ПРОФІЛАКТИКА ЛЕГЕНЕВИХ УСКЛАДНЕНЬ В ТОРАКАЛЬНІЙ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ

Автор(и)

  • О.Є. Сидюк ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8522-7121
  • А.В Сидюк ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(98).2022.256104

Ключові слова:

торакальна анестезіологія, однолегенева вентиляція, профілактика легеневих ускладнень

Анотація

Вступ. Легеневі ускладнення є одними з найпоширеніших після хірургічних втручань на органах грудної порожнини. Хоча виникнення легеневих ускладнень поступово зменшується, останні дослідження показали, що вони все ще зустрічаються в 26 % – 38 % випадків. Легеневі ускладнення також є головною причиною лікарняної смертності і можуть бути незалежним чинником ризику для гіршого тривалого виживання [1, 2, 3].

Мета роботи. Тому метою роботи стало – покращити результати лікування пацієнтів після торакальних операцій шляхом розробки алгоритму анестезіологічного забезпечення періопераційної профілактики легеневих ускладнень.

Матеріали і методи. Дослідження виконано на 192 хворих, із захворюваннями грудної порожнини (стравоходу, легень, середостіння), оперованих в торако-абдомінальному відділі Національного інститута хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова. Ретроспективна група порівняння – 96 пацієнтів після торакальних операцій, в яких використані загальноприйняті методики періопераційного менеджменту. Група дослідження - 96 пацієнтів після торакальних операцій, в яких використаний періопераційний анестезіологічний алгоритм профілактики легеневих ускладнень. Для проведення статистичних розрахунків використовували статистичне програмне забезпечення EZR v. 1.54 (графічний інтерфейс користувача для статистичного програмного забезпечення R версії 4.0.3, R Foundation for Statistical Computing, Відень, Австрія).

Результати і обговорення. При проведенні однофакторного аналізу виявлено зв’язок (p=0,001) ризику виникнення ускладнення з методом профілактики легеневих ускладнень. При проведенні багатофакторного аналізу виявлено, що запропонований метод профілактики легеневих ускладнень дозволяє знизити (p=0,001) ризик розвитку, ВШ = 0,27 (95% ВІ 0,13–0,58) у порівнянні з групою контролю (при стандартизації за статтю, вагою, ASA пацієнта). Легеневі ускладнення розвинулися у 33 (34,4%) пацієнтів контрольної групи та у 13 (13,5%) пацієнтів групи дослідження, відмінність статистично значима, p=0,001. Таким чином, застосування пропонованої методики дозволяє знизити (p=0,001) ризик розвитку ускладнень, ВР = 0,39 (95% ВІ 0,22–0,70) у порівнянні з традиційною методикою.

Висновки. Таким чином, розроблений алгоритм профілактики легеневих ускладнень після торакальних операцій дозволив значно покращити результати хірургічного лікування хворих за рахунок зменшення кількості та зниженню ризику розвитку цих ускладнень у 2,5 рази (з 34,4 % у пацієнтів контрольної групи до 13,5 % у пацієнтів групи дослідження).

Біографія автора

О.Є. Сидюк, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України

Завідувач відділу анестезіології та інтенсивної терапії кандидат медичних наук, старший дослідник

Посилання

Campos JH. Current techniques for perioperative lung isolation in adults. Anesthesiology 2002;97:1295–1301.

Slinger P. Lung isolation in thoracic anesthesia, state of the art. Can J Anaesth 2001;48: R13–R15.

Slinger P. A view of and through double lumen tubes. J Cardiothorac Vasc Anesth 2003;17:287–288.

Ideris SS, Che Hassan MR, Abdul Rahman MR, Ooi JS. Selection of an appropriate left-sided double-lumen tube size for one-lung ventilation among Asians. Ann Card Anaesth 2017;20:28–32.

Kanda Y. Investigation of the freely available easy-to-use software ‘EZR’ for medical statistics. Bone Marrow Transplant. 2013;48:452–458.

Zhang C, Qin X, Zhou W, et al. Prediction of left double-lumen tube size by measurement of cricoid cartilage transverse diameter by ultrasound and CT multi-planar reconstruction. Front Med (Lausanne). 2021;8:657612. https://doi.org/10.3389/fmed.2021.657612.

Eldawlatly AA, El Tahan MR, Kanchi NU, et al. Effi cacy of height-based formula to predict insertion depth of left-sided double lumen tube: A prospective observational study. Anaesth Intensive Care. 2020;48:354–357.

Sydiuk A., Sydiuk O. New formula for selection of an appropriate leftsided double-lumen tube size in thoracic anaesthesiology. Perioperative Care and Operating Room Management. 2021;25:100219. https://doi.org/10.1016/j.pcorm.2021.100219.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-01

Як цитувати

Сидюк, О., & Сидюк, А. (2022). ПРОФІЛАКТИКА ЛЕГЕНЕВИХ УСКЛАДНЕНЬ В ТОРАКАЛЬНІЙ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(98), 49–54. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(98).2022.256104

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження