ВПЛИВ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ БЕСІДИ АНЕСТЕЗІОЛОГА З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЇ НА РІВЕНЬ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ТРИВОГИ В ПАЦІЄНТІВ З НАДЛИШКОВОЮ ВАГОЮ ТА ОЖИРІННЯМ

Автор(и)

  • Ю.Б. ЛІСУН ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Україна
  • Д. А. ГУЛЯС ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(105).2023.295029

Ключові слова:

анестезіолог, передопераційна бесіда, тривога, відеопрезентація

Анотація

Вступ. Передопераційний період є одним із найбільш стресових етапів лікування. Тривога є першою фазою стресу, а стрес є універсальною реакцією організму на екстремальну ситуацію. Під час фази очікування загрози організм людини мобілізується та намагається протидіяти їй, вмикаючи різні компенсаторні реакції.

Мета. Оцінити вплив передопераційної бесіди анестезіолога з використанням відеопрезентації та без неї на рівень тривоги на етапі передопераційної підготовки в пацієнтів з надлишковою вагою та ожирінням.

Матеріали та методи. Рівень тривоги оцінювали на етапах передопераційної підготовки в пацієнтів хірургічного профілю з надлишковою вагою та ожирінням. В дослідження включено 145 пацієнтів, які розподілились на дві групи. Група 1 – 71 пацієнт, група 2 – 74 пацієнта. Для оцінки рівня тривоги використовувалась візуально-аналогова шкала тривоги (VAS-А). Рівень тривоги пацієнта оцінювали перед початком бесіди з анестезіологом, після передопераційного огляду, а також перед початком проведення оперативного втручання. Візуально-аналогова шкала тривоги на етапах дослідження надавалась на різних аркушах анкети, для виключення зорового порівняння пацієнтом попереднього результату.

Результати. В 1 групі класична бесіда статистично достовірно зменшувала рівень тривоги пацієнта (Z=2,62; p=0,008). Рівень тривоги перед початком оперативного втручання достовірно зростав в порівнянні з рівнем тривоги після бесіди (Z=3,28; p=0,001), а в порівнянні з рівнем тривоги перед початком бесіди (Z=2,62; p=0,1) показник був вищим, не маючи статистично достовірної різниці. В 2 групі класична бесіда анестезіолога доповнена відеопрезентацією статистично достовірно зменшувала рівень тривоги (Z=2,4; р=0,01). Рівень тривоги достовірно зростав перед початком оперативного втручання (Z=2,48; р=0,01). але в порівнянні з тривогою перед початком бесіди (Z=1,38; р=0,16) цей показник був меншим, хоча не мав статистично достовірної різниці. Більшість пацієнтів перед початком оперативного втручання зауважували корисність відео презентації, відмічаючи більшу впевненість в безпеці, більшу довіру до операційної бригади.

Висновок. Повноцінна за часом та змістом передопераційна бесіда з анестезіологом дозволяє знизити рівень тривоги пацієнта до моменту операції.

Посилання

Наугольник Л. Б. Психологія стресу: підручник / Л. Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с.

F. Fekrat, A. Sahin , K. M. Yazici , U. Aypar. Anaesthetists’ and surgeons’ estimation of preoperative anxiety by patients submitted for elective surgery in a university hospital [Електронний ресурс] / F. Fekrat, A. Sahin , K. M. Yazici , U. Aypar // European Journal of Anaesthesiology 2006; 23: 227–233 – Режим доступу до ресурсу: doi: 10.1017/S0265021505002231
| |

Physiology, Stress Reaction [Електронний ресурс] / Brianna Chu; Komal Marwaha; Terrence Sanvictores; Derek Ayers – Режим доступу до ресурсу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541120/.

Фізіологія людини: В 3-х томах. Т.2 Пер з англ./Під ред. Р. Шмідта і Г. Тевса. – 3-те видання. – М.: Мир, 2007 – 314 с.

Kassahun, W.T., Mehdorn, M., Wagner, T.C. et al. The effect of preoperative patient-reported anxiety on morbidity and mortality outcomes in patients undergoing major general surgery. Sci Rep 12, 6312 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-10302-z
| |

Dziadzko M, Mazard T, Bonhomme M, Raffi n M, Pradat P, Forcione J-M, Minjard R, Aubrun F. Preoperative Anxiety in the Surgical Transfer and Waiting Area: A Cross-Sectional Mixed Method Study. Journal of Clinical Medicine. 2022; 11(9):2668. https://doi.org/10.3390/jcm11092668
| |

Oldman M. Drug patient information leafl ets in anaesthesia: effect on anxiety and patient satisfaction [Електронний ресурс] / Oldman M, Moore D, Collins S // British Journal of Anaesthesia Volume 92, Issue 6, June 2004, Pages 854-858 – Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.1093/bja/aeh162.
| |

Yujuan Choy, MD. Acute procedure anxiety in adults: Course, screening, assessment, and differential diagnosis [Електронний ресурс] // Mar 18, 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.uptodate.com/contents/acute-procedure-anxiety-in-adults-course-screeningassessment-and-differential-diagnosis?search=Psychological%20distress%20before%20surgery&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2

Semagn Mekonnen Abate. Global prevalence and determinants of preoperative anxiety among surgical patients: A systematic review and meta-analysis [Електронний ресурс] / Semagn Mekonnen Abate, Yigrem Ali Chekol, Bivash Basu // International Journal of Surgery Open Volume 25, 2020, Pages 6-16 – Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.1016/j.ijso.2020.05.010
|

Anne Thushara Matthias. Preoperative anxiety in surgical patients - experience of a single unit [Електронний ресурс] / Anne Thushara Matthias, Dharmanbandhu Nandadeva Samarasekera // Acta Anaesthesiologica Taiwanica Volume 50, Issue 1, March 2012, Pages 3-6 – Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.1016/j.aat.2012.02.004
|

Effect of preoperative multimedia information on perioperative anxiety in patients undergoing procedures under regional anaesthesia [Електронний ресурс] / H. A. Jlala, J. L. French, G. L. Foxall та ін.] // British Journal of Anaesthesia 104 (3): 369–74 (2010) – Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.1093/bja/aeq002
| |

Rajput, Sachin K. Effect of preoperative multimedia based video information on perioperative anxiety and hemodynamic stability in patients undergoing surgery under spinal anesthesia [Електронний ресурс] / Rajput, Sachin K, Tiwari, Tanmay, Chaudhary, Ajay K // Journal of Family Medicine and Primary Care 10(1):p 237-242, January 2021 – Режим доступу до ресурсу: https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_1544_20
|

Jingjing Shao. Effect of multimedia-based nursing visit on perioperative anxiety in esophageal squamous cell carcinoma patients undergoing video-assisted thoracoscopic surgery [Електронний ресурс] / Jingjing Shao, Ting Xiao, Minxin Shi // Psychol Health Med . 2019 Dec;24(10):1198-1206 – Режим доступу до ресурсу: doi: 10.1080/13548506.2019.1595687
| |

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Як цитувати

ЛІСУН, Ю., & ГУЛЯС, Д. А. (2023). ВПЛИВ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ БЕСІДИ АНЕСТЕЗІОЛОГА З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЇ НА РІВЕНЬ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ТРИВОГИ В ПАЦІЄНТІВ З НАДЛИШКОВОЮ ВАГОЮ ТА ОЖИРІННЯМ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(105), 77–82. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(105).2023.295029

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження