ВПЛИВ ЗАХИСТУ РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ НА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ

Автор(и)

  • Я.М. ПІДГІРНИЙ Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine
  • Р.О. МЕРЗА Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(98).2022.256098

Ключові слова:

черепно-мозкова травма, нозокоміальна інфекція, дихальна недостатність

Анотація

Вступ. Черепно-мозкова травма призводить до порушення глоткового рефлексу, ковтання, ритму та частоти дихання. Все це провокує виникнення респіраторних ускладнень, які, в свою чергу, стають незалежними факторами негативного наслідку лікування даної категорії хворих.

Мета роботи. Метою даної роботи було оцінити можливості захисту/лікування респіраторної системи на перебіг черепно-мозкової травми у постраждалих.

Матеріал та методи. Нами було обстежено 237 хворих з ЧМТ, котрим в ургентних умовах було проведено операційне втручання у вигляді декомпресійної трепанації черепа та видалення субдуральної та епідуральної гематом. Всі хворі вимагали пролонгованої механічної вентиляції легень. Хворі ретроспективно були розділені на дві групи: 1-ша група (132 хворих) – це хворі, яким було проведено трахеостомію на 5–6 добу перебування в клініці анестезіології та інтенсивної терапії. У 2-гу групу (105 хворих) ввійшли хворі, яким трахеостомію було проведено в 1–2 добу. Хворі обох груп не відрізнялися за гендерними ознаками, тяжкістю ЧМТ та загального стану. Всім хворим крім загально-клінічних та біохімічних показників крові проводилося бактеріологічне обстеження виділення з трахеостомічної трубки (в момент накладання трахеостоми, і в подальшому кожні 3–4 дні), крові та сечі. Паралельно контролювали кількість лейкоцитів в периферичній крові, кількість незрілих форм, рівень СРП та ПКТ. Оцінку неврологічного статусу хворих визначали за шкалами ком Глазго та Річмондською шкалою оцінки ажітації та седації (RASS). Візуалізацію тяжкості ЧМТ проводили за допомогою КТГ.

Результати дослідженння. Вже в момент трахеостомії частота колонізації трахеобронхіального дерева у хворих першої групи була значно вища, ніж у хворих другої групи. Така тенденція спостерігалася і надалі. В групі хворих, яким накладали трахеостому на 5–6 добу післяопераційного періоду частіше спостерігалися явища трахеобронхіту та пневмонії на відміну від хворих, яким трахеостому накладали в 1–2 добу післяопераційного періоду. В першій групі хворих частіше виявлялися мікроорганізми родини ентеробактерій з розширеним спектром ß-лактамаз та неферментуючих Грам-негативних бактерій.

Висновок. Раннє проведення трахеостомії у хворих з ЧМТ призводять не тільки до зменшення частоти позитивних бактеріальних дослідження виділень з трахео-брохіального дерева але й до зменшення частоти виявлення нозокоміальної пневмонії.

Біографія автора

Я.М. ПІДГІРНИЙ, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

д мед н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Посилання

Ершов В.И., Грицан А.И., Белкин А.А., Заболотских И.Б., Горбачев В.И., Лебединский К.М., Лейдерман И.Н., Петриков С.С., Проценко Д.Н., Солодов А.А., Щеголев А.В., Тихомирова А.А., Ходченко В.В., Борздыко А.А., Мещеряков А.О. Российское многоцентровое обсервационное клиническое исследование «Регистр респираторной терапии у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (RETAS)»: вопросы икусственной вентиляции легких. Анест. и реан. 2021;6:25-34. doi.org/10.17116/anaesthesiology202106125

Лихолетова Н.В., Горбачев В.И., Анализ исходов заболевания у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения при проведении респираторной терапии. Жур. невр. и псих. имС.С.Корсанова. 2018;6(118):37-42. doi.org/10.17116/jnevro20181186137

Ершов В.И. Респираторная поддержка при тяжелом церебральном инсульте. Инф. арх. 2016;10:170-3

Robba C, Bonatti G, Battaglini D, Rocco PRM, Pelosi P. Mechanical ventilation in patients with acute ischemic stroke: from pathophysiology to clinical practice. Crit. C.2019;23(1):388. doi.org/10.1186/s13054-019-2662-8

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-01

Як цитувати

ПІДГІРНИЙ, Я., & МЕРЗА, Р. (2022). ВПЛИВ ЗАХИСТУ РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ НА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(98), 27–31. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(98).2022.256098

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження