinsS.C.,Cheng J., Liu S.S. //PLoSONE10(9): e0137312.doi: 10.1371/journal.pone.0137312 September10, 2015
| |

Marhofer P. Dexamethasone as an adjuvant for peripheral nerve blockade: a randomised, triple-blinded crossover study in volunteers / Marhofer P, Columb M, Hopkins PM, Greher M, Marhofer D, Levi Bienzle MR, Zeitlinger M. // British Journal of Anaesthesia. 2019 Apr;122(4):525-531.
|

Eunjung Lim. Does preoperative risk for delirium moderate the effects of postoperative pain and opiate use on postoperative delirium?/PhD, Eunjung Lim, PhD, Tiffany L. Tsai, BA, , MD//Am J Geriatr Psychiatry. 2013 Oct; 21(10): 946–956
|

Osinski Thomas. Functional recovery after knee arthroplasty with regional analgesia/ Osinski Thomas; Bekka Samir, Regnaux Jean-Philippe, Fletcher Dominique, Martinez Valeri // European Journal of Anaesthesiology (EJA): June 2019 – Volume 36 – Issue 6 – p 418–426
|

Huynh Thi Mum. Combination of dexamethasone and local anaesthetic solution in peripheral nerve blocks A metaanalysis of randomised controlled trials / Huynh Thi Mum, Marret Emmanuel, Bonnet Francis // European Journal of Anaesthesiology (EJA): November 2015 – Volume 32 – Issue 11 – p 751–758
|

M. Heesen. Co-administration of dexamethasone with peripheral nerve block: intravenous vs perineural application: systematic review, meta-analysis, meta-regression and trial-sequential analysis / M. Heesen, M. Klimek, G. Imberger, S.E. Hoeks, R. Rossaint, S. Straube // British Journal of Anaesthesia: February 2018 Volume 120, Issue 2, Pages 212–227
|

Tschopp Clément. Benefit and Harm of Adding Epinephrine to a Local Anesthetic for Neuraxial and Locoregional Anesthesia: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials With Trial Sequential Analyses / Tschopp Clément MD, MSc; Tramèr Martin R. MD, DPhil; Schneider Alexis MD; Zaarour Maroun MD; Elia Nadia MD, MSc // Anesthesia & Analgesia: July 2018 – Volume 127 – Issue 1 – p 228-239
|

С.Г. Николаєв. Атлас по електромиографии/С.Г. Николаєв// Иваново, 2015 рік 59-65 ст

С.Г. Николаєв. Атлас по електромиографии/С.Г. Николаєв// Иваново, 2015 рік 101-111 ст

Berde CB and Strichartz GR. Miller’s anesthesia. 4th ed. Amsterdam (Netherlands): Elsevier Academic Press; c2015. Chapter 36: Local anesthetics; p. 1028-1054.

Патент №133643 Україна МПК 2019.01 A61K 9/08 2006.01 A61K 31/00 A61P 23/00 Розчин для пролонгованої блокади периферичних нервових сплетень, винахідник та власник Барса М.М. № u 2019 00272, заявлено 10.01.2019, дійсно з 10.04.2019, Бюл. № 7

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-01

Як цитувати

Барса, М. М. (2020). ТРИВАЛІСТЬ БЛОКАДИ ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВОВИХ СПЛЕТЕНЬ РОЗЧИНОМ БУПІВАКАЇНУ НИЗЬКОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИКОРИСТАНОГО АД’ЮВАНТА. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(92), 9–16. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(92).2020.211431

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження