ВИБУХОВА ТРАВМА. АНЕСТЕЗІЯ ТА ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ НА РАННЬОМУ ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ (ПОПЕРЕДНЄ ПОВІДОМЛЕННЯ)

Автор(и)

  • С.М. ГРИЦЕНКО Запорізька обласна клінічна лікарня, Україна https://orcid.org/0000-0001-6391-8300
  • В.П. ГАВРИЛЮК Запорізька обласна клінічна лікарня, Україна
  • Б.А. БРІК Запорізька обласна клінічна лікарня, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(105).2023.295012

Ключові слова:

вибухова травма, анестезія, ранній госпітальний етап

Анотація

Вступ. Вибухова травма – це бойове багатофакторне ураження, яке виникає внаслідок сукупної ушкоджувальної дії на організм людини ударної хвилі, газових струменів, вогню, токсичних продуктів вибуху та горіння, уламків корпусу боєприпасів, вторинних снарядів. Бойові дії, що відбуваються в Україні, ставлять перед анестезіологами велику кількість питань щодо надання медичної допомоги постраждалим із вибуховою травмою. Цей вид травми часто є поєднаним із пошкодженням 2-4 анатомічних ділянок та подеколи більше. Причому більша частина госпітальної допомоги надається в умовах цивільних лікарень, що розташовані поруч із проведенням бойових дій.

Мета дослідження. Вибір технології анестезії та інтраопераційної інтенсивної терапії у потерпілих від вибухової травми в залежності від тяжкості вибухової травми та стану постраждалих.

Матеріали та методи. За період березень-грудень 2022 року до операційних Запорізької обласної клінічної лікарні надійшло 226 постраждалих (чоловіків 195, жінок 31) від вибухової травми та оцінені за шкалою ГКО (стандартизована система оцінки тяжкості травми та стану постраждалих).

Результати. До операції мала місце нормотензія та помірна тахікардія. Однак, у 25 постраждалих систолічний артеріальний тиск був меншим за 90 мм рт.ст., що вимагало застосування симпатоміметиків та інфузійної терапії кристалоїдами та колоїдами. Протягом операції у 42 пацієнтів продовжували застосовувати симпатоміметики. Норадреналін був застосований у 37 хворих в дозі від 0,1 до 0,4 мкг/кг/хв. Мезатон – у 5 постраждалих у болюсних дозах 20-100 мкг.

Показники систолічного, діастолічного, пульсового, середнього артеріального тиску та частоти серцевих скорочень на етапі завершення операції достовірно не відрізнялися від вихідних. До операції у постраждалих був субкомпенсований метаболічний та дихальний ацидоз, збільшення парціального тиску кисню у крові, а також підвищення концентрації лактату. На етапі операції явища метаболічного ацидозу наростали, про що свідчило достовірне підвищення показника BE. Зберігалися дихальний ацидоз та збільшення парціального тиску кисню у крові. Концентрація лактату в крові достовірно зменшилася у середньому на 21 %, але в середньому становила (4,1±0,1) ммоль/л.

Висновки. Оцінка тяжкості потерпілих за шкалою ГКО дозволяє вибрати технологію анестезії з урахуванням впливу препаратів для наркозу, що використовуються, на гемодинаміку. На етапах лікування потерпілих від вибухової травми вдалося зберегти нормотензію. Наприкінці операції змішаний декомпенсований ацидоз та підвищення лактату вимагатиме подальше лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Посилання

Champion H., Holcomb J., Young L. Injuries from explosions: physics, biophysics, pathology, and required research focus. J Trauma.2009; 66: 1468-1477. Doi: 10.1097/TA.0b013e3181a27e7f
|

Wolf S.J., Bebarta V.S., Bonnett C.J. et.al. Blast injuries. Lancet. 2009; 374: 405-415/ DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60257-9.
|

Plurad D.S. Blast injury. Mil.Med.2011;176(3): 276-282.Doi: 10.7205/milmed-d-10-00147.
|

Scott T.E., Kirkman E., Haque M., Gibb I.E., Vahoney P. and Hardman J.G. Primary blast lung injury – a review. BJA, 2017/-118(3):311-316. DOI: 10.1093/bja/aew385
|

Гурь`єв С.О., Кравцов Д.І., Казачков В.Є., Ордатій А.В. Мінно-вибухова травма внаслідок сучасних бойових дій на прикладі антитерористичної операції на сході України. Повідомлення 1. Клініко-епідеміогічна характеристика постраждалих із мінно-вибуховою травмою на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги. Травма.2015.-Том 16.-№6.-С.5-8;

Гурь`єв С.О., Кравцов Д.І. Стандартизована оцінка тяжкості вогнепальних та мінно-вибухових пошкоджень, що виникли внаслідок сучасних бойових дій. Травма.2016.-Том 17.-№3.-С.65-68. DOI:10.22141.1608-1706.3.17.2016.75777

Усенко Л.В., Шифрин Г.А. Концепция антиноцицептивного обезболивания. К.: Здоров`я.-1993.-192 с.

Хижняк А.А. Концентрация оксибутирата натрия при наркозе в условиях хирургической кровопотере: Дис…канд.мед.наук:14.0037.-Харьков.-1979.-123 с.

Klein A.A., Meek T., Allcock E., Cook T., Msncher N., Morris C., Young P. Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery. 2021.Anaesthesia. Doi: 10.1111/anae.15501
| |

Malley W. Clinical blood gases: assessment and intervention. 2nd ed. Elsevier Saunders.2004.523 pgs.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Як цитувати

ГРИЦЕНКО, С., ГАВРИЛЮК, В., & БРІК, Б. (2023). ВИБУХОВА ТРАВМА. АНЕСТЕЗІЯ ТА ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ НА РАННЬОМУ ГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ (ПОПЕРЕДНЄ ПОВІДОМЛЕННЯ). PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(105), 52–56. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(105).2023.295012

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження