СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРІОПЕРАЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПАХВИННИМИ ГРИЖАМИ (огляд літератури)

Автор(и)

  • Н.В. Матолінець Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine
  • Ж.О. Ушневич Обласна клінічна лікарня, м.Львів, Ukraine
  • В.В. Хом’як Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(98).2022.256105

Ключові слова:

пахвинна грижа, біль, періопераційний період, реґіонарна анестезія

Анотація

В статті наведено огляд світових даних про сучасні підходи до періопераційного лікування пацієнтів з пахвинними грижами (ПГ) за принципами швидкого відновлення (ERAS). Алгоритм програми ERAS включає всі доказово обґрунтовані періопераційні елементи, які впливають на швидке відновлення після операції, зменшення частоти ускладнень та потенційну смертність. Для цього виділяють три етапи ведення хворого: передопераційний огляд та обстеження, вибір адекватного методу хірургічного лікування, анестезіологічне забезпечення під час операції та у післяопераційному періоді. Ретельне обстеження пацієнтів перед операцією та виявлення потенційних факторів ризику, пов’язаних із супутніми захворюваннями, є важливими для зниження ризику ускладнень та рецидивів. Ефективне динамічне періопераційне керування болем є необхідною умовою оптимального відновлення після операції. Першим етапом керування болем в рамках концепції ERAS є правильний вибір типу операції. Слід надавати перевагу найменш травматичним операціям, тобто лапароскопічним або ендоскопічним герніопластикам. Відповідно до рекомендацій PROSPECT введення анальгетиків слід почати до та продовжувати під час операції, що дозволить забезпечити достатнє знеболювання в ранньому післяопераційному періоді. Поєднання парацетамолу, нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) та селективного інгібітора циклооксигенази-2 (ЦОГ-2) забезпечує добре знеболення та зменшує використання опіоїдів. Блок поперечного простору живота (TAP блок), як вид реґіонарної анестезії є безпечним для пацієнтів із ПГ, зменшує післяопераційну потребу в наркотичних анальгетиках, знижує частоту післяопераційної нудоти та блювання та інтенсивність болю. Реґіонарна анестезія дозволяє скоротити час перебування хворого в операційній, і пов’язана з меншим ризиком затримки сечі у післяопераційному періоді (у порівнянні з нейроаксіальною анестезією). У післяопераційному періоді якнайшвидше слід активувати пацієнта, а це можливо за умов достатньої аналгезії, що досягається найкраще при поєднанні системних анальгетиків та TAP блоку. Усім пацієнтам, яким виконують планове хірургічне втручання з приводу ПГ, слід проводити антимікробну профілактику. Оскільки частина пацієнтів відчувають значні обмеження у повсякденній діяльності внаслідок хронічного післяопераційного пахвинного болю, то необхідно враховувати всі фактори ризику виникнення хронічного болю після операції, для запобігання його розвитку.

Біографія автора

Н.В. Матолінець, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Посилання

John T Jenkins, Patrick J O’Dwyer Inguinal hernias BMJ. 2008 Feb 2; 336(7638): 269–272. doi: 10.1136/bmj.39450.428275.AD PMCID: PMC2223000

HerniaSurge Group. International guidelines for groin hernia management. Hernia. 2018 Feb; 22(1): 1-165. doi: 10.1007/s10029-017-1668-x. Epub 2018 Jan 12. PMID: 29330835; PMCID: PMC5809582.

Ljungqvist O, Nelson G, Demartines N. The post COVID-19 surgical backlog: now is the time to implement enhanced recovery after surgery (ERAS). World J Surg 2020; 44:3197–3198.

Kehlet H. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation. Br J Anaesth. 1997;78(5):606–17.

Ljungqvist O, Scott M, Fearon KC. Enhanced recovery after surgery: a review. JAMA Surg 2017; 152:292–298.

Ljungqvist O, Scott M, Fearon KC. Enhanced Recovery After Surgery: A Review. JAMA Surg. 2017 Mar 1;152(3):292-298. doi: 10.1001/jamasurg.2016.4952. PMID: 28097305.

Brindle M, Nelson G, Lobo DN, et al. Recommendations from the ERAS(R) Society for standards for the development of enhanced recovery after surgery guidelines. BJS Open 2020; 4: 157–163

HerniaSurge Group. International guidelines for groin hernia management. Hernia. 2018 Feb;22(1):1-165. doi: 10.1007/s10029-017-1668-x. Epub 2018 Jan 12. PMID: 29330835; PMCID: PMC5809582.

Черній, В. І., & Євсєєва, В. В. (2018). Перспективи застосування протоколів ERAS у бариатричній хірургії. Pain Anaesthesia and Intesive Care. 1(82), 29–34. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(82).2018.121954

Melnyk M, Casey RG, Black P, Koupparis AJ. Enhanced recovery after surgery (ERAS) protocols: Time to change practice? Can Urol Assoc J. 2011;5(5):342-348. doi:10.5489/cuaj.11002

Beloosesky Y, Grinblat J, Weiss A, Grosman B, Gafter U, Chagnac A. Electrolyte disorders following oral sodium phosphate administration for bowel cleansing in elderly patients. Arch Intern Med. 2003 Apr 14;163(7):803-8. doi: 10.1001/archinte.163.7.803. PMID: 12695271

Frizelle FA, Colls BM. Hyponatremia and seizures after bowel preparation: report of three cases. Dis Colon Rectum. 2005 Feb;48(2):393-6. doi: 10.1007/s10350-004-0778-6. PMID: 15812590.

Wind J, Polle SW, Fung Kon Jin PH, Dejong CH, von Meyenfeldt MF, Ubbink DT, Gouma DJ, Bemelman WA; Laparoscopy and/or Fast Track Multimodal Management Versus Standard Care (LAFA) Study Group; Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) Group. Systematic review of enhanced recovery programmes in colonic surgery. Br J Surg. 2006 Jul;93(7):800-9. doi: 10.1002/bjs.5384. PMID: 16775831

Joshi GP, Van de Velde M, Kehlet H; PROSPECT Working Group Collaborators. Development of evidence-based recommendations for procedure-specifi c pain management: PROSPECT methodology. Anaesthesia. 2019 Oct;74(10):1298-1304. doi: 10.1111/anae.14776. Epub 2019 Jul 11. PMID: 31292953; PMCID: PMC6916581.

Yarwood J, MBChB FRCA, A Berrill, MBChB FRCA, Nerve blocks of the anterior abdominal wall, Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain, Volume 10, Issue 6, December 2010, Pages 182–186, https://doi.org/10.1093/bjaceaccp/mkq035

Альбокринов А. А. Аналіз гемодинамічного профілю дітей на тлі різних видів блокад передньої черевної стінки / А.А. Альбокрінов // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2015. – № 1. – С.26-33.

Tsai HC, Yoshida T, Chuang TY, et al. Transversus Abdominis Plane Block: An Updated Review of Anatomy and Techniques. Biomed Res Int. 2017;2017:8284363. doi:10.1155/2017/8284363.

Johns N, O’Neill S, Ventham NT, Barron F, Brady RR, Daniel T. Clinical effectiveness of transversus abdominis plane (TAP) block in abdominal surgery: a systematic review and meta-analysis. Colorectal Dis. 2012 Oct;14(10):e635-42. doi: 10.1111/j.1463-1318.2012.03104.x. PMID: 22632762.

Альбокрінов А.А. Аналгетична ефективність різних видів блокад передньої черевної стінки у дітей / А.А. Альбокрінов // Хірургія України. — 2015. — № 2(54). — С. 24-28.

Kettner SC, Willschke H, Marhofer P. Does regional anaesthesia really improve outcome? Br J Anaesth. 2011 Dec;107 Suppl 1:i90-5. doi: 10.1093/bja/aer340. PMID: 22156274.

Siddiqui MR, Sajid MS, Uncles DR, Cheek L, Baig MK. A meta-analysis on the clinical effectiveness of transversus abdominis plane block. J Clin Anesth. 2011 Feb;23(1):7-14. doi: 10.1016/j.jclinane.2010.05.008. PMID: 21296242.

Yu N, Long X, Lujan-Hernandez JR, Succar J, Xin X, Wang X. Transversus abdominis-plane block versus local anesthetic wound infi ltration in lower abdominal surgery: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Anesthesiol. 2014 Dec 15;14:121. doi: 10.1186/1471-2253-14-121. PMID: 25580086; PMCID: PMC4289539.

Argo M, Favela J, Phung T, Huerta S. Local VS. other forms of anesthesia for open inguinal hernia repair: A meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Surg. 2019 Nov;218(5):1008-1015. doi: 10.1016/j.amjsurg.2019.06.024. Epub 2019 Jul 2. PMID: 31288925.

Wheeler DW, Bhatia A, Mani V, Kinna S, Bell A, Boyle Y, Chizh BA, Menon DK, Lee MC. Evaluation of Postsurgical Hyperalgesia and Sensitization After Open Inguinal Hernia Repair: A Useful Model for Neuropathic Pain? J Pain. 2019 Oct;20(10):1199-1208. doi: 10.1016/j.jpain.2019.03.012. Epub 2019 Apr 18. PMID: 31005594.

Zamkowski MT, Makarewicz W, Ropel J, Bobowicz M, Kąkol M, Śmietański M. Antibiotic prophylaxis in open inguinal hernia repair: a literature review and summary of current knowledge. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2016;11(3):127-136. doi: 10.5114/wiitm.2016.62800. Epub 2016 Oct 5. PMID: 27829934; PMCID: PMC5095278.

White PF, Kehlet H, Neal JM, Schricker T, Carr DB, Carli F; FastTrack Surgery Study Group. The role of the anesthesiologist in fasttrack surgery: from multimodal analgesia to perioperative medical care. Anesth Analg. 2007 Jun;104(6):1380-96, table of contents. doi: 10.1213/01.ane.0000263034.96885.e1. PMID: 17513630.

Zwaans WAR, Koning GG, Gurusamy KS, van Kleef M, Scheltinga MRM, Roumen RMH. Surgical interventions for the management of chronic groin pain after hernia repair (postherniorrhaphy inguinodynia) in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD012630. DOI: 10.1002/14651858.CD012630.

Simons MP, Aufenacker T, Bay-Nielsen M, Bouillot JL, Campanelli G, Conze J, et al. European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients. Hernia 2009;13(4):343–403. DOI: 10.1007/ s10029-009-0529-7.

Pierides GA, Paajanen HE, Vironen JH. Factors predicting chronic pain after open mesh based inguinal hernia repair. International Journal of Surgery 2016;29:165–70. DOI: 10.1016/j.ijsu.2016.03.061.

Aasvang E, Kehlet H. Chronic postoperative pain: the case of inguinal herniorrhaphy. British Journal of Anaesthesia 2005;95(1):69–76. DOI: 10.1093/bja/aei019.

Franneby U, Sandblom G, Nordin P, Nyren O, Gunnarsson U. Risk factors for long-term pain after hernia surgery. Annals of Surgery 2006;244(2):212–19. DOI: 10.1097/01.sla.0000218081.53940.01.

Joshi GP, Rawal N, Kehlet H, Bonnet F, Camu F, Fischer HB, et al. Evidence-based management of postoperative pain in adults undergoing open inguinal hernia surgery. British Journal of Surgery 2012;99(2):168–85. DOI: 10.1002/bjs.7660.

Ozgun H, Kurt MN, Kurt I, Cevikel MH. Comparison of local, spinal, and general anaesthesia for inguinal herniorrhaphy. European Journal of Surgery 2002;168(8-9): 455–9. DOI: 10.1080/110241502321116442.

Zwaans WA, Verhagen T, Roumen RM, Scheltinga MR. Factors Determining Outcome After Surgery for Chronic Groin Pain Following a Lichtenstein Hernia Repair. World Journal of Surgery 2015;39(11):2652–62. DOI: 10.1007/ s00268-015-3183-5.

Alfi eri S, Rotondi F, Di Giorgio A, Fumagalli U, Salzano A, Di Miceli D, et al. Infl uence of preservation versus division of ilioinguinal, iliohypogastric, and genital nerves during open mesh herniorrhaphy: prospective multicentric study of chronic pain. Annals of Surgery 2006;243(4):553–8. DOI: 10.1097/01.sla.0000208435.40970.00.

Aasvang EK, Gmaehle E, Hansen JB, Gmaehle B, Forman JL, Schwarz J, et al. Predictive risk factors for persistent postherniotomy pain. Anesthesiology 2010;112(4): 957–69. DOI: 10.1097ALN.0b013e3181d31ff8.

Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ. Persistent postsurgical pain: risk factors and prevention. Lancet 2006;367(9522): 1618–25. DOI: 10.1016/S0140-6736(06)68700-X.

Pierides GA, Paajanen HE, Vironen JH. Factors predicting chronic pain after open mesh based inguinal hernia repair. International Journal of Surgery 2016;29:165–70. DOI: 10.1016/j.ijsu.2016.03.061.

Bay-Nielsen M, Perkins FM, Kehlet H; Danish Hernia Database. Pain and functional impairment 1 year after inguinal herniorrhaphy: a nationwide questionnaire study. Ann Surg. 2001 Jan;233(1):1-7. doi: 10.1097/00000658-200101000-00001. PMID: 11141218; PMCID: PMC1421158.

Heise CP, Starling JR. Mesh inguinodynia: a new clinical syndrome after inguinal herniorrhaphy? J Am Coll Surg. 1998 Nov;187(5):514-8. doi: 10.1016/s1072-7515(98)00215-4. PMID: 9809568.

Johansen N, Vyrdal CD, Bisgaard T. Nationwide Results on Chronic Pain After Bilateral Transabdominal Preperitoneal Inguinal Hernia Repair. Scand J Surg. 2020 Dec;109(4):289-294. doi: 10.1177/1457496919874483. Epub 2019 Sep 13. PMID: 31514575.

Koning GG, Wetterslev J, Laarhoven CJ, Keus F. The totally extraperitoneal method versus Lichtenstein’s technique for inguinal hernia repair: a systematic review with meta-analyses and trial sequential analyses of randomized clinical trials. PLoS One 2013;8(1):e52599. DOI: 10.1371/journal.pone.0052599.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-01

Як цитувати

Матолінець, Н., Ушневич, . Ж., & Хом’як, В. (2022). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРІОПЕРАЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ПАХВИННИМИ ГРИЖАМИ (огляд літератури). PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(98), 55–60. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(98).2022.256105

Номер

Розділ

Огляд літератури