ТРАНСФУЗІЙНА ТА ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ПРИ МАСИВНІЙ КРОВОВТРАТІ. ЧАСТИНА 1. НЕОЧІКУВАНА ІНТРАОПЕРАЦІЙНА КРОВОВТРАТА

Автор(и)

  • М.М. ПИЛИПЕНКО Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Україна
  • С.О. ДУБРОВ Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(104).2023.287869

Ключові слова:

масивна кровотеча, масивна крововтрата, тяжка кровотеча, хірургічна зупинка кровотечі, пермісивна артеріальна гіпотензія, протокол масивної транфузії, цільна кров, анестезіологічне забезпечення

Анотація

Масивні інтраопераційні кровотечі вже багато десятиліть залишаються однією з провідних причин летальності та морбідності в періопераційному періоді, а близько третини летальних випадків припадає на неочікувані кровотечі. Незважаючи на широке використання термінів масивна кровотеча та масивна крововтрата (МК), їх визначення все ще остаточно не узгоджене. Найбільш розповсюдженим є ретроспективне визначення МК, яке базується на кількості одиниць крові, що перелили хворому. Основними проявами МК є симптоми тяжкого геморагічного шоку, тобто прогресивне перенапруження симпатоадреналової системи організму з наступним прогресивним зниженням артеріального тиску (АТ) та серцевого викиду. Окрім масивних, виділяють також тяжкі кровотечі (ТК, severe bleeding), при яких втрачається близько 20% від об’єму циркуюючої крові (ОЦК). При ТК крововтрата може у певної категорії пацієнтів призводити до розвиту геморагічного шоку.

У випадках, коли масивні кровотеча та крововтрата плануються (або принаймні ТК), хірурги готуються до зупинки кровотечі, а анестезіологи готуються до компенсації крововтрати за сучасними принципами гемостатичної ресусцитації. За останнє десятиріччя в розвинених країнах науковцями розроблено, а практичними лікарями широко впроваджено в клінічну практику принципи Patient Blood Management (керування кров’ю пацієнта), які полягають передусім в передопераційній діагностиці анемії та розладів коагуляції, та їх компенсації. Для зменшення очікуваної МК під час операції проводять контрольовану (пермісивну) артеріальну гіпотензію. Коли ж МК виникає неочікувано, то хірурги нерідко не готові до швидкої та ефективної її зупинки, а анестезіологи не мають ані достатнього забезпечення компонентами та препаратами крові, ані достатньої кількості людських ресурсів для проведення збалансованих гемотрансфузій у швидкий та безпечний спосіб. У таких випадках анестезіологу дуже важко провести повноцінну гемостатичну ресусцитацію, тому важливо хоча б частково застосувати її основні принципи. Для цього необхідно якомога раніше визначити темп крововтрати, а також виявити основні фізіологічні порушення в організмі, які дозволять встановити діагнози геморагічного шоку та МК. Вчасне встановлення діагнозу МК дає можливість лікарю активувати протокол масивної трансфузії і отримати одномоментно з відділу переливання крові (українському аналогу європейського чи американського банку крові) готовий трансфузійний пакет. Цей пакет, як правило, включає декілька одиниць компонентів крові, зокрема еритроцитарні компоненти крові (еритроцитарну масу), плазму, тромбоцити, а також такі препарати крові, як кріопреципітат, фібриноген та концентрати інших факторів згортання. Система замовлення трансфузійних пакетів працює лише за умов, коли протоколи масивної трансфузії створені, узгоджені, затверджені та впроваджені в клінічну практику відділення переливання крові медичної установи заздалегідь. Слід підкреслити, що система забезпечення кров’ю в різних лікувальних закладах (ЛЗ) може дуже відрізнятися. В одних закладах є повноцінна служба крові, яка може забезпечити операційну широким спектром компонентів та препаратів крові, і протокол масивної трансфузії (МТ) в них може спиратися на традиційне використання одногрупної крові у збалансованому співвідношенні 1:1:1. В інших – є окрема людина, відповідальна за доставку компонентів та препаратів крові з банків крові, зберігання крові та поповнення використаних запасів чи тих компонентів, в яких закінчився термін придатності. В таких ЛЗ може бути незначний запас еритроцитарних компонентів крові (ЕКК) та плазми кожної з груп крові, і дещо більший запас універсальних компонентів – ЕКК І (О) групи та плазми ІV (АВ) групи, але тромбоцитарна маса в таких закладах майже ніколи не доступна. А в деяких ЛЗ відсутня як служба крові, так і можливість створення запасу препаратів чи компонентів крові всіх груп, окрім невеликого запасу універсальних компонентів.

