«ЛІКАРСЬКА ПОМИЛКА» І «ЛІКАРСЬКА ХАЛАТНІСТЬ»?: МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • А.В. ШЕВЕЛЬ Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна
  • С.О. ДУБРОВ ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Україна
  • Ю.Б. ЛІСУН Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(103).2023.284632

Ключові слова:

лікарська (медична) помилка, медична допомога, пацієнт, лікар, медичні працівники

Анотація

В сучасному світі набуває актуальності доказова медицина, одним із принципів якої є зменшення імовірних лікарських помилок. Основним завданням системи охорони здоров'я в Україні є поліпшення якості надання медичної допомоги. Ефективність і чіткість функціонування всіх ланок (заклад охорони здоров’я, відповідні міністерства, відомства тощо) поліпшення якості медичної допомоги можливі тільки при узгодженій їх взаємодії. Та пропри усі дії та методи, що направлені на удосконалення надання медичної допомоги трапляються випадки, коли лікування не дає очікуваного результату, тоді говорять про лікарські помилки. Під визначенням «лікарська помилка» прийнято розуміти наслідок неправильних дій лікаря в процесі постановки діагнозу чи лікування пацієнта, що призвели до загрози життю і здоров’ю пацієнта. В різних джерелах «лікарську помилку» ототожнюють з «лікарською халатністю» чи «службовою недбалістю», та чи тотожні ці поняття спробуємо розібратися.

Мета: проаналізувати у доступній формі поняття лікарської помилки та лікарської халатності, визначити відповідальність медичних працівників.

Посилання

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року/Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст.141 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003р./Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356 [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/435-15#Text.

Кримінальний кодекс України Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III/Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України; Закон України від 07.12.1984р. № 8073-Х/Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.

Кодекс законів про працю України: Кодекс України; Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII/[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.

Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992р./Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

І. Я. Телічак, Головний спеціаліст відділу з питань законодавства про інформацію Управління соціального, трудового та гуманітарного законодавства Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства «Відповідальність медичних працівників» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_35697.

Трофименко І.В. Протокол юридичний інтернет-ресурс: «ВС ККС висловився щодо значення «невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов`язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення» (склад злочину передбаченого ч.1 ст.140 КК України) (ВС ККС, № 712/12532/14-к)» [Електронний ресурс] – Режим доступу:https://protocol.ua/ru/vs_kks_vislovivsya_shchodo_znachennya_nevikonannya_chi_nenalegne_vikonannya_medichnim_pratsivnikom_svoih_profesiynih_obov_yazkiv_vnaslidok_nedbalogo_chi_nesumlinnogo_do_nih_stavlennya_(sklad_zlochinu_peredbachenogo_ch_1_st_140_kk_ukraini)_(vs_kks_sprava_7/.

Катерина Копанєва, «Факти»: «Смерть 2-річного малюка в кабінеті стоматолога: чому суд у Маріуполі виправдав лікаря» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://crime.fakty.ua/381784-smert-2-letnego-malysha-v-kabinete-stomatologa-pochemu-sud-v-mariupole-opravdal-vracha.

Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. «Медичне право України» Підручник/За аг. Ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.–К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність»,2008–507с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://medcoledg.ucoz.ru/Likspr/pravo/medpravoua2008.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-23

Як цитувати

ШЕВЕЛЬ, А., ДУБРОВ, С., & ЛІСУН, Ю. (2023). «ЛІКАРСЬКА ПОМИЛКА» І «ЛІКАРСЬКА ХАЛАТНІСТЬ»?: МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(103), 68–73. https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(103).2023.284632

Номер

Розділ

Огляд літератури