СОМНОЛОГІЧНИЙ СКРИНІНГ ТА МОНІТОРИНГ У ХВОРИХ В НАЙГОСТРІШИЙ ПЕРІОД ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

Автор(и)

  • О.Ю. БІЛАС Івано-Франківський національний медичний університет, Україна https://orcid.org/0009-0007-1548-5644
  • А.М. ДОБРОВОЛЬСЬКА Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(106).2024.300690

Ключові слова:

ішемічний інсульт, обструктивне апное уві сні, респіраторна підтримка, СРАР-терапія, вентиляція, оксигенація

Анотація

Резюме. Мозковий інсульт – одна з провідних причин захворюваності та смертності, частота якого невпинно зростає і сягає близько 1 млн. осіб на рік в Європі, при цьому від 13 до 35 % цих хворих помирають впродовж перших 30 діб лікування, а 20-40 % хворих, які вижили, залежні від сторонньої допомоги і лише близько 10 % повертаються до повноцінного життя. Значна частина хворих на ішемічний інсульт має порушення дихання уві сні обструктивного характеру, які нерідко є причиною розвитку інсульту та суттєво обтяжують його перебіг, передусім через порушення вільної прохідності дихальних шляхів, багаточисельні епізоди апное/гіпопное та гіпоксемію, гіперкапнію тощо. Всебічне вивчення частоти розвитку синдрому обструктивного апное уві сні та ступеня його тяжкості, притаманних йому порушень вентиляції та оксигенації на тлі стандартного лікування та в поєднанні з неінвазивною респіраторною підтримкою у хворих з ішемічним інсультом, може відігравати важливу позитивну роль на шляху до покращення результатів лікування та реабілітації.

Мета роботи. Вивчити зміни вентиляції та оксигенації у хворих в гострий період ішемічного інсульту в залежності від методики інтенсивної терапії.

Матеріали і методи. Хворим на ішемічний інсульт проводили анкетування та скринінгове моніторування для виявлення порушень дихання уві сні («SomnoChek micro», Weinman, Німеччина), за результатами якого сформували дві групи: традиційного лікування інсульту та в поєднанні з автоСРАР-підтримкою, яку здійснювали за допомогою «ResMed Air Sence-i» (Австралія). Для контролю ефективності респіраторної підтримки застосовували «SomnoChek micro» (Weinman, Німеччина) та «Masimo SafetyNet» (Masimo, США), отримані сомнологічні показники опрацьовано статистично.

Результати дослідження. Початкові значення апное/гіпопное індексу (АНІ) статистично вірогідно не відрізнялися між собою і складали у хворих дослідної групи 51,38±20,31/год. і 51,21±20,27/год. у хворих контрольної групи. На 7 день значення АНІ у хворих дослідної групи, яким традиційне лікування ішемічного інсульту доповнювали сеансами СРАР-терапії в нічний час, статистично вірогідно зменшилися на 89,2 % порівняно з вихідними даними та становили 5,54±1,98/год., що є нормальними значеннями і свідчить про швидку та високу ефективність СРАР-підтримки і хорошу її переносимість пацієнтами. У хворих контрольної групи, які отримували лише традиційне лікування, значення АНІ залишалися високими, в межах патологічних значень і становили 46,73±20,21/год. При порівнянні між собою надійних інтервалів АНІ у групах спостереження, встановлено їх відмінність у 8,4 рази. На тлі СРАР терапії у хворих дослідної групи на 7 день спостереження встановлено статистично вірогідне зменшення гіперкапнії, а саме зниження середнього Pn CO2 на 23 % порівняно з вихідним рівнем до межі 37,57±1,04 мм рт. ст. На тлі застосування СРАР терапії у хворих дослідної групи на 7 день спостереження встановлено зниження (p<0,001) хропіння на 92,1 % (у 12,6 рази) порівняно з вихідним рівнем до межі 2,43±2.22 %, що свідчить про стійке відновлення і підтримання вільної прохідності верхніх дихальних шляхів під впливом СРАР-підтримки.

Висновок. Прояви синдрому обструктивного апное уві сні у хворих з ішемічним інсультом в гострий період виявлено у 88 осіб (44 %), з них у 68 % була встановлена середньої тяжкості та тяжка форма нічних дихальних розладів, яка потребувала респіраторної корекції. Стандартизована медикаментозна терапія та рання реабілітація хворих на ішемічний інсульт не впливає на перебіг і тяжкість супутнього синдрому обструктивного апное уві сні і потребує доповнення методами неінвазивної респіраторної підтримки. У хворих з ішемічним інсультом на тлі автоСРАР-терапії зафіксовано позитивну динаміку в плані корекції синдрому обструктивного апное уві сні: стійку тенденцію чи нормалізацію сомнологічних показників, вентиляції, оксигенації, припинення хропіння. Клінічною проблемою залишається низька прихильність хворих до застосування СРАР-підтримки та її переносимість, не дивлячись на абсолютні покази до її застосування.

Посилання

Feigin V.L., Brainin M., Norrving B., Martins S., Sacco R.L., Hacke W. et al. World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet. 2022. Int. J. Stroke. 2022 Jan. 17(1). 18-29. doi: 10.1177/17474930211065917.
| |

Tsao C.W., Aday A.W., Almarzooq Z.I., Alonso A., Beaton A.Z., Bittencourt M.S. et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2022 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2022 Feb 22. 145(8). e153-e639. doi: 10.1161/CIR.0000000000001052.
| |

GBD 2019 Stroke Collaborators. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Neurol. 2021. 20. 795-820. DOI: 10.1016/S1474-4422(21)00252-0.
| |

Brainin M., Feigin V.L., Norrving B., Martins S.C.O., Hankey G.J., Hachinski V.; World Stroke Organization Board of Directors. Global Prevention of Stroke and Dementia: The WSO Declaration. Lancet Neurol. 2020 Jun. 19(6). 487-488. doi: 10.1016/S1474-4422(20)30141-1.
| |

Aguiar de Sousa D, von Martial R, Abilleira S, Gattringer T, Kobayashi A, Gallofre M, et al. Access to and delivery of acute ischaemic stroke treatments: A survey of national scientifi c societies and stroke experts in 44 European countries. Eur Stroke J 2019 Mar; 4(1):13-28. doi: 10.1177/2396987318786023.
| |

Balami JS, Chen RL, Grunwald IQ, Buchan AM. Neurological complications of acute ischaemic stroke. Lancet Neurol. 2011 Apr; 10(4):357-71. doi: 10.1016/S1474-4422(10)70313-6.
| |

Галушко О.А., Тещук В.В. Розлади дихання під час сну у хворих на цукровий діабет та гострий інсульт: діагностика та лікування // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2016. – №1. – С.32-34.

Loke YK, Brown JW, Kwok CS, Niruban A, Myint PK. Association of obstructive sleep apnea with risk of serious cardiovascular events: a systematic review and meta-analysis. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012;5:720–728. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.111.964783.
| |

Галушко О.А. Синдром апное сну при гострому інсульті у хворих на цукровий діабет: особливості перебігу та лікування // Медицина неотложных состояний. – 2016. – №2 (73). – С.133-136.

Brown DL, Shafi e-Khorassani F, Kim S, Chervin RD, Case E, Morgenstern LB, Yadollahi A, Tower S, Lisabeth LD. Sleep-disordered breathing is associated with recurrent ischemic stroke. Stroke. 2019;50:571–576. doi:1161/STROKEAHA.118.023807
| |

Галушко О.А. Діагностика і лікування порушень дихання під час сну у хворих на гострий інсульт // Сімейна медицина. – 2017. – №6(74). –С.25-28.

Галушко, О. А. (2017). Синдром обструктивного апное сну у хворих на гострий інсульт: діагностика і тактика респіраторної підтримки. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (4(81), 54–60. https://doi.org/10.25284/2519-2078.4(81).2017.119307

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-28

Як цитувати

БІЛАС, О., & ДОБРОВОЛЬСЬКА, А. (2024). СОМНОЛОГІЧНИЙ СКРИНІНГ ТА МОНІТОРИНГ У ХВОРИХ В НАЙГОСТРІШИЙ ПЕРІОД ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (1(106), 67–75. https://doi.org/10.25284/2519-2078.1(106).2024.300690

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження