ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СЕДАЦІЄЮ, ВИХІДНОЮ ФРАКЦІЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА ЧАСТОТОЮ ВИНИКНЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ СИМПАТОМІМЕТИЧНОЇ ТА ІНОТРОПНОЇ ПІДТРИМКИ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ

Автор(и)

  • Є.Е. ПЛЕЧИСТА Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна
  • С.О. ДУБРОВ Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(101).2022.275115

Ключові слова:

фракція викиду лівого шлуночка, гемодинаміка, норадреналін, добутамін, допамін, синдром зниження серцевого викиду, вазоплегія, пропофол, дексмедетомідин, седація

Анотація

Вступ: Більшість пацієнтів, яким показано кардіохірургічне лікування, це пацієнти зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночку (ФВ ЛШ). Також більшість пацієнтів після кардіохірургічного втручання отримують седацію, що у поєднанні зі зниженою ФВ ЛШ може призводити до виражених гемодинамічних порушень. Чи є наявний зв’язок між препаратом для седації в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів після кардіохірургічного втручання та вихідною фракцією викиду лівого шлуночку до кінця до сих пір немає єдиного консенсусу.

Мета: Відстежити зв’язок між препаратом для седації, вихідною фракцію викиду лівого шлуночка пацієнтів та частоту виникнення необхідності симпатоміметичної підтримки та інотропної підтримки в ранньому післяопераційному періоді.

Матеріали та методи: Було проведено рандомізоване контрольоване паралельне дослідження. В дослідження було включено 194 пацієнта старше 18 років, яким проводилось кардіохірургічне оперативне лікування з використанням штучного кровообігу. Контрольною точкою оцінки впливу седації на гемодинаміку стало застосування інотропної та симпатоміметичної терапії та аналіз частоти застосування в групах з різною фракцією викиду лівого шлуночка. Також була проведена оцінка частоти застосування вазопресорної/інотропної терапії без урахування стратегії седації. Статистична обробка даних проводилась на базі програмного забезпечення GraphPad Prism 9.0.

Результати: У групі, яка отримувала седацію пропофолом (n=95) 83.16 % (n=79) пацієнтів отримували інотропну/вазопресорну терапію, що складає 40.72 % від загальної кількості пацієнтів у всіх 3-х групах (n=194). У групі, яка отрмувала седацію дексмедетомідином (n=16) 81.25 % (n=13) отримали підтримуючу інотропну/вазопресорну терапію, що складає 6.7 % від загальної кількості пацієнтів у всіх 3-х групах (n=194). Пацієнти, яким проводили седацію комбінацією цих препаратів (n=83) отримали підтримуючу інотропну/вазопресорну терапію у 91.57 % (n=76) випадках, що складає 39.18 % від загальної кількості пацієнтів у всіх 3-х групах (n=194) (p= 0.2093). При аналізі частоти використання інотропної терапії у кожній групі ФВ без урахуванням типу седації було виявлено, що частота використання залежала від фракції викиду ФВ нижче 55 % (p=0.0484). При порівнянні груп пацієнтів з ФВ ≥ 55% та ФВ 40 – 30 % інотропну підтримку отримували більше пацієнти з ФВ 40 – 30% (p=0.0299 RR 0.7878 95%CI 0.6542-0.9528). Не було виявлено різниці у частоті використання інотропної підтримки при порівнянні ФВ ≥ 55 % та ФВ ≤ 30 % (p=0.7474 RR 0.9103 95 % CI 0.7255-1.275), ФВ 55 – 40 % та ФВ 40 – 30 % (p=0.4527 RR 0.9243 95 %CI ), ФВ 55 – 40 % та ФВ ≤ 30 % (p=0.4474 RR 1.068 95 %CI 0.9120-1.473), ФВ 40 – 30 % та ФВ ≤ 30 % (p=0.1344 RR 1.156 95% CI 0.9471- 1.592)

Висновки: Згідно до проведеного дослідження у пацієнтів в ранньому післяопераційному періоді після кардіохірургічних втручань не виявлено впливу між стратегією седації, вихідною фракцією лівого шлуночка та частотою застосування норадреналіну, добутаміну, допаміну або їх комбінації. (p=0.2093). Але виявлено, що інотропна/вазопресорна терапія частіше була необхідна пацієнтам із ФВ менше 55 % в незалежності від стратегії седації. Дози добутаміну та допаміну були однаковими в усіх 3-х групах седації, що може говорити на користь відсутністі різниці частоти виникнення синдрому зниження серцевого викиду. Під час аналізу також виявлено, що дози та частота використання норадреналіну були вищими в групі, де седація проводилась пропофолом (p=0.0011), що може свідчити про те, що седація пропофолом призводить до більшої частоти виникнення гіпотензії, корекція якої потребує більш високих доз норадреналіну

Біографія автора

Є.Е. ПЛЕЧИСТА, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ТОВ «ЛДЦ «Добробут-Поліклініка»

Посилання

Shahin J, DeVarennes B, Tse CW, Amarica DA, Dial S. The relationship between inotrope exposure, six-hour postoperative physiological variables, hospital mortality and renal dysfunction in patients undergoing cardiac surgery. Crit Care 2011;15:R162

Weis F, Kilger E, Beiras-Fernandez A, Nassau K, Reuter D, Goetz A, et al. Association between vasopressor dependence and early outcome in patients after cardiac surgery. Anaesthesia 2006;61:938–942.

Nielsen DV, Hansen MK, Johnsen SP, Hansen M, Hindsholm K, Jakobsen CJ. Health outcomes with and without use of inotropic therapy in cardiac surgery: results of a propensity score-matched analysis. Anesthesiology 2014;120:1098–1108.

KoponenT, KarttunenJ,MusialowiczT, Pietila ̈inenL,UusaroA, Lahtinen P. Vasoactive-inotropic score and the prediction of morbidity and mortality after cardiac surgery. Br J Anaesth 2019;122: 428–436.

Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ, Bittencourt MS, Callaway CW, Carson AP, et al.; American Heart Association Council on Epidemiology and Prevention Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics-2020 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2020;141:e139–e596

GomesWJ,CarvalhoAC,PalmaJH,TelesCA,BrancoJN,SilasMG, et al. Vasoplegic syndrome after open heart surgery. J Cardiovasc Surg (Torino) 1998;39:619–623

McKinlay KH, Schinderle DB, Swaminathan M, Podgoreanu MV, Milano CA, Messier RH, et al. Predictors of inotrope use during separation from cardiopulmonary bypass. J Cardiothorac Vasc Anesth 2004;18: 404–408.

Mu ̈llerM, JungerA, Bra ̈uM,KwapiszMM, SchindlerE,Akintu ̈rkH ,et al. Incidence and risk calculation of inotropic support in patientsundergoing cardiac surgery with cardiopulmonary bypass using an automated anaesthesia record-keeping system. Br J Anaesth 2002; 89:398–404.

Williams JB, Hernandez AF, Li S, Dokholyan RS, O’Brien SM, Smith PK, et al. Postoperative inotrope and vasopressor use following CABG: outcome data from the CAPS-care study. J Card Surg 2011;26:572–578.

Nielsen DV, Johnsen SP, Madsen M, Jakobsen CJ. Variation in use of peroperative inotropic support therapy in cardiac surgery: time for refl ection? Acta Anaesthesiol Scand 2011;55:352–358.

Butterworth JF IV, Legault C, Royster RL, Hammon JW Jr. Factors that predict the use of positive inotropic drug support after cardiac valve surgery. Anesth Analg 1998;86:461–467.

Kastrup M, Markewitz A, Spies C, Carl M, Erb J, Grosse J, et al. Current practice of hemodynamic monitoring and vasopressor and inotropic therapy in post-operative cardiac surgery patients in Germany: results from a postal survey. Acta Anaesthesiol Scand 2007;51:347–358.

Hernandez AF, Li S, Dokholyan RS, O’Brien SM, Ferguson TB, Peterson ED. Variation in perioperative vasoactive therapy in cardiovascular surgical care: data from the Society of Thoracic Surgeons. Am Heart J 2009;158:47–52.

Lomivorotov VV, Efremov SM, Kirov MY, Fominskiy EV, Karaskov AM. Low-cardiac-output syndrome after cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2017;31:291–308.

Hernandez AF, Li S, Dokholyan RS, O’Brien SM, Ferguson TB, Peterson ED. Variation in perioperative vasoactive therapy in cardiovascular surgical care: data from the Society of Thoracic Surgeons. Am Heart J. 2009;158:47–52.

Williams JB, Hernandez AF, Li S, Dokholyan RS, O’Brien SM, Smith PK, et al. Postoperative inotrope and vasopressor use following CABG: outcome data from the CAPS-care study. J Card Surg. 2011;26:572–8.

Sponholz C, Schelenz C, Reinhart K, Schirmer U, Stehr SN. Catecholamine and volume therapy for cardiac surgery in Germany—results from a postal survey. PLoS ONE. 2014;9:e103996.

Bastien O, Vallet B; French Study Group AGIR. French multicentre survey on the use of inotropes after cardiac surgery. Crit Care 2005;9:241–242.

Michel Pompeu Barros de Oliveira Sá et al Risk factors for low cardiac output syndrome after coronary artery bypass grafting surgery. Bras Cir Cardiovasc. 2012 Apr-Jun;27(2):217-23.doi: 10.5935/1678-9741.20120037

Gold JP, Charlson ME, Williams-Russo P, Szatrowski TP, Peterson JC, Pirraglia PA et al. Improvement of outcomes after coronary artery bypass. A randomized trial comparing intraoperative high versus low mean arterial pressure. J Thorac Cardiovasc Surg 1995;110:1302–11.

Alparslan Turan, Christine Chang, Barak Cohen, Wael Saasouh, Hani Essber, Dongsheng Yang, Chao Ma, Karen Hovsepyan, Ashish K Khanna, Joseph Vitale, Ami Shah, Kurt Ruetzler, Kamal Maheshwari, Daniel I Sessler Incidence” Severity, and Detection of Blood Pressure Perturbations after Abdominal Surgery: A Prospective Blinded Observational Study” Аnesthesiology 2019 Apr;130(4):550-559.

Daniel I Sessler, Christian S Meyhoff, Nicole M Zimmerman, Guangmei Mao, Kate Leslie, Skarlet M Vásquez, Packianathaswamy Balaji, Jesús Alvarez-Garcia, Alexandre B Cavalcanti, Joel L Parlow, Prashant V Rahate, Manfred D Seeberger, Bruno Gossetti, S A Walker, Rajendra K Premchand, Rikke M Dahl, Emmanuelle Duceppe, Reitze Rodseth, Fernando Botto, P J Devereaux “Period-dependent Associations between Hypotension during and for Four Days after Noncardiac Surgery and a Composite of Myocardial Infarction and Death: A Substudy of the POISE-2 Trial” Anesthesiology 2018 Feb;128(2):317-327.

Cengic S, Zuberi M, Bansal V, Ratzlaff R, Rodrigues E, Festic E. Hypotension after intensive care unit drop-off in adult cardiac surgery patients. World J Crit Care Med. 2020;9(2):20-30. Published 2020 Jun 5. doi:10.5492/wjccm.v9.i2.20

Gold JP, Roberts AJ, Hoover EL, Blank S, Gay WA Jr, Subramanian VA. Effects of prolonged aortic cross-clamping with potassium cardioplegia on myocardial contractility in man. Surg Forum. 1979;30:252.

Marina Pieri, Alessandro Belletti, Fabrizio Monaco, Antonio Pisano, Mario Musu, Veronica Dalessandro, Giacomo Monti, Gabriele Finco, Alberto Zangrillo & Giovanni Landoni “Outcome of cardiac surgery in patients with low preoperative ejection fraction” BMC Anesthesiology 16, Article number: 97 (2016)

Topkara VK, Cheema FH, Kesavaramanujam S, Mercando ML, Cheema AF, Namerow PB, et al. Coronary artery bypass grafting in patients with low ejection fraction. Circulation. 2005;112(9 Suppl):I344–50.

Royster RL, Butterworth 4th JF, Prough DS, Johnston WE, Thomas JL, Hogan PE, et al. Preoperative and intraoperative predictors of inotropic support and long-term outcome in patients having coronary artery bypass grafting. Anesth Analg. 1991;72:729–36.

Butterworth 4th JF, Legault C, Royster RL, Hammon Jr JW. Factors that predict the use of positive inotropic drug support after cardiac valve surgery. Anesth Analg. 1998;86:461–7. doi:10.1213/00000539-199803000-00002.

Bove T, Calabrò MG, Landoni G, Aletti G, Marino G, Crescenzi G, et al. The incidence and risk of acute renal failure after cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2004;18:442–5. doi:10.1053/j.jvca.2004.05.021.

Landoni G, Bove T, Crivellari M, Poli D, Fochi O, Marchetti C, et al. Acute renal failure after isolated CABG surgery: 6 years of experience. Minerva Anestesiol. 2007;73:559–65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Як цитувати

ПЛЕЧИСТА, Є., & ДУБРОВ, С. (2022). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СЕДАЦІЄЮ, ВИХІДНОЮ ФРАКЦІЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ТА ЧАСТОТОЮ ВИНИКНЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ СИМПАТОМІМЕТИЧНОЇ ТА ІНОТРОПНОЇ ПІДТРИМКИ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(101), 31–39. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(101).2022.275115

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження