ВПЛИВ ВИДУ АНЕСТЕЗІЇ НА РАННЄ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ ВІДНОВЛЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ГРИЖАМИ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(105).2023.295005

Ключові слова:

періопераційна анальгезія, грижі черевної стінки, ТАР блок, RS блок

Анотація

Вступ. Шляхи покращення відновлення після оперативного втручання спрямовані на зменшення хірургічного стресу, підтримку фізіологічного гомеостазу та реабілітацію пацієнта до базового доопераційного функціонального рівня. Значна кількість пацієнтів щороку оперується з приводу гриж черевної стінки. Одним з частих ускладнень є хронічний післяопераційний біль. Він може починатися як гострий післяопераційний біль, який важко контролюється, фактором, що його провокує, може бути опіоїдна гіпералгезія. Стратегія мультимодальної аналгезії передбачає комбінації анальгетиків для досягнення клінічно необхідної аналгезії при мінімізації значних побічних ефектів та зменшує залежність від будь-якого препарату і є важливим компонентом протоколів покращеного відновлення після операції (ERAS).

Мета роботи. Оцінити ефективність різних видів анестезії щодо післяопераційного знеболення та швидкості відновлення з позицій безпеки для пацієнта.

Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 66 пацієнтів, яким проводили хірургічне лікування гриж черевної стінки. Їх розділили на 3 групи за видом анестезії (загальна, нейроакcіальна та фасціальні блокади черевної стінки). Пацієнтів розподілили за ризиком анестезії. На різних етапах періопераційного періоду аналізували використання анальгетиків, оцінювали швидкість пробудження та інтенсивність болю за шкалою ВАШ в першу добу.

Результати і обговорення. Кількість пацієнтів з ризиком ASA II була більшою у першій групі (загальної анестезії), з ризиком ASA ІІІ – у другій і третій групах (нейроаксіальної анестезії та фасціальних блоків), що в деякій мірі вплинуло на вибір виду анестезії. За шкалою пробудження Aldrete після закінчення операції найвищий бал мали пацієнти 3 групи, як, відповідно, і найкоротший час переводу в післяопераційну палату. Післяопераційне знеболення з використанням наркотичних анальгетиків отримали 42 % пацієнтів 1 групи і всі пацієнти 2 групи одноразово. Пацієнти 3 групи наркотичних анальгетиків з метою післяопераційного знеболення не отримували.

Висновки. Вибір методу анестезії є важливим для досягнення ефективних результатів швидкого відновлення. Нейроаксіальні та фасціальні блоки сприяють швидшому відновленню та дозволяють зменшити або уникнути використання опіоїдних анальгетиків під час операції. Фасціальні блоки черевної стінки забезпечують тривале і адекватне знеболення у першу добу післяопераційного періоду після герніопластики черевної стінки.

Посилання

HerniaSurge Group. International guidelines for groin hernia management. Hernia. 2018 Feb;22(1):1-165. doi: 10.1007/s10029-017-1668-x. Epub 2018 Jan 12. PMID: 29330835; PMCID: PMC5809582.
| |

Dabbas N, Adams K, Pearson K, Royle G. Frequency of abdominal wall hernias: is classical teaching out of date? JRSM Short Rep. 2011 Jan 19;2(1):5. doi: 10.1258/shorts.2010.010071. PMID: 21286228; PMCID: PMC3031184.

Grosu I, de Kock M. New concepts in acute pain management: strategies to prevent chronic postsurgical pain, opioid-induced hyperalgesia, and outcome measures. Anesthesiol Clin. 2011 Jun;29(2):311-27. doi: 10.1016/j.anclin.2011.04.001. Epub 2011 May 5. PMID: 21620345.
|

Omoigui S. The biochemical origin of pain--proposing a new law of pain: the origin of all pain is infl ammation and the infl ammatory response. Part 1 of 3--a unifying law of pain. Med Hypotheses. 2007;69(1):70-82. doi: 10.1016/j.mehy.2006.11.028. Epub 2007 Jan 19. PMID: 17240081; PMCID: PMC2766416.
| |

Steyaert A, De Kock M. Chronic postsurgical pain. Curr Opin Anaesthesiol. 2012 Oct;25(5):584-8. doi: 10.1097/ACO.0b013e32835743b7. PMID: 22895123.)
| |

Campanelli G. Chronic pain after inguinal hernia repair is a real risk and a major issue. Hernia. 2022 Feb;26(1):1. doi: 10.1007/s10029-022-02576-z. PMID: 35150358.
| |

Fuller AM, Bharde S, Sikandar S. The mechanisms and management of persistent postsurgical pain. Front Pain Res (Lausanne). 2023 Jul 6;4:1154597. doi: 10.3389/fpain.2023.1154597. PMID: 37484030; PMCID: PMC10357043.
| |

Kim SH, Stoicea N, Soghomonyan S, Bergese SD. Remifentanil-acute opioid tolerance and opioid-induced hyperalgesia: a systematic review. Am J Ther. 2015 May-Jun;22(3):e62-74. doi: 10.1097/MJT.0000000000000019. PMID: 25830866
| |

Roeckel LA, Le Coz GM, Gavériaux-Ruff C, Simonin F. Opioid-induced hyperalgesia: Cellular and molecular mechanisms. Neuroscience. 2016 Dec 3;338:160-182. doi: 10.1016/j.neuroscience.2016.06.029. Epub 2016 Jun 23. PMID: 27346146
| |

Bhatia A, Buvanendran A. Anesthesia and postoperative pain controlmultimodal anesthesia protocol. J Spine Surg. 2019 Sep;5(Suppl 2):S160-S165. doi: 10.21037/jss.2019.09.33. PMID: 31656870; PMCID: PMC6790811
|

Jian W, Rejaei D, Shihab A, Alston TA, Wang J. The role of multimodal analgesia in preventing the development of chronic postsurgical pain and reducing postoperative opioid use. J Opioid Manag. 2018 Nov/Dec;14(6):453-461. doi: 10.5055/jom.2018.0478. PMID: 30629282
|

G P Joshi, N Rawal, H Kehlet; PROSPECT collaboration, Evidence-based management of postoperative pain in adults undergoing open inguinal hernia surgery, British Journal of Surgery, Volume 99, Issue 2, February 2012, Pages 168–185, https://doi.org/10.1002/bjs.7660
| |

Baeriswyl M, Zeiter F, Piubellini D, Kirkham KR, Albrecht E. The analgesic efficacy of transverse abdominis plane block versus epidural analgesia: A systematic review with meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2018 Jun;97(26):e11261. doi: 10.1097/MD.0000000000011261. PMID: 29952997; PMCID: PMC6039642.
|

Ushnevych, Z., Matolinets, N., & Khomyak, V. (2022). Current approaches to perioperative management of patients with inguinal hernias (literature review). EMERGENCY MEDICINE, 18(3), 22–27. https://doi.org/10.22141/2224-0586.18.3.2022.1485

Brogi E, Kazan R, Cyr S, Giunta F, Hemmerling TM. Transversus abdominal plane block for postoperative analgesia: a systematic review and meta-analysis of randomized-controlled trials. Can J Anaesth. 2016 Oct;63(10):1184-1196. English. doi: 10.1007/s12630-016-0679-x. Epub 2016 Jun 15. PMID: 27307177.
| |

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Як цитувати

УШНЕВИЧ, Ж. (2023). ВПЛИВ ВИДУ АНЕСТЕЗІЇ НА РАННЄ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНЕ ВІДНОВЛЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ГРИЖАМИ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(105), 39–44. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(105).2023.295005

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження