ПЕРЕВАГИ ВВЕДЕННЯ В БОКОВОМУ ПОЛОЖЕННІ ГІПЕРБАРИЧНОГО БУПІВАКАЇНУ ПРИ СПІНАЛЬНІЙ АНЕСТЕЗІЇ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Автор(и)

  • І.Ю. КОЗЛОВСЬКА Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Ukraine
  • О.І. ДАЦЮК Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(105).2023.295022

Ключові слова:

спінальна анестезія, місцевий анестетик

Анотація

Вступ. Під час проведення операцій на нижніх кінцівках, застосування спінальної анестезії є найчастішим методом знеболення, тому подовження тривалості анестезії та підвищення її безпеки є пріоритетним.

Мета дослідження: подовжити тривалість сенсорного блоку при спінальній анестезії, забезпечуючи збереження її безпеки для пацієнта.

Матеріали та методи. Для проведення дослідження, ми проаналізували використання спінальної анестезії під час оперативних втручань у травматології та ортопедії у 50 пацієнтів, поділених на дві групи дослідження. До І групи дослідження (контроль), увійшло 25 пацієнтів (18 чоловіків, 7 жінок), яким проводилася спінальна анестезія із рекомендованою градаційною дозою місцевого анестетика відповідно до зросту пацієнта з подальшим положенням на спині до 20 хв. До ІІ групи дослідження включили 25 пацієнтів (17 чоловіків, 8 жінок), яким проводилася спінальна анестезія із дозою місцевого анестетика визначеною за зростом пацієнта, з подальшим боковим положенням до 20 хв.

Результати. Тривалість сенсорного блоку у пацієнтів І групи становила 252,2±74,32 хв., а ІІ – 299,2±62,44 хв. відповідно (р = 0.0193). Під час оцінки САТ та ЧСС у обох груп дослідження було визначено зниження середнього артеріального тиску та пульсу після проведення спінальної анестезії, яке було більш виражене при спінальній анестезії з подальшим вкладанням на спину. У обох групах дослідження проводилося порівняння об’єму інфу зійної терапії кристалоїдів під час оперативного втручання. У пацієнтів І групи він склав – 2042±663,9 мл., а у ІІ групі – 2028±600,36 мл. (p=0.938, порівняння проводилося за критерієм Стьюдента). Частота використання мезатону (для корекції гіпотензії при САТ< 65 мм рт ст.) у І групі становила – 0,092±0,016 мл, у ІІ групі – 0,004±0,002 мл. (p – 0.018, порівняння проводилося за критерієм Манна – Уітні). Для корекції брадикардії застосовували атропіну сульфат (ЧСС<50 уд/хв.), у І групі – 0,16±0,031 мл, у ІІ групі – 0,14±0,034 мл. (p – 0.587, порівняння проводилося за критерієм Манна – Уітні).

Висновки. 1. Підбір дози гіпербаричного бупівакаїну залежно від зросту пацієнта забезпечує необхідну ефективність спінальної анестезії. 2. Тривалість моторної та сенсорної блокади достовірно вища на 16 % в групі з боковим положенням пацієнта. 3. При застосуванні гіпербаричного місцевого анестетика для спінальної анестезії в боковому положенні частота розвитку серцево-судинних ускладнень зменшується в порівнянні з контрольною групою.

Посилання

О.М. Хвисюк, В.С. Фесенко, М.І. Завеля, О.М. Хвисюк. Анестезія в ортопедії та травматології (операційне й позаопераційне знеболювання, лікувальні блокади), Харків, 2006. – 447 с.

Козловська І.Ю. Градаційне дозування місцевого анестетика для проведення спінальної анестезії при ортопедо-травматологічних операціях на нижніх кінцівках. Медицина невідкладних станів, Том 19, №2, 2023, Ст 39-44. http://dx.doi.org/10.22141/2224-0586.19.2.2023.1562

1.Bromage PR. A Comparison of the Hydrochloride and Carbon Dioxide Salts of Lidocaine and Prilocaine in Epidural Analgesia. Acta Anaesthesiologica Scandinavica [Internet]. 1965Sep.1;9(s16):55-69. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-6576.1965.tb00523.x
|

Козловська І., Дацюк О. Оптимізація дозування гіпербаричного анестетика для унілатеральної спінальної анестезії при ортопедо-травматологічних операціях. Pain, anaesthesia & intensive care, (1(102), 20–25. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(102).2023.278308

Глумчер Ф.С., Трещинский А.И. Руководство по анестезиологии: Учебное пособие.- К.: Медицина, 2008, – 608с.

W. Ruppen, L. A. Steiner, J. Drewe, L. Hauenstein, S. Brugger, M. D. Seeberger. Bupivacaine concentrations in the lumbar cerebrospinal fluid of patients during spinal anaesthesia. BJA: British Journal of Anaesthesia, Volume 102, Issue 6, June 2009, Pages 832–838, https://doi.org/10.1093/bja/aep049
|

Snezana B. Milosavljevic, Aleksandar P. Pavlovic, Sladjana V. Trpkovic, Aleksandra N. Ilić, Ana D. Sekulic. Influence of Spinal and General Anesthesia on the Metabolic, Hormonal, and Hemodynamic Response in Elective Surgical Patients. Med Sci Monit. 2014; 20: 1833–1840. doi: 10.12659/MSM.890981
|

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Як цитувати

КОЗЛОВСЬКА, І., & ДАЦЮК, О. (2023). ПЕРЕВАГИ ВВЕДЕННЯ В БОКОВОМУ ПОЛОЖЕННІ ГІПЕРБАРИЧНОГО БУПІВАКАЇНУ ПРИ СПІНАЛЬНІЙ АНЕСТЕЗІЇ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(105), 65–69. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(105).2023.295022

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження