ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНИХ ІНГІБІТОРІВ ЦОГ-1,2 В ТИРЕОЇДНІЙ ХІРУРГІЇ

Автор(и)

 • С. О. Тарасенко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Ukraine
 • М. В. Кащенко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • О. С. Крейдич Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • I. I. Кузьменко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • І. О. Куліш Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • О. О. Єфімова Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • М. В. Кунатовський Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • В. О. Паламарчук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • В. В. Войтенко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • Т. І. Дашук Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • І. А. Цимбал Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • В. А. Мазніченко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Ukraine
 • П. О. Ліщинський Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • В. Л. Руденко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • Д. О. Квітка Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine
 • В. А. Смоляр Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(91).2020.205596

Ключові слова:

збалансована мультимодальна аналгезія, декскетопрофен, лабораторні маркери післяопераційного стресу, подвійне сліпе рандомізоване дослідження

Анотація

Вступ. Збалансована мультимодальна аналгезія (ЗММА) стала стандартом для післяопераційного контролю за болем. Одним з найбільш ефективних знеболюючих є декскетопрофен.

Мета роботи: Дослідити терапевтичну ефективність та безпеку застосування оригінальних та генеричних препаратів декскетопрофену в комплексі ЗММА у пацієнтів при тиреоїдектоміях. Провести фармакоекономічне порівняння застосування препаратів декскетопрофену.

Матеріали та методи. 56 пацієнтів з синдромом тиреотоксикозу, яким було виконано тиреоїдектомію, було включено у подвійне сліпе дослідження. Група «Д» (n = 27) отримувала оригінальний декскетопрофен (Дексалгін ін’єкт) та група «С» (n = 29) отримувала генеричний декскетопрофен (Сертофен) з країни ЄС. Комплекс ЗММА включав болюс декскетопрофена (DEX) 50 мг IV, лідокаїн 1 мг/кг IV, дексаметазон 8 мг IV та білатеральну блокаду поверхневого шийного сплетення 0,5% бупівакаїну 75-100 мг за 30 хв. до операції в обох групах. Після операції був призначений DEX по 50 мг кожні 8 год разом з парацетамолом (PAR) по 1 г IV протягом перших 6 годин і наступним пероральним застосуванням по 500 мг кожні 8 год. 100 мм NRS використовувалась для оцінки болю. Вивчені лабораторні маркери післяопераційного стресу (ЛМПОС), такі як кортизол (CORT), простагландин E2 (PG E2), глюкоза (GLU).

Результати та обговорення. Рівень болю за даними NRS в групах «Д» та «С» був оцінений як слабкий біль без достовірної різниці між групами (NS). Жоден пацієнт не потребував збільшення дози PAR або додавання морфіну. Динаміка ЛМПОС була такою: відмічено збільшення GLU в кінці операції на 6,2% (група «Д») та 7,3% (група «С») (різниця НС) з нормалізацією через 24 години. Рівень CORT недостовірно збільшувався наприкінці операції в обох групах і різко знижувався через 24 години. Рівень PG E2 знизився протягом першої доби на тлі застосування DEX (NS). В обох групах не було виявлено значних геморагічних ускладнень. Рівень безпеки комплексу ЗММА був оцінений у 92,6% (група «Д») та 93,1% у групі «С» (р=0,941, NS). Фармакоекономічний аналіз показав, що використання оригінального DEX у схемі BA було дорожче на 48,2% (+ додатково 58, 24 грн на пацієнта) порівняно із генеричним DEX походження з країни ЄС.

Висновки. Встановлена терапевтична еквівалентність генеричного ін’єкційного розчину декскетопрофену оригінальному препарату за даними NRS та динаміки ЛМПОС. Встановлена висока безпека використання препаратів декскетопрофену в комплексі ЗММА. Не виявлено статистично значимої достовірної різниці між групами за ефективністю та безпекою. Використання генеричного препарату декскетопрофену з підтвердженою клінічно терапевтичною еквівалентністю має суттєві фармакоекономічні переваги.

Біографії авторів

С. О. Тарасенко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

TARASENKO S.O.

М. В. Кащенко, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

KASCHENKO M.V.

О. С. Крейдич, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

KREIDYCH O.S.

I. I. Кузьменко, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

KUZMENKO I.I.

І. О. Куліш, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

KULISH I.O.

О. О. Єфімова, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

YEFIMOVA O.O.

М. В. Кунатовський, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

KUNATOVSKYI M.V.

В. О. Паламарчук, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

PALAMARCHUK V.O.

В. В. Войтенко, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

VOITENKO V.V.

Т. І. Дашук, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

DASHUK T.I.

І. А. Цимбал, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

TSYMBAL I.A.

В. А. Мазніченко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

MAZNICHENKO V.A.

П. О. Ліщинський, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

LISHCHYNSKI P.O.

В. Л. Руденко, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

RUDENKO V.L.

Д. О. Квітка, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

KVITKA D.O.

В. А. Смоляр, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

SMOLAR V.A.

Посилання

Kehlet H., Dahl J.B. The value of «multimodal» or «balanced analgesia» in postoperative pain treatment // Anesthesia and Analgesia. — 1993. — 77. — 1048-56.

Asokumar Buvanendran and Jeffrey S. Kroin. Multimodal analgesia for controlling acute postoperative pain.// Current Opinion in Anaesthesiology 2009, 22:588–593

Кобеляцкий, Ю. Ю. Гипералгезия, вызванная введением опиатов: клиническое значение и пути устранения // Здоров’я України. Темат. номер: Хірургія. Ортопедія. Травматологія [Текст] : мед. газета. ¬ Київ : Здоров’я України. - 2012р. Лютий (No 1) - С.3-4

Luo, J., Min, S. (2017). Postoperative pain management in the postanesthesia care unit: an update. Journal of Pain Research, 10, 2687–2698. doi:10.2147/JPR.S142889.

Narinder, R. (2016). Current issues in postoperative pain management. European Journal of Anaesthesiology, 33(3), 160–171. DOI: 10.1097/EJA.0000000000000366

Королёва О.В. Анестезиологическое обеспечение операций на щитовидной железе с использованием низкопоточной анестезии севораном.// [Текст] : автореф. дис. кандидата мед. наук: 14.00.37/ Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию РФ. - Новосибирск, 2008. - 17 с.

Buvanendran, A., Kroin, J. S. (2009). Multimodal analgesia for controlling acute postoperative pain. Current Opinion in Anaesthesiology, 22, 588–593. https://doi.org/10.1097/aco.0b013e328330373a.

Herrero J., Alfonso Romero-Sandoval E., Gaitan G. and Mazario J. Antinociception and the New COX Inhibitors: Research Approaches and Clinical Perspectives.// CNS Drug Reviews. 2003, Vol. 9, No. 3, pp. 227–252

Тарасенко С.О. Аналгетична ефективність білатеральної блокади поверхневого шийного сплетення при загальній анестезії севофлураном при тиреоїдектоміях. [текст] / С.О. Тарасенко, С.О. Дубров, М.Б. Горобейко, І.І. Кузьменко // Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія. – 2016. – No 2 (8). – С. 74-86.

Зупанец И. Брэнды и генерики: мифы и реальность [text]// Аптека No 46 (967) 24 ноября 2014. Available at: https://www.apteka.ua/article/313948

Бездетко Н.В. Генерики и оригинальные препараты: взгляд фармаколога // Аптека. No 28 (949) 21 июля 2014. Available at: https://www.apteka.ua/article/298852.

.Конюшкова А.Н. Обзор требований к исследованиям биоэквивалентности генерических лекарственных средств. Требования FDA. /А.Н. Конюшкова, А.Ю. Савченко, К.С. Давыдова и др. //Ремедиум. — 2011. — No5. — С. 54-56

Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». — 2-е вид. — Доповнення 1. — Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2016. — 360 с.

Meredith, P. A. (1996). Generic Drugs. Drug Safety, 15(4), 233–242. doi:10.2165/00002018-199615040-00001

Hsu C.W., Lee S.Y., Wang L.J. Comparison of the effectiveness of brand-name and generic antipsychotic drugs for treating patients with schizophrenia in Taiwan [text]// Schizophr Res. 2018 Mar;193:107- 113. doi: 10.1016/j.schres.2017.06.020. Epub 2017 Jun 17

Lin Y.S., Jan I.S., Cheng S.H. Comparative analysis of the cost and effectiveness of generic and brand-name antibiotics: the case of uncomplicated urinary tract infection // Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017 Mar;26(3):301-309. doi: 10.1002/pds.4122. Epub 2016 Nov 8

Liou W.S., Hsieh S.C., Chang W.Y., Wu G.H., Huang H.S., Lee C. Brand name or generic? What are the health professionals prescribed for treating diabetes? A longitudinal analysis of the National Health Insurance reimbursement database. [text] // Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2013 Jul;22(7):752-9. doi: 10.1002/pds.3445. Epub 2013 Apr 29.

Faasse, K., Martin, L. R., Grey, A., Gamble, G., & Petrie, K. J. (2016). Impact of brand or generic labeling on medication effectiveness and side effects. Health Psychology, 35(2), 187-190. http://dx.doi.org/10.1037/hea0000282

Tarasenko SO. Anesteziologichnyi menedzhment tireoyidektomii u paciientiv z tireotoksykozom: vprovadzhennia zbalansovanoi (multymodalnoi) analgezii [Anesthesiological management of thyroidectomy in patients with thyrotoxicosis: the introduction of a multimodal balanced analgesia]. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. 2016;(2):42-56. Ukrainian. https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(54).2016.75931

Тарасенко С.О. Деклараційний патент України на корисну модель МПК А61В17/00, А61Р23/00, А61Р23/02, А61Р29/00 [Текст] / Тарасенко С.О., Ларін О.С., Черенько С.М., Дубров С.О., Паламарчук В.О., Горобейко М.Б. – UA No 113399; заявл. 13.07.2016; опубл. 25.01.2017, Бюл. No 2.

Тарасенко С.О. Витрати інгаляційного анестетика: методи оцін- ки та кореляція між ними. [текст] / С.О. Тарасенко, С.О. Дубров, М.В. Кунатовський, В.А. Смоляр // Pain, anaesthesia and intensive care/Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2017. – No1. – С. 5-18. DOI: http://doi.org/10.25284/2519-2078.1(78).2017.103518

Dionne R. Preemptive vs preventive analgesia: which approach improves clinical outcomes? // Compend Contin Educ Dent. 2000 Jan;21(1):48, 51-4, 56.

Boswell, M. V., Cole, B. E. (2006). Weiner’s pain management: a practical guide for clinicians. 7th ed. CRC Press, Taylor & Francis Group: Boca Raton, FL, 1612.

Georgiyants, M. A., Voloshyn, M. I. (2013). Dinamika laboratornyh markerov operacionnogo stressa posle operativnyh vmeshatelstv po povodu skolioza [Dynamics of laboratory markers of postoperative stress after scoliosis surgery]. The journal Emergency Medicine (Medicina neotložnyh sostoânij), 2(49), 13–16

Персоніфікований підхід до періопераційного анестезіологічного менеджменту тиреоїдектомій у пацієнтів з синдромом тиреотоксикозу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Тарасенко С. О.; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2018. - 21 с. : рис.

Kozlov, A.I. and Kozlova, M.A. (2014) Cortisol as a Marker of Stress. Human Physiology, 40, 224–236. http://dx.doi.org/10.1134/S0362119714020091

Singh, A. K., Zajdel, J., Mirrasekhian, E., Almoosawi, N., Frisch, I., Klawonn, A. M., ... Engblom, D. (2017). Prostaglandin-mediated inhibition of serotonin signaling controls the affective component of infl ammatory pain. The Journal of Clinical Investigation, 127(4), 1370–1374. http://doi.org/10.1172/JCI90678.

Bowers, L., Maximo, I., Brenner, A., Beeram, M., Hursting, S., Price, R., Tekmal, R., Jolly, C., deGraffenried, L. (2014). NSAID use reduces breast cancer recurrence in overweight and obese women: role of prostaglandin-aromatase interactions. Cancer Research, 74(16), 4446–4457. doi: 10.1158/0008–5472.CAN-13–3603.

Larin, O. S., Cherenko S. M. (2011). Klinichni protokoly vedennia khvorykh iz khirurhichnoiu patolohiieiu endokrynnoi systemy: metodychni rekomendatsii [Clinical protocols for management of patients with surgical pathology of the endocrine system: guidelines]. Kyiv, Ukraine: Start-98, 12.

Yunkerov, V. I., Grigor’ev, S. G., Rezvantsev, M. (2011). Matematiko- statisticheskaya obrabotka dannyih meditsinskih issledovaniy [Mathematico-statistical processing of medical research data]. St Peterburg, Russia: Publishing house of the Military Medical Academy, 267.

Larin, OS, Cherenko SM, Tarasenko SO, Dubrov SO, Gorobeiko MB, Kulish IO. Anesteziologichnyi menedzhment tireoidektomii u paciientiv z tireotoksykozom: optymizaciia opioid-zberigaiuchogo ta antyemetychnogo komponentiv [Anesthesiological management of thyroidectomy in patients with thyrotoxicosis: the optimization of opioid-sparing effect and antiemetic component]. Bil, Znebolennia ta Intensyvna Terapiia. 2016;(2):5-18. Ukrainian. DOI: http://doi.org/10.25284/2519–2078.2(75).2016.83981

Тарасенко С.О. Аналгетична та антиеметична ефективність білатеральної блокади поверхневого шийного сплетіння при ти- реоїдектоміях у пацієнтів з тиреотоксикозом [текст] / С. О. Та- расенко, С. О. Дубров, О. С. Ларін, М. Б. Горобейко // ScienceRise. Medical Science. – 2016. – No 11 (7). – С. 35–41. – DOI: http://doi.org/10.15587/2519–4798.2016.83993

Register of wholesale prices for medicinal products as of 21.10.2019 Available at https://moz.gov.ua/reestr-optovo-vidpusknih-cin-na- likarski-zasobi

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-15

Як цитувати

Тарасенко, С. О., Кащенко, М. В., Крейдич, О. С., Кузьменко I. I., Куліш, І. О., Єфімова, О. О., Кунатовський, М. В., Паламарчук, В. О., Войтенко, В. В., Дашук, Т. І., Цимбал, І. А., Мазніченко, В. А., Ліщинський, П. О., Руденко, В. Л., Квітка, Д. О., & Смоляр, В. А. (2020). ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНИХ ІНГІБІТОРІВ ЦОГ-1,2 В ТИРЕОЇДНІЙ ХІРУРГІЇ. PAIN, ANAESTHESIA & INTENSIVE CARE, (2(91), 21–30. https://doi.org/10.25284/2519-2078.2(91).2020.205596

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>