ERECTOR SPINE PLANE BLOCK У ПОЄДНАННІ ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ АНЕСТЕЗІЄЮ ПОРІВНЯНО ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ АНЕСТЕЗІЄЮ БЕЗ РЕҐІОНАРНОГО КОМПОНЕНТУ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ НА ХРЕБТІ: ПРОСПЕКТИВНЕ РАНДОМІЗОВАНЕ КОНТРОЛЬОВАНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • М.М. БАРСА Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2578-4935

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(104).2023.287870

Ключові слова:

Erector spine plane block, операції на хребті, інтенсивність болю, гемодинаміка, госпіталізація

Анотація

Вступ. Хірургія хребта належить до складних та травматичних оперативних втручань, що потребують адекватного анестезіологічного супроводу. Erector spine plane block (ESPB) є ефективним методом зниження інтенсивності болю, проте існує недостатньо даних про його вплив на показники гемодинаміки, крововтрату та можливі ускладнення при його застосуванні.

Мета: порівняти ESPB як компонент поєднаної анестезії із загальною анестезією без реґіонарного компоненту в контексті впливу на кількість опіатів періопераційно, крововтрату та об’єм інфузійної терапії інтраопераційно, больовий синдром постопераційно; вивчити вплив двох методів анестезії на показники гемодинаміки, часу відлучення від апарату штучної вентиляції легень та тривалість госпіталізації.

Матеріали та методи. 151 пацієнту були виконані операції на хребті. Залежно від методу знеболення пацієнти були розділені на дві групи: група 1 – загальна анестезія з ESPB; група 2 – загальна анестезія. Первинні результати дослідження: інтенсивність болю в спокої та при рухах 6, 12, 24, 36, 48 годин після операції, тривалість госпіталізації, час відлучення від штучної вентиляції легень. Вторинні результати: кількість використаного фентанілу інтраопераційно та морфіну післяопераційно, середній артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, об’єм крововтрати та інфузійна терапія, темп сечовиділення, упродовж операції.

Результати. Інтенсивність болю в спокої та при рухах після операції була значно нижчою в групі 1. Тривалість госпіталізації та штучної вентиляції легень була довшою у групі 2. Кількість опіатів інтра- та постопераційно була нижчою в групі 1. Частота серцевих скорочень, середній артеріальний тиск, крововтрата та інфузійна терапія була вищою в групі 2. Діурез не відрізнявся в обох групах.

Висновок. ESPB як компонент поєднаної анестезії зменшує інтенсивність болю після операції на всіх етапах спостереження, кількість наркотичних анальгетиків, тривалість штучної вентиляції легень та госпіталізації пацієнта. ESPB знижує інтраопераційну частоту серцевих скорочень та середній артеріальний тиск, зменшує крововтрату та інфузійну терапію, не впливаючи на діурез

Біографія автора

М.М. БАРСА, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка» Рівненської обласної ради

Посилання

Borgeat, A., & Blumenthal, S. (2008). Postoperative pain management following scoliosis surgery. Current Opinion in Anaesthesiology, 21(3), 313–316. https://doi.org/10.1097/aco.0b013e3282f82baa
| |

Singh, S., Choudhary, N. K., Lalin, D., & Verma, V. K. (2019a). Bilateral Ultrasound-guided Erector Spinae Plane Block for Postoperative Analgesia in Lumbar Spine Surgery: A Randomized Control Trial. Journal of Neurosurgical Anesthesiology, 32(4), 330–334. https://doi.org/10.1097/ana.0000000000000603
| |

Патент №140510 Україна МПК 2020.01 A61B 17/00 A61K 31/00 A61P 23/00 Анестезіологічне забезпечення хірургічної корекції сколіотичної деформації хребта, винахідник та власник Барса М.М. № u 2019 11515, заявлено 28.11.2019, дійсно з 25.02.2020, Бюл. № 4

Патент №133643 Україна МПК 2019.01 A61K 9/08 2006.01 A61K 31/00 A61P 23/00 Розчин для пролонгованої блокади периферичних нервових сплетень, винахідник та власник Барса М.М. № u 2019 00272, заявлено 10.01.2019, дійсно з 10.04.2019, Бюл. № 7

Azevedo, A. S., Silva, V. T. G., Xavier, A. L., da Silva, L. F. F., Hojaij, F. C., Ashmawi, H. A., … Fernandes, H. S. (2021). Comparison of different injection volumes on spread of lumbar erector spinae plane block: An anatomical study. Journal of Clinical Anesthesia, 72, 110268. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2021.110268
| |

Krishna Prasad, G. V., Khanna, S., & Jaishree, S. V. (2020). Review of adjuvants to local anesthetics in peripheral nerve blocks: Current and future trends. Saudi Journal of Anaesthesia, 14(1), 77–84. https://doi.org/10.4103/sja.SJA_423_19
| |

Mori, B. B., & Akintorin, A. (2023). VENTILATOR SUPPORT AND EXTUBATION CRITERIA. Advanced Anesthesia Review, 265-268

Deng, Q.-W., Tan, W.-C., Zhao, B.-C., Wen, S.-H., Shen, J.-T., & Xu, M. (2020). Intraoperative ventilation strategies to prevent postoperative pulmonary complications: a network meta-analysis of randomised controlled trials. British Journal of Anaesthesia, 124(3), 324–335. https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.10.024
| |

Ogata, H., Matsuki, Y., Okamoto, T., Ueki, R., Kariya, N., Tatara, T., … Hirose, M. (2021). Intra-operative nociceptive responses and postoperative major complications after gastrointestinal surgery under general anaesthesia. European Journal of Anaesthesiology, 38(12), 1215–1222. https://doi.org/10.1097/eja.0000000000001505
| |

Yadav, K., Singh, A., Jaryal, A. K., Coshic, P., & Deepak, K. K. (2022). Temporal Analysis of Sequential Changes in Heart Rate Variability During Non-hypotensive Hypovolemia. High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 29(4), 385–391. https://doi.org/10.1007/s40292-022-00525-6
| |

Chalmers, T., Hickey, B. A., Newton, P., Lin, C.-T., Sibbritt, D., McLachlan, C. S., … Lal, S. (2021). Stress Watch: The Use of Heart Rate and Heart Rate Variability to Detect Stress: A Pilot Study Using Smart Watch Wearables. Sensors, 22(1), 151. https://doi.org/10.3390/s22010151
| |

Weinberg, J. A., Farber, S. H., Kalamchi, L. D., Brigeman, S. T., Bohl, M. A., Varda, B. M., … Snyder, L. A. (2020). Mean arterial pressure maintenance following spinal cord injury: Does meeting the target matter? Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 90(1), 97–106. https://doi.org/10.1097/ta.0000000000002953
| |

Jiang, J., Zhou, R., Li, B., & Xue, F. (2019). Is deliberate hypotension a safe technique for orthopedic surgery?: a systematic review and meta-analysis of parallel randomized controlled trials. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 14(1). https://doi.org/10.1186/s13018-019-1473-6
| |

Saugel, B., Kouz, K., Hoppe, P., & Briesenick, L. (2020). Intraoperative hypotension: Pathophysiology, clinical relevance, and therapeutic approaches. Indian Journal of Anaesthesia, 64(2), 90. https://doi.org/10.4103/ija.ija_939_19
| |

Tang, Y., Zhu, C., Liu, J., Wang, A., Duan, K., Li, B., … Ouyang, W. (2019). Association of Intraoperative Hypotension with Acute Kidney Injury after Noncardiac Surgery in Patients Younger than 60 Years Old. Kidney and Blood Pressure Research, 44(2), 211–221. https://doi.org/10.1159/000498990
| |

An, R., Pang, Q.-Y., & Liu, H. (2019). Association of intra-operative hypotension with acute kidney injury, myocardial injury and mortality in non-cardiac surgery: A meta-analysis. International Journal of Clinical Practice, 73(10). https://doi.org/10.1111/ijcp.13394
| |

Liguoro, D., & Barreau, X. (2019). Spinal Vascularization. Spinal Anatomy, 427–443. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20925-4_28

Brown, N. J., Choi, E. H., Gendreau, J. L., Ong, V., Himstead, A., Lien, B. V., … Oh, M. Y. (2022). Association of tranexamic acid with decreased blood loss in patients undergoing laminectomy and fusion with posterior instrumentation: a systematic review and meta-analysis. Journal of Neurosurgery: Spine, 36(4), 686–693. https://doi.org/10.3171/2021.7.spine202217
| |

Lamartina, C., & Berjano, P. (2020). Prone single-position extreme lateral interbody fusion (Pro-XLIF): preliminary results. European Spine Journal, 29(S1), 6–13. https://doi.org/10.1007/s00586-020-06303-z
| |

Tegegne, S. S., Gebregzi, A. H., & Arefayne, N. R. (2021). Deliberate hypotension as a mechanism to decrease intraoperative surgical site blood loss in resource limited setting: A systematic review and guideline. International Journal of Surgery Open, 29, 55–65. https://doi.org/10.1016/j.ijso.2020.11.019
|

Koraki, E., Stachtari, C., Stergiouda, Z., Stamatopoulou, M., Gkiouliava, A., Sifaki, F., … Trikoupi, A. (2020). Blood and fl uid management during scoliosis surgery: a single-center retrospective analysis. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 30(5), 809–814. https://doi.org/10.1007/s00590-020-02637-y
| |

Lapidus, O., Baekkevold, M., Rotzius, P., Lapidus, L. J., & Eriksson, K. (2022). Preoperative administration of local infi ltration anaesthesia decreases perioperative blood loss during total knee arthroplasty – a randomised controlled trial. Journal of Experimental Orthopaedics, 9(1). https://doi.org/10.1186/s40634-022-00552-1
| |

Kim, H., Hwang, K., Yun, S. M., & Kim, D. J. (2020). Usage of Epinephrine Mixed With Lidocaine in Plastic Surgery. Journal of Craniofacial Surgery, 31(3), 791–793. https://doi.org/10.1097/SCS.0000000000006156
| |

Uslu, A. B. (2020). Effect of Tumescent Lidocaine and Epinephrine Infi ltration on Blood Loss in Inferior Pedicle Wise-Pattern Breast Reduction: A Prospective Randomized Study. Aesthetic Plastic Surgery. https://doi.org/10.1007/s00266-020-01859-z
| |

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-13

Як цитувати

БАРСА, М. (2023). ERECTOR SPINE PLANE BLOCK У ПОЄДНАННІ ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ АНЕСТЕЗІЄЮ ПОРІВНЯНО ІЗ ЗАГАЛЬНОЮ АНЕСТЕЗІЄЮ БЕЗ РЕҐІОНАРНОГО КОМПОНЕНТУ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ НА ХРЕБТІ: ПРОСПЕКТИВНЕ РАНДОМІЗОВАНЕ КОНТРОЛЬОВАНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(104), 28–37. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(104).2023.287870

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження