ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • А. В. Шевель Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Україна
  • С. О. Дубров Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна
  • Ю. Б. Лісун Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Україна
  • Є. І. Углев Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(95).2021.238328

Ключові слова:

медичне право, законодавство України, права медичних працівників

Анотація

Питання захисту прав медичних працівників останнім часом набувають особливої актуальності. Сучасне медичне законодавство обумовлено недосконалістю нормативно-правової бази та відповідно браком ресурсів для підвищення правової грамотності медичних працівників, у зв’язку з чим вони нерідко потрапляють у складні ситуації. У статті висвітлено основні нормативно-правові акти, які регулюють інтереси у сфері охорони здоров’я та формують модель співвідношень лікар-пацієнт.

Мета: довести у доступній формі медичним працівникам основні нормативно-правові акти для підтримання їх знань у правовому полі та роз’яснити механізми мінімізації конфліктних ситуацій під час здійснення професійної діяльності.

Посилання

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року/Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст.141 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003р./Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356 [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/435-15#Text

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992р./Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/2801-12

Сенюта І.Я. Практичний посібник «Права людини у сфері охорони здоров’я» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://medicallaw.org.ua/vydavnytstvo/praktychnyi-posibnyk-prava-liudyny-u-sferi-okhorony-zdorovia/

Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. «Медичне право України» Підручник/За аг. Ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.–К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність»,2008.– 507 с.

Етичний кодекс лікаря України: Прийнятий та підписаний Всеукраїнським з’їздом лікарських організацій та Х З’їздом Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ) в м. Євпаторія 27.09.2009р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001748-09#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Як цитувати

Шевель, А. В., Дубров, С. О., Лісун, Ю. Б., & Углев, Є. І. (2021). ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(95), 85–88. https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(95).2021.238328

Номер

Розділ

Огляд клінічних настанов