Перший досвiд впровадження британського варiанта екзамену за системою OSCE наприкiнцi дворiчної iнтернатури

Автор(и)

  • М. М. Пилипенко Нацiональна медична академiя пiслядипломної освiти iменi П.Л. Шупика, Київ, Україна
  • I. Рибiнкiна Унiверситетськi лiкарнi Брайтона та Сассексу, Велика Британія
  • І. П. Шлапак Нацiональна медична академiя пiслядипломної освiти iменi П.Л. Шупика, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(68).2014.84691

Ключові слова:

анестезiологiя та iнтенсивна терапiя, пiслядипломна пiдготовка, структурований клiнiчний екзамен

Анотація

Протягом багатьох десятилiть у Великi Британiї розроблялася та вдосконалювалася система пiслядипломної пiдготовки з анестезiологiї та iнтенсивної терапiї, яка б вiдповiдала швидкому розвитку однiєї з найбiльш технологiчних спецiальностей у медицинi. З 2004 р. пiслядипломну пiдготовку розподiлено на 2-рiчну базову пiдготовку, пiсля якої резидент має скласти первинний iспит (FRCA Primary), та 5-рiчний спецiалiзований тренiнг. Контроль i перевiрка знань, зокрема шляхом проведення всебiчних iспитiв, є важливою складовою цiєї системи. Ми спробували впровадити спрощений варiант об’єктивного структурованого клiнiчного екзамену (OSCE), який є ключовим у структурi первинного iспиту, для перевiрки знань випускникiв нашої 2-рiчної iнтернатури. Для цього були пiдготовленi 8 клiнiчних та теоретичних станцiй, на кожнiй з яких iнтернiв екзаменували 2 викладачi за заздалегiдь пiдготовленими запитаннями та еталонами правильних вiдповiдей. За результатами складання iспиту виявлено клiнiчнi станцiї, на яких iнтерни продемонстрували добрi знання, а також теми, за якими їх вiдповiдi часто не збiгалися з еталонними. Середнiй бал за весь iспит становив 49,9%. Це свiдчить про те, що бiльшiсть iнтернiв не могли б скласти такий iспит з першого разу. За кордоном до цього iспиту резиденти проходять спецiальну пiдготовку, а нашi iнтерни не мали подiбного досвiду. Пiсля отримання сертифiкатiв спецiалiста бiльшiсть iнтернiв позитивно оцiнили iспит i тренiнги, якi вiдбувалися до екзамену та паралельно з ним. Таким чином, ми можемо стверджувати, що впровадження британської методологiї проведення екзамену було корисним i дало новий досвiд як випускникам iнтернатури, так i викладачам кафедри, у майбутньому це може суттєво пiдняти рiвень пiслядипломної пiдготовки за нашою спецiальнiстю.

Біографії авторів

М. М. Пилипенко, Нацiональна медична академiя пiслядипломної освiти iменi П.Л. Шупика, Київ

Пилипенко М.Н., Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

I. Рибiнкiна, Унiверситетськi лiкарнi Брайтона та Сассексу

Рыбинкина И.


І. П. Шлапак, Нацiональна медична академiя пiслядипломної освiти iменi П.Л. Шупика, Київ

Шлапак И.П., Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, Киев

Посилання

http://www.rcoa.ac.uk/examinations

Cross P. (2004) How to pass the FRCA, BMJ Careers.

McIndoe A. (2013) High stakes simulation in anaesthesia, Cont. Educ. Anaesth. Critical Care Pain. https://doi.org/10.1093/bjaceaccp/mks034

CCT in Anaesthetics: Competency Based Basic Level (ST years 1 and 2) Training and Assessment. Royal College of Anaesthetists.

Pell G, Fuller R, Horner M, Roberts T. (2010) How to measure the quality of the OSCE: A review of metrics – AMEE guide no. 49. Med Teach; 32:802-11. https://doi.org/10.3109/0142159x.2010.507716

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-21

Як цитувати

Пилипенко, М. М., Рибiнкiна I., & Шлапак, І. П. (2014). Перший досвiд впровадження британського варiанта екзамену за системою OSCE наприкiнцi дворiчної iнтернатури. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (3(68), 5–14. https://doi.org/10.25284/2519-2078.3(68).2014.84691

Номер

Розділ

Статті