В окремих випадках, при виникненні МК та у разі відсутності належної кількості препаратів та компонентів крові в рамках заходів для збереження життя пацієнта може бути проведена трансфузія теплої цільної крові. Додатковим методом, який допомагає зменшити об’єм гемотрансфузії при крововиливах в грудну, а іноді і в черевну порожнини, є збір та переливання крові, що щойно вилилася в ці чисті порожнини.

Виходячи з усіх наведених обставин, можна стверджувати, що підхід до проведення гемотрансфузій, зокрема вибору препаратів та компонентів крові, в різних типах ЛЗ може відрізнятися, і ці відмінності мають бути закріплені у внутрішніх документах ЛЗ, які регламентують проведення гемотрансфузій. У цій публікації підкреслена важливість розробки та затвердження саме тих клінічних протоколів чи маршрутів пацієнта, які можуть бути повною мірою виконані в кожному ЛЗ. Крім того, наводиться доказова база, регуляторні та юридичні аспекти. В наступних публікаціях планується продовжити висвітлення гемотрансфузій в умовах надання допомоги постраждалим та пораненим, а також інші сучасні аспекти інфузійно-трансфузійної терапії.

Біографія автора

М.М. ПИЛИПЕНКО, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України

Відділення інтенсивної терапії та анестезіології №2

Посилання

Irita K. Risk and crisis management in intraoperative hemorrhage: Human factors in hemorrhagic critical events. Korean J Anesthesiol. 2011 Mar;60(3):151-60. doi: 10.4097/kjae.2011.60.3.151. Epub 2011 Mar 30. PMID: 21490815; PMCID: PMC3071477.
| |

Ghadimi K, Levy JH, Welsby IJ. Perioperative management of the bleeding patient. Br J Anaesth. 2016;117:iii18–iii30.
| |

Bolton-Maggs PH, Cohen H. Serious H azards of T ransfusion (SHOT) haemovigilance and progress is improving transfusion safety. British journal of haematology. 2013;163(3):303-14.
| |

Педаченко Є.Г., Нехлопочин О.С., Пилипенко М.М. Професійні та етичні підходи до характеристики ускладнень в плановій спінальній нейрохірургії. Never events при поперековій дискектомії. Ukr Neurosurg J. 2023;29(2):3-10 doi: 10.25305/unj.276584

Kozek-Langenecker SA, Ahmed AB, Afshari A, et al. Management of severe perioperative bleeding: guidelines from the European Society of Anaesthesiology: fi rst update 2016. Eur J Anaesthesiol 2017; 34:332–395.
|

Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, et al. Management of severe perioperative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. Eur J Anaesthesiol. 2023 Apr 1;40(4):226-304. doi: 10.1097/EJA.0000000000001803. PMID: 36855941.
| |

Unexpected Intraoperative Life Threatening Haemorrhage National Clinical Guideline. A systematic review. 2020. Available https://www.hiqa.ie/reports-and-publications/hrb-cicer-national-clinicalguideline-support/unexpected-intraoperative

Нехлопочин О.С., Пилипенко М.М., Дубров С.О. Ушкодження магістральних судин при поперековій дискектомії: чинники ризику, діагностика, методи хірургічної корекції, особливості анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії. Ukr Neurosurg J. 2023;29(3):3-18.

Carmichael SP, Lin N, Evangelista ME, Holcomb JB. The Story of Blood for Shock Resuscitation: How the Pendulum Swings. J Am Coll Surg. 2021 Nov;233(5):644-653. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2021.08.001. Epub 2021 Aug 12. PMID: 34390843; PMCID: PMC9036055.
| |

Santry HP, Alam HB. Fluid resuscitation: past, present, and the future. Shock. 2010 Mar;33(3):229-41. doi: 10.1097/SHK.0b013e3181c30f0c. PMID: 20160609; PMCID: PMC4988844.
| |

Carrico CJ, Canizaro PC, Shires GT. Fluid resuscitation following injury: rationale for the use of balanced salt solutions. Crit Care Med. 1976 Mar-Apr;4(2):46-54. PMID: 819213.
| |

Counts RB, Haisch C, Simon TL, Maxwell NG, Heimbach DM, Carrico CJ. Hemostasis in massively transfused trauma patients. Ann Surg. 1979 Jul;190(1):91-9. doi: 10.1097/00000658-197907000-00020. PMID: 464685; PMCID: PMC1344465.
| |

Klein A, Arnold P, Bingham R, et al. AAGBI guidelines: the use of blood components and their alternatives 2016. Anaesthesia. 2016;71(7):829-42.
| |

Hunt BJ, Allard S, Keeling D, et al. A practical guideline for the haematological management of major haemorrhage. British journal of haematology. 2015;170(6):788-803.
| |

World Health Organization. WHO Guidelines for Safe Surgery: Safe Surgey Saves Lives 2009. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44185/9789241598552_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pham HP, Shaz BH. Update on massive transfusion. British journal of anaesthesia. 2013;111 Suppl 1:i71-82. doi: 10.1093/bja/aet376. PMID: 24335401.
| |

Bracco F, de Tonetti G, Masini M, et. al. Crisis resource management in the delivery room: development of behavioral markers for team performance in emergency simulation. Int J Environ Res Public Health. 2018;15:439.
| |

Dhoon TQ, Raphael D, Rajan GRC, et al. Management of Massive Intraoperative Hemorrhage. Anesthesia Patient Safety Foundation, Newsletter. June 2021, Volume 36, No. 2. pp 85-87. Available: https://www.apsf.org/article/management-of-massiveintraoperative-hemorrhage/

Llau J, Acosta F, Escolar G, et al. Multidisciplinary consensus document on the management of massive haemorrhage (HEMOMAS document). Medicina Intensiva (English Edition). 2015;39(8):483-504.
|

Norfolk D. Handbook of Transfusion Medicine 5th ed. United Kingdom TSO Blackwell; 2013.

Tonglet ML. Early prediction of ongoing hemorrhage in severe trauma: presentation of the existing scoring systems. Archives of trauma research. 2016;5(4).
|

Foster JC, Sappenfi eld JW, Smith RS, Kiley SP. Initiation and termination of massive transfusion protocols: current strategies and future prospects. Anesthesia & Analgesia. 2017;125(6):2045-55.
| |

Flint A, McQuilten Z, Wood E. Massive transfusions for critical bleeding: is everything old new again? Transfusion Medicine. 2018;28(2):140-9.
| |

Adam EH, Funke M, Zacharowski K, Meybohm P, Keller H, Weber CF. Impact of Intraoperative Cell Salvage on Blood Coagulation Factor Concentrations in Patients Undergoing Cardiac Surgery. Anesthesia and analgesia. 2020;130(5):1389-1395. doi: 10.1213/ANE.0000000000004693. PMID: 32058448.
| |

Devereaux PJ, Marcucci M, Painter TW, Conen D, Lomivorotov V, Sessler DI, et al. Tranexamic Acid in Patients Undergoing Noncardiac Surgery. The New England journal of medicine. 2022;386(21):1986-1997. doi: 10.1056/NEJMoa2201171. PMID: 35363452.
|

Lin Z, Xiaoyi Z. Tranexamic acid-associated seizures: A meta-analysis. Seizure. 2016 Mar;36:70-73. doi: 10.1016/j.seizure.2016.02.011. Epub 2016 Feb 26. PMID: 26967164.
|

Murao S, Nakata H, Roberts I, Yamakawa K. Effect of tranexamic acid on thrombotic events and seizures in bleeding patients: a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2021 Nov 1;25(1):380. doi: 10.1186/s13054-021-03799-9. PMID: 34724964; PMCID: PMC8561958.
|

Murkin JM, Falter F, Granton J, Young B, Burt C, Chu M. High-dose tranexamic Acid is associated with nonischemic clinical seizures in cardiac surgical patients. Anesth Analg. 2010 Feb 1;110(2):350-3. doi: 10.1213/ANE.0b013e3181c92b23. Epub 2009 Dec 8. PMID: 19996135.
|

Zufferey PJ, Lanoiselee J, Graouch B, Vieille B, Delavenne X, Ollier E. Exposure-Response Relationship of Tranexamic Acid in Cardiac Surgery. Anesthesiology. 2021;134(2):165-178. doi: 10.1097/ALN.0000000000003633. PMID: 33316069.
|

Laszlo I, Janovszky A, Lovas A, Vargan V, Oveges N, Tanczos T, et al. Effects of goal-directed crystalloid vs. colloid fl uid therapy on microcirculation during free fl ap surgery: A randomised clinical trial. European journal of anaesthesiology. 2019;36(8):592-604. doi: 10.1097/EJA.0000000000001024. PMID: 31157652.
|

Kabon B, Sessler DI, Kurz A, Crystalloid-Colloid Study T. Effect of Intraoperative Goal-directed Balanced Crystalloid versus Colloid Administration on Major Postoperative Morbidity: A Randomized Trial. Anesthesiology. 2019;130(5):728-744. doi: 10.1097/ALN.0000000000002601. PMID: 30882476.
|

Yang JC, Xu CX, Sun Y, Dang QL, Li L, Xu YG, et al. Balanced ratio of plasma to packed red blood cells improves outcomes in massive transfusion: A large multicenter study. Experimental and therapeutic medicine. 2015;10(1):37-42. doi: 10.3892/etm.2015.2461. PMID: 26170909.
|

Sadacharam K, Brenn BR, Zhang Y, He Z. Fresh frozen plasmato-red blood cell ratio is an independent predictor of blood loss in patients with neuromuscular scoliosis undergoing posterior spinal fusion. Spine J. 2020;20(3):369-379. doi: 10.1016/j.spinee.2019.09.005. PMID: 31525470.
|

Javaherforoosh Zadeh F, Janatmakan F, Shafaee Tonekaboni M, Soltanzadeh M. The Effect of Fibrinogen on Blood Loss After Lumbar Surgery: A Double-Blind Randomized Clinical Trial. Anesthesiology and pain medicine. 2019;9(3):e91199. doi: 10.5812/aapm.91199. PMID: 31497522.
|

Bolton-Maggs PH, Cohen H. Serious H azards of T ransfusion (SHOT) haemovigilance and progress is improving transfusion safety. British journal of haematology. 2013;163(3):303-14.
| |

Fischer MO, Guinot PG, Debroczi S, Huette P, Beyls C, Babatasi G, et al. Individualised or liberal red blood cell transfusion after cardiac surgery: a randomised controlled trial. British journal of anaesthesia. 2022;128(1):37-44. doi: 10.1016/j.bja.2021.09.037. PMID: 34862002.
|

Fogagnolo A, Taccone FS, Vincent JL, Benetto G, Cavalcante E, Marangoni E, et al. Using arterial-venous oxygen difference to guide red blood cell transfusion strategy. Critical care (London, England). 2020;24(1):160. doi: 10.1186/s13054-020-2827-5. PMID: 32312299.
|

Barnes A. Transfusion of universal donor and uncrossmatched blood. Bibliotheca haematologica. 1980(46):132-142. doi: 10.1159/000430554. PMID: 6990911.
|

Harrold IM, Seheult JN, Alarcon LH, Corcos A, Sperry JL, Triulzi DJ, et al. Hemolytic markers following the transfusion of uncrossmatched, cold-stored, low-titer, group O+ whole blood in civilian trauma patients. Transfusion. 2020;60 Suppl 3:S24-S30. doi: 10.1111/trf.15629. PMID: 32478860.
|

Seheult JN, Triulzi DJ, Alarcon LH, Sperry JL, Murdock A, Yazer MH. Measurement of haemolysis markers following transfusion of uncrossmatched, low-titre, group O+ whole blood in civilian trauma patients: initial experience at a level 1 trauma centre. Transfusion medicine (Oxford, England). 2017;27(1):30-35. doi: 10.1111/tme.12372. PMID: 27730689.
|

Harris CT, Totten M, Davenport D, Ye Z, O’Brien J, Williams D, et al. Experience with uncrossmatched blood refrigerator in emergency department. Trauma surgery & acute care open. 2018;3(1):e000184. doi: 10.1136/tsaco-2018-000184. PMID: 30402556.
|

Brill JB, Tang B, Hatton G, Mueck KM, McCoy CC, Kao LS, et al. Impact of Incorporating Whole Blood into Hemorrhagic Shock Resuscitation: Analysis of 1,377 Consecutive Trauma Patients Receiving Emergency-Release Uncrossmatched Blood Products. Journal of the American College of Surgeons. 2022;234(4):408-418. doi: 10.1097/XCS.0000000000000086. PMID: 35290259.
|

Yazer MH, Jackson B, Sperry JL, Alarcon L, Triulzi DJ, Murdock AD. Initial safety and feasibility of cold-stored uncrossmatched whole blood transfusion in civilian trauma patients. J Trauma Acute Care Surg. 2016;81(1):21-26. doi: 10.1097/TA.0000000000001100. PMID: 27120323.
|

Seheult JN, Bahr M, Anto V, Alarcon LH, Corcos A, Sperry JL, et al. Safety profi le of uncrossmatched, cold-stored, low-titer, group O+ whole blood in civilian trauma patients. Transfusion. 2018;58(10):2280-2288. doi: 10.1111/trf.14771. PMID: 29802644.
|

Yazer MH, Spinella PC, Doyle L, Kaufman RM, Dunn R, Hess JR, et al. Transfusion of Uncrossmatched Group O Erythrocytecontaining Products Does Not Interfere with Most ABO Typings. Anesthesiology. 2020;132(3):525-534. doi: 10.1097/ALN.0000000000003069. PMID: 31789634.
|

Malkin M, Nevo A, Brundage SI, Schreiber M. Effectiveness and safety of whole blood compared to balanced blood components in resuscitation of hemorrhaging trauma patients - A systematic review. Injury. 2021;52(2):182-188. doi: 10.1016/j.injury.2020.10.095. PMID: 33160609.
|

Kronstedt S, Lee J, Millner D, Mattivi C, LaFrankie H, Paladino L, et al. The Role of Whole Blood Transfusions in Civilian Trauma: A Review of Literature in Military and Civilian Trauma. Cureus. 2022;14(4):e24263. doi: 10.7759/cureus.24263. PMID: 35481238.

Barmparas G, Huang R, Hayes C, Pepkowitz SH, Abumuhor IA, Thomasian SE, et al. Implementation of a low-titer stored whole blood transfusion program for civilian trauma patients: Early experience and logistical challenges. Injury. 2022;53(5):1576-1580. doi: 10.1016/j.injury.2022.01.043. PMID: 35123798.
|

Gallaher JR, Dixon A, Cockcroft A, Grey M, Dewey E, Goodman A, et al. Large volume transfusion with whole blood is safe compared with component therapy. J Trauma Acute Care Surg. 2020;89(1):238-245. doi: 10.1097/TA.0000000000002687. PMID: 32574485.
|

Williams J, Merutka N, Meyer D, Bai Y, Prater S, Cabrera R, et al. Safety profi le and impact of low-titer group O whole blood for emergency use in trauma. J Trauma Acute Care Surg. 2020;88(1):87-93. doi: 10.1097/TA.0000000000002498. PMID: 31464874.
|

McCoy CC, Montgomery K, Cotton ME, Meyer DE, Wade CE, Cotton BA. Can RH+ whole blood be safely used as an alternative to RH- product? An analysis of efforts to improve the sustainability of a hospital’s low titer group O whole blood program. J Trauma Acute Care Surg. 2021;91(4):627-633. doi: 10.1097/TA.0000000000003342. PMID: 34238860.
|

Siletz AE, Blair KJ, Cooper RJ, Nguyen NC, Lewis SJ, Fang A, et al. A pilot study of stored low titer group O whole blood + component therapy versus component therapy only for civilian trauma patients. J Trauma Acute Care Surg. 2021;91(4):655-662. doi: 10.1097/TA.0000000000003334. PMID: 34225348.
|

Kemp Bohan PM, McCarthy PM, Wall ME, Adams AM, Chick RC, Forcum JE, et al. Safety and effi cacy of low-titer O whole blood resuscitation in a civilian level I trauma center. J Trauma Acute Care Surg. 2021;91(2S Suppl 2):S162-S168. doi: 10.1097/TA.0000000000003289. PMID: 34039931.
|

Lee JS, Khan AD, Wright FL, McIntyre RC, Jr., Dorlac WC, Cribari C, et al. Whole Blood Versus Conventional Blood Component Massive Transfusion Protocol Therapy in Civilian Trauma Patients. The American surgeon. 2022;88(5):880-886. doi: 10.1177/00031348211049752. PMID: 34839732.
|

Dutton RP, Lee LA, Stephens LS, et. al. Massive hemorrhage: a report from the anesthesia closed claims project. Anesthesiology. 2014;121:450–458.
|

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-13

Як цитувати

ПИЛИПЕНКО, М., & ДУБРОВ, С. (2023). ТРАНСФУЗІЙНА ТА ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ПРИ МАСИВНІЙ КРОВОВТРАТІ. ЧАСТИНА 1. НЕОЧІКУВАНА ІНТРАОПЕРАЦІЙНА КРОВОВТРАТА. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(104), 7–27. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(104).2023.287869

Номер

Розділ

Огляд літератури