РОЛЬ ПІПЕРАЦИЛІНУ/ТАЗОБАКТАМУ У ЛІКУВАННІ УСКЛАДНЕНИХ ІНТРААБДОМІНАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ (УАІ) В ЛІКАРНЯХ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СЕРІЇ 40 КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ

Автор(и)

  • К.Ю. БЄЛКА Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна https://orcid.org/0000-0003-1185-6835
  • Г.А. ФОМІНА Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна
  • О.В. ГОНЧАРЕНКО КНП «Лікарня швидкої медичної допомоги», м. Вінниця, Україна
  • Л.В. ЗГРЖЕБЛОВСЬКА КНП «Лікарня швидкої медичної допомоги», м. Київ, Україна
  • Є.А. КОЙЧЕВ КНП «Одеська обласна клінічна лікарня Одеської обласної ради», Україна
  • І.Р. МАЛИШ КНП «Лікарня швидкої медичної допомоги», м. Київ, Україна
  • С.О. СОЛЯРИК Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(106).2024.300687

Ключові слова:

піперацилін / тазобактам, інтраабдомінальні інфекції, антибіотикорезистентність

Анотація

Вступ. Антибіотикотерапія є одним із ключових компонентів лікування ускладнених абдомінальних інфекцій. За рекомендаціями ВООЗ піперацилін / тазобактам є антибіотиком першої лінії для лікування ускладнених інтраабдомінальних інфекцій. Проте в Україні цей препарат відносно рідко стає першим вибором для лікування УАІ.

Метою дослідження було провести ретроспективний аналіз результатів лікування серії клінічних випадків УАІ з використанням піперациліну / тазобактаму (Рефексу) в лікарнях України.

Методи: дослідження було проведено у період з 1 грудня 2022 по 30 червня 2023 за підтримки компанії «ЮРІЯ-ФАРМ». Центрами дослідження були 4 заклади охорони здоров’я: КНП «КМКЛШМД», ЛШМД м. Вінниця, КНП ООКЛ ООР, КНП «КМКЛ№ 4». Після включення у дослідження пацієнтам призначали емпіричну терапію піперациліном/тазобактамом (Рефекс) та вносили дані пацієнта у бланк. Фіксувались результати терапії препаратом до початку терапії (0 день), на 3-й день після початку терапії та на 6-й день від початку терапії.

Результати: у дослідження було включено 40 пацієнтів. Серед збудників, що були виділені під час бактеріологічного дослідження виділень з ран пацієнтів, до групи «ESKAPE» відносились 24 випадки (60 %) збудників: E. Coli 9 випадків (22,5 %),S.Aureus 1 випадок (2,5 %), St. Haemolyticus склав 3 випадки (7,5 %), Kl. Pneumonia 4 випадки (10 %), Acinetobacter spp. 1 випадок (2,5 %), Ps. Aerоginosa 3 випадки (7,5 %), Enterobacter 1 випадок (2,5 %), Enterbacter cloaceae склав 2 випадки (5 %). Інші збудники склали 16 випадків. Результати проведення дослідження чутливості збудників на препарат виявили наступні результати: 2 випадки (5 %) були чутливі до амоксициліну клавунату. До ампіциліну та цефепіму були чутливі по 3 випадки (7,5 %) збудників. 4 випадки (10 % збудників) були чутливі до цефтріаксону. До іміпенему та кліндаміцину були чутливі по 12,5 % збудників (по 5 випадків). 7 випадків були чутливими до амікацину (17,5 %). До піперециліну/ тазобактаму були чутливі 47,5 % флори (19 випадків).

Висновки: терапія піперациліном / тазобактамом (Рефексом) у проаналізованій серії клінічних випадків не потребувала заміни препарату, була позитивно оцінена лікуючими лікарями. Всі пацієнти вижили та були виписані зі стаціонару, у жодного з них не розвинувся сепсис або гостре ушкодження нирок. Серед проаналізованих випадків найвищою була чутливість до піперациліну/тазобактаму

Посилання

Sartelli M, Abu-Zidan FM, Catena F, Griffi ths EA, Di Saverio S, Coimbra R, et al. Global validation of the WSES Sepsis Severity Score for patients with complicated intraabdominal infections: a prospective multicenter study (WISS Study). World J Emerg Surg. 2015;10(1):61.
|

ІНСТРУКЦІЯ з впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1322-21#Text

Ombajo L. A. WHO Model Lists of Essential Medicine [Електронний ресурс] / Ombajo. – 2023. – Режим доступу до ресурсу: https://list.essentialmeds.org/medicines/320

Santajit S, Indrawattana N. Mechanisms of Antimicrobial Resistance in ESKAPE Pathogens. Biomed Res Int. 2016;2016:2475067. doi: 10.1155/2016/2475067.
|

Cox MC, Brakenridge SC, Stortz JA, Hawkins RB, Darden DB, Ghita GL, et al. Abdominal sepsis patients have a high incidence of chronic critical illness with dismal long-term outcomes. Am J Surg. 2020;220(6):1467–74.
|

Stijn Blot, 1 Massimo Antonelli,2,3 Kostoula Arvaniti,4 Koen Blot,1 Ben Creagh-Brown,5,6Intensive Care Med. 2019; 45(12): 1703–1717. Published online 2019 Oct 29. doi: 10.1007/s00134-019-05819-3 PMCID: PMC6863788 PMID: 31664501
|

Фомін П. Д. Нерадикальні операції в хірургічному лікуванні гострокровоточивих злоякісних пухлин шлунка / П. Д. Фомін, П. В. Іванчов // Військова медицина України. – 2011. – Т. 11, № 1. – С. 62-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vmuk_2011_11_1_11

Мамчич В. И. Особенности диагностики и лечения острого панкреатита у беременных / В. И. Мамчич, О. В. Голяновский, И. В. Кандаурова, Т. Ю. Пилипенко, М. А. Йосипенко, Ю. О. Литвинец // Хірургія України. – 2015. – № 4. – С. 28-32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KhU_2015_4_6

Polk HC Jr, Fink MP, Laverdiere M, Wilson SE, Garber GE, Barie PS, Hebert JC, Cheadle WG. Prospective randomized study of piperacillin/tazobactam therapy of surgically treated intra-abdominal infection. The Piperacillin/Tazobactam Intra-Abdominal Infection Study Group. Am Surg. 1993 Sep;59(9):598-605. PMID: 8396374.
|

Results of the North American trial of piperacillin/tazobactam compared with clindamycin and gentamicin in the treatment of severe intraabdominal infections. Investigators of the Piperacillin/Tazobactam Intraabdominal Infection Study Group. Eur J Surg Suppl. 1994;(573):61-6. PMID: 7524798.
|

Протокол надання медичної допомоги хворим на негоспітальну та нозокоміальну (госпітальну) пневмонію у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія. Затверджений наказом МОЗ України від 19 березня 2007 р. № 128. Доступно за адресою: http://www.ifp.kiev.ua/doc/staff/MOZ-128-19032007.pdf.

Sartelli M, Weber DG, Ruppé E, Bassetti M, Wright BJ, Ansaloni L, et al. Antimicrobials: a global alliance for optimizing their rational use in intraabdominal infections (AGORA). World J Emerg Surg. 2016;11(1):33. https://doi.org/10.1186/s13017-016-0089-y.
|

Nordmann P, Cuzon G, Naas T. The real threat of Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing bacteria. Lancet Infect Dis. 2009;9(4):228–36. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(09)70054-4.
|

Morrissey I, Hackel M, Badal R, Bouchillon S, Hawser S, Biedenbach D. A review of ten years of the study for monitoring antimicrobial resistance trends (SMART) from 2002 to 2011. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6(11):1335–46. https://doi.org/10.3390/ph6111335.
|

Schultsz C, Geerlings S. Plasmid-mediated resistance in Enterobacteriaceae: changing landscape and implications for therapy. Drugs. 2012;72(1):1–16.
|

Sartelli, M., Coccolini, F., Kluger, Y. et al. WSES/GAIS/SIS-E/WSIS/AAST global clinical pathways for patients with intra-abdominal infections. World J Emerg Surg 16, 49 (2021). https://doi.org/10.1186/s13017-021-00387-8.
|

Sartelli M, Catena F, Ansaloni L, Coccolini F, Corbella D, Moore EE, Malangoni M, Velmahos G, Coimbra R, Koike K, Leppaniemi A, Biffl W, Balogh Z, Bendinelli C, Gupta S, Kluger Y, Agresta F, Di Saverio S, Tugnoli G, Jovine E, Ordonez CA, Whelan JF, Fraga GP, Gomes CA, Pereira GA, Yuan KC, Bala M, Peev MP, Ben-Ishay O, Cui Y, Marwah S, Zachariah S, Wani I, Rangarajan M, Sakakushev B, Kong V, Ahmed A, Abbas A, Gonsaga RA, Guercioni G, Vettoretto N, Poiasina E, Díaz-Nieto R, Massalou D, Skrovina M, Gerych I, Augustin G, Kenig J, Khokha V, Tranà C, Kok KY, Mefi re AC, Lee JG, Hong SK, Lohse HA, Ghnnam W, Verni A, Lohsiriwat V, Siribumrungwong B, El Zalabany T, Tavares A, Baiocchi G, Das K, Jarry J, Zida M, Sato N, Murata K, Shoko T, Irahara T, Hamedelneel AO, Naidoo N, Adesunkanmi AR, Kobe Y, Ishii W, Oka K, Izawa Y, Hamid H, Khan I, Attri A, Sharma R, Sanjuan J, Badiel M, Barnabé R. Complicated intra-abdominal infections worldwide: the defi nitive data of the CIAOW Study. World J Emerg Surg. 2014 May 14;9:37. doi: 10.1186/1749-7922-9-37. PMID: 24883079; PMCID: PMC4039043.
|

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28

Як цитувати

БЄЛКА, К., ФОМІНА, Г., ГОНЧАРЕНКО, О., ЗГРЖЕБЛОВСЬКА, Л., КОЙЧЕВ, Є., МАЛИШ, І., & СОЛЯРИК, С. (2024). РОЛЬ ПІПЕРАЦИЛІНУ/ТАЗОБАКТАМУ У ЛІКУВАННІ УСКЛАДНЕНИХ ІНТРААБДОМІНАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ (УАІ) В ЛІКАРНЯХ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СЕРІЇ 40 КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(106), 59–66. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(106).2024.300687

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